Acasă Administratie ŞEDINŢĂ ORDINARĂ DE CONSILIU MUNICIPAL PE DATA DE 13 AUGUST

ŞEDINŢĂ ORDINARĂ DE CONSILIU MUNICIPAL PE DATA DE 13 AUGUST

0

Consilierii municipali sunt convocaţi în şedinţă ordinară joi, 13 august, cu începere de la ora 14.00. Unul din proiectele ordinii de zi face referire la acordarea titlului de cetăţean de onoare lui Rareş Buhai.

ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa„ domnului Rareş – Darius Buhai
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de transport, respectiv de depozitare a deşeurilor municipale existente pe platforma de stocare temporară a deşeurilor din zona Zăvoaie la depozitul din cadrul Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere încheiate pentru unele spaţii situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bistriţa
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului proprietatea publică a municipiului Bistriţa, care compensează terenul scos din fondul forestier şi transmis în administrarea AQUABIS S.A. Bistriţa, pentru realizarea proiectului “Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente individuale în localităţi din judeţul Bistriţa – Năsăud” finanţat prin POS Mediu – Axa Prioritară 1
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului proprietatea privată a municipiului Bistriţa, în suprafaţă de 39704 mp, identificat cu nr. cadastral 66325, şi constituirea unui drept de superficie asupra terenului în suprafaţă de 1400 mp în favoarea Societăţii Business Park Bistriţa Sud SRL, în vederea realizării proiectului incubator de afaceri.
6. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional regional 2007-2013 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 1”
7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei municipale de servicii sociale Bistriţa
8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărare a unei cote părţi din imobilul înscris în CF- vechi, Bistriţa, nr. 3273/II, situat în Bistriţa, Aleea Greuceanu, nr.5, având destinaţia de cabinet medical
9. Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Parcului Industrial Bistriţa Sud
10. Diverse

Exit mobile version