Acasă EVENIMENT Taxa de salubrizare a crescut de la 79 la 138 de lei...

Taxa de salubrizare a crescut de la 79 la 138 de lei de persoană pe an. Supercom continuă să facă selectarea după ureche. Liberalii sar la beregata primarului Crețu

0

În ultima ședință extraordinară a Consiliului Local de anul trecut, cea din 23 decembrie, plenul aleșilor municipali a luat în discuție și un proiect de hotărâre care prevedea aprobarea  creșterii tarifelor privind taxa specială de salubrizare pentru anul 2020 percepută de SUPERCOM.

Mai precis e vorba de:

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Bistrița și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020

ART.1. Se aprobă Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Bistrița, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se stabilește cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, pentru fiecare categorie distinctă de utilizatori, inclusiv cota aferentă contribuţiilor legale la Fondul de Mediu, după cum urmează:

Taxă utilizatori casnici din mediul urban: 11,5 lei/pers/luna;

Taxă utilizatori non-casnici: 474 lei/tona.

ART.3. Taxa specială de salubrizare instituită conform art. 1 şi 2  se face venit la bugetul local al municipiului Bistrița.

Asta spune hotărârea de consiliu local aprobată de plenul din 23 decembrie, voturile fiind de 12 pentru.

Ce înseamnă acest lucru?

E cât se poate de simplu. La un calcul elementar, suma de 11,5 lei/pers/lună este de 138 lei/pers/an, ceea ce la o familie de 4 persoane, avem o sumă de 552 de lei, în contextual în care, selectarea deșeurilor este încă o poveste cel puțin la nivelul blocurilor de locuințe. Mai precizăm doar că e vorba de o creștere a prețului de 75% .

În acest context, liberalii bistrițeni, reactivați după îndelungatele Sărbători de la finele lui 2019 și începutul lui 2020, ies la atac, asta, după ce, pe rețelele de socializare au fost acuzați că ar fi votat și ei respective creștere a tarifelor.

Potrivit consilierului municipal Mihai Sărmășan, liberalii s-au opus creșterii taxelor de salubrizare pentru anul 2020 !
Mihai Sărmășan: ” În ultimele zile, în spațiul public au apărut informații privind modul în care la ședința extraordinară a Consiliului Local Bistrița din data de 23 Decembrie 2019, a fost aprobată cresterea tarifelor privind taxa specială de salubrizare pentru anul 2020 percepută de SUPERCOM. Pentru o bună informare a cetățenilor municipiului Bistrița, aducem la cunoștința tuturor, că grupul consilierilor PNL a votat ÎMPOTRIVĂ la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Bistrița și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, proiect inițiat de primarul PSD, Ovidiu Crețu.

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „PENTRU”, în forma prezentată de inițiator, fiind susținută de consilierii locali ai PSD în frunte cu viceprimarul Cristian Nicolae, iar prin acest vot locuitorii orașului nostru vor plăti în anul 2020 tarife pentru salubrizare mai mari ca în 2019”.

 

Ce ar trebui să facă Supercom pentru a ”merita” această creștere a tarifelor?

O spune tot Hotărârea de Consiliu Local din data de 23 decembrie, mai précis raportul anexat acestei HCL:

” Pe teritoriul administrativ al municipiului Bistriţa se instituie taxa specială de salubrizare pentru asigurarea următoarelor activități ale serviciului de salubrizare:

colectarea separată şi transportul separat al deșeurilor municipal și al deșeurilor similar provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusive fracții colectate separat; sunt incluse aici şi deşeurile periculoase din deșeurile menajere, deșeurile din construcții și desființări şi deşeurile voluminoase colectate în cadrul campaniilor de colectare; sunt excluse de la taxa specială de salubrizare colectarea și tratarea deşeurilor stradale.

sortarea deșeurilor reciclabile în stația de sortare;

organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării material și energetice a deșeurilor, respective compostarea deşeurilor biodegradabile în instalații centralizate;

administrarea depozitului conform de deşeuri;

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de salubrizare.

Faţă de aceste considerente, se impune aprobarea propriului Regulament de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Bistriţa (coform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre), precum şi modificări privind structura şi cuantumul taxei speciale de salubrizare conform dispoziţiilor instituite de Regulamentul-cadru adoptat prin hotărârea nr. 20/22.10.2019 AGA ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud.

Menţionăm că faţă de Regulamentul-cadru adoptat prin hotărârea nr. 20/22.10.2019 AGA ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud, Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Bistriţa propus spre aprobare, conţine unele modificări care ţin de adaptarea procedurilor de lucru şi a modului de implementare al taxei speciale de salubrizare în cazul agentilor economici. Aceste modificări se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentul raport.

Pentru anul 2020, se propune cuantumul taxei speciale de salubrizare după cum urmează:

Taxă utilizatori casnici din mediul urban: 11,5 lei/pers/luna;

Taxă utilizatori non-casnici: 474 lei/tona.

Care este explicația oficială?

O aflăm tot din HCL-ul din 23 decembrie 2019: ”  În actualul sistem de finanţare al serviciului, Operatorul şi-a fundamentat tarife distincte (rezidual si reciclabil) pentru mediul rural si urban, exprimate in lei/tona. De asemenea Operatorul CMID Tărpiu practică tarife exprimate în lei/tonă (depozitare, compostare şi sortare). Toate aceste tarife exprimate în lei/tona vor fi facturate/evidenţiate distinct de către Operatorul de colectare şi transport. Astfel, pe factura lunară emisă se vor regăsi evidenţiate distinct: cantitatea de deşeuri reziduale colectate de înmulţit cu tariful (lei/tona) aferent fracţiei reziduale; cantitatea de deşeuri reciclabile colectata de înmulţit cu tariful aferent, cantitatea depozitata de înmulţit cu tariful practicat la CMID, ş.a.m.d. Aceeaşi OUG nr. 74/2018 menţionează faptul că pe lângă tarifele distincte ale Operatorului (lei/tonă) trebuie stabilite si tarife/taxe distincte pentru utilizatorii serviciului de salubrizare exprimate in lei/persoană/lună.

În cadrul şedinţei AGA ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud din 22.10.2019 au fost aprobate noile tarife distincte ale Operatorului de colectare si transport (lei/tonă) aplicabile începând cu luna noiembrie 2019 şi de asemenea a fost aprobat prin Hotărârea nr. 20/22.10.2019 şi Regulamentul-cadru de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Bistriţa-Năsăud ce constituie un îndrumar, un set de reguli generale care să faciliteze UAT – urilor instituirea taxei speciale de salubrizare.

Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

“(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, pot adopta taxe speciale.

(2) Domeniile în care consiliile locale., după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.”

Potrivit art. 30, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale “prin regulamentul aprobat de autoritățile deliberative se vor stabili domeniile de activitate și condițiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective”.

 

Exit mobile version