Ultima ședință ordinară de consiliul local: miercuri, 20 decembrie

Must Read

Zi cu triplă semnificație: A Europei, A Victoriei din 1945 și a Independenței din 1878

Imaginile zilei vin de la sărbătoarea dedicată zilei de astăzi: 9 mai, una cu triplă semnificație: Ziua Europei, Ziua...

INSOMAR- Echilibru fragil pe scena politică: PNL a depășit PSD cu un procent iar AUR este peste USR-Plus cu 2 procente.

Cel mai recent sondaj intern, obținut de Realitatea Plus, arată că PNL a redevenit partidul numărul 1 în România, cu...

Trei accidente într-o zi de duminică, două victime și câteva mașini distruse

În această dimineață, polițiștii din cadrul Poliției orașului Sângeorz-Băi au intervenit la un accident rutier în localitatea Șanț, pe...

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 20 decembrie 2017, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

 

Ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Instituţiei Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud a terenului situat în Bistriţa, str.Grănicerilor, proprietatea Municipiului Bistriţa, în vederea construirii unui centru integrat de servicii publice comunitare
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor lucrări la elementele de construcţie şi instalaţii pentru funcţionarea în condiţii optime a locuinţelor situate în municipiul Bistriţa, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Bistriţa
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa pe Trim. IV 2017
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2017
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2018, precum şi cantitatea şi destinaţia materialelor lemnoase care pot fi vândute direct corespunzător fondului forestier proprietate publică a municipiului Bistriţa
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Servicii Publice Bistriţa
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de ocupare ale funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi serviciilor publice fără personalitate juridică, Direcţiei Servicii Publice Bistriţa, Poliţiei Locale a municipiului Bistriţa şi Direcţiei Municipale de Servicii Sociale Bistriţa, pentru anul 2018
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2018 pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.81/2009 a Consiliului local al Municipiului Bistriţa privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutorului de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţii deosebite, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de folosinţă gratuită a unor spaţii situate în municipiul Bistriţa, Piaţa Centrală nr.2, în favoarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Bistriţa-Năsăud
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Dămăcuş Maria Intreprindere Familială, pentru spaţiul situat în incinta sediului Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală nr.6, cu destinaţia de „chioşc – alimentaţie publică”
 14. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului proprietate privată, în suprafaţă de 107 mp, situat în intravilanul municipiului Bistriţa afectat de strada Labirint, în vederea înscrierii în domeniul public al municipiului Bistriţa cu destinaţia de “stradă”
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafaţă de 56.333 mp, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situat în localitatea componentă Unirea, str.Aerodromului nr.31
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.131/21.10.2015 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea spaţiilor/terenurilor situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bistriţa, cu modificările și completările ulterioare
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.134/25.09.2003 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor spaţii proprietate privată a municipiului Bistriţa, conform Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Bistrița pentru anul școlar 2018-2019
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr.1, Bulevardul Independenţei nr.46”, municipiul Bistriţa
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual pentru S.C. Business Park Bistriţa Sud S.R.L., administratorul Parcului Industrial Bistriţa Sud, reprezentând scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren aferente clădirilor şi terenurilor care fac parte din infrastructura parcului industrial situat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bistriţa
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2018, cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi care pot beneficia de atribuirea unui spaţiu cu destinaţia de sediu
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a spaţiului situat în municipiul Bistriţa, Intrarea Clopoţeilor (fost PT 23), în suprafaţă de 65,80 mp, cu destinaţia de “Curăţătorie şi spălătorie ecologică”
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietate publică a municipiului Bistriţa, în suprafaţă de 8 mp, situat în Bulevardul Andrei Mureşanu – zona Lamă, în vederea amplasării a două construcţii provizorii, în suprafaţă de 4 mp fiecare cu destinaţia de chioşc pentru comercializare cărţi, ziare şi reviste
 3. Proiect de hotărâre privind amplasarea unei bariere la nivelul trecerii de cale ferată în localitatea Bistriţa, str. Ioan Slavici – iniţiativa consilierului local Hangan Sorin
 4. Diverse
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Zi cu triplă semnificație: A Europei, A Victoriei din 1945 și a Independenței din 1878

Imaginile zilei vin de la sărbătoarea dedicată zilei de astăzi: 9 mai, una cu triplă semnificație: Ziua Europei, Ziua...

INSOMAR- Echilibru fragil pe scena politică: PNL a depășit PSD cu un procent iar AUR este peste USR-Plus cu 2 procente.

Cel mai recent sondaj intern, obținut de Realitatea Plus, arată că PNL a redevenit partidul numărul 1 în România, cu peste un procent peste PSD....

Trei accidente într-o zi de duminică, două victime și câteva mașini distruse

În această dimineață, polițiștii din cadrul Poliției orașului Sângeorz-Băi au intervenit la un accident rutier în localitatea Șanț, pe Drumul Național 17D. Din primele...

9 MAI- Ziua Independenței: Mai mulți năsăudeni au participat activ la Războiul Oriental 1877-1878

Câștigarea Independenței a creat entuziasm și în rândurile românilor de peste Carpați și în județul nostru. Astfel, locuitori din județ au participat activ la...

Pr. Ioan Aurel Rus: Duminica a II-a după Înviere, a Tomii

„În ziua cea dintâi a săptămânii, fiind seară și ușile fiind încuiate, acolo unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -