SCRISOARE DESCHISĂ BIROUL OPERATIV AL FEDERAȚIEI SANITAS DIN ROMÂNIA

Must Read

Sportul bistrițean suferă din lipsă de finanțare: Nici echipa de fotbal și nici cea de handbal feminin nu primesc bani de la Consiliul Local....

Am înțeles noua filozofie bugetară a primarului Ioan Turc, implicit a echipei sale și a majorității din consiliul municipal....

PSD BN: Vlad Voiculescu trebuie să demisioneze dacă are onoare și principii!

O vorbă înțeleaptă din bătrâni spune că dacă vin 3 oameni diferiți și-ți spun că ești beat, trebuie să...

71 de cazuri noi la 426 de teste efectuate. Incidența e puțin peste 4 la Bistrița și de 2,47 la nivel județean

Numqi puțin de 71 de cazuri noi au fost raportate astăzi, din 17 martie și până acum fiind înregistrate...

De curând, pe e mail ne-a parvenit o scrisoare deschisă adresată liderilor Federaţiei Sindicale „SANITAS” din partea Smarandei Şimon, asistent medical principal la Spitalul Orăşenesc Beclean. Este vorba de un conflict în interiorul sindicatului cu preşedintele SANITAS BN, Viorel Viţelariu.

Iată cum sună această scrisoare: ” Subsemnata Șimon Nina Smaranda, asistent medical principal în cadru Spitalului Orășenesc Beclean, județul Bistrița-Năsăud, membră de sindicat, doresc să interveniți în medierea conflictului apărut din data de 26.10 2015 între subsemnata și Președintele Sindicatului Județean Sanitas B-N Viorel Vițelariu împreună cu membrii Biroului Executiv al Sindicatului.

Pe scurt vă relatez cele întâmplate. În data de 22 octombrie 2015 au avut loc alegeri de sindicat în cadrul Nucleului Sindical Sanitas din Spitalul Orășenesc Beclean. Pentru funcția de Lider de nucleu sindical am fost 2 (doi) candidați, subsemnata și domnul Ivan Radu Ovidiu care era liderul în funcție a nucleului sindical la acea dată. Din partea Biroului Executiv Sanitas B-N la alegeri au participat domnul Viorel Vitelariu în calitate de Președinte al Comisiei de votare și validare a alegerilor şi domnişoara Trişcă Tatiana Mirela – vicepreședinte a comisiei. Menţionez că după terminarea alegerilor am dorit să asist la numărarea voturilor de către comisie, dar domnul Viorel Vițelariu m-a scos afară din sală interzicându-mi dreptul legal, în calitate de candidat, de a asista la modul de desfăşurare a alegerilor şi la numărarea voturilor. Totuşi, în urma alegerilor şi a numărării voturilor am obţinut 59 de voturi pentru și 49 voturi contra. Contracandidatul meu a obţinut 49 de voturi pentru şi 59 contra, rezultat consemnat în procesul verbal de alegeri semnat de comisia de votare și validare a alegerilor și de cei 2(doi) observatori.

Studiind Statutul Sindicatului Județean Sanitas B-N aprobat în Conferința Județeană din data de 22 Februarie 2011 şi Regulamentul de organizare şi funcţionare (în speţă Regulamentul Conferinţei Judeţene) am constatat că nu este mentionat nicăieri că ”Liderul ales într-un nucleu sindical din cadrul SJS B-N nu poate să-și exercite mandatul decât după ce are loc Conferința Județeană” mai mult, în articolul 53 scrie că Biroul Executiv,” Este constituit din Președinte,Vicepreședinte, Secretar Organizatoric și 3 (trei) membri, liderii de nuclee sindicale, ale spitalelor orășenești (Năsăud, Beclean).”

Conform Statutului, Președintele, Vicepreședintele, Secretarul Organizatoric și Comisia Județeană de Revizie și Control se aleg prin vot secret de Conferința Județeană pe o perioadă de 4 ani. Statutul nu are o altă prevedere referitoare la confirmarea de către

Conferință a Membrilor Biroului Executiv.

Din procesul verbal al Conferinței Județene din data de 22 februarie 2011, atunci când s-au ales organele de conducere ale SJS, reiese foarte clar faptul că reprezentanta Biroului Executiv Sanitas din România a informat Conferința Județeană că: ”În conformitate cu art. 53 din Statutul Sindicatului Județean Sanitas B-N cei 3 (trei) membri ai Biroului Executiv sunt liderii de nuclee sindicale, ale spitalelor orășenești Năsăud și Beclean și D.G.A.S.P.C. B-N, aceștia fiind aleși în nucleele lor înaintea Conferinței Județene si sunt :……”
În consecință membrii Biroului Executiv sunt aleși în nucleele lor, fac parte din Biroul Executiv din momentul validării alegerilor în nucleele lor. Procesul verbal de alegeri de la Sp.Orășenesc Beclean la alineatul 7 (șapte) stipulează: ”Se validează în funcția de Lider de nucleu D-ul/D-na Şimon Nina-Smaranda.” .
Pentru lămurirea acestei situații apărute în data de 26 octombrie 2015 m-am prezentat la Sediul SJS B-N din Bistrița unde la ora 15,00 era convocat o ședință extraordinară de Birou executiv. Menționez că nu am fost invitată la ședință, eu dorind să particip la aceasta mai mult pentru a vedea modul de lucru al Biroului şi pentru a afla mai multe despre modul de organizare a conferinţei judeţene. Însă ceea ce m-a frapat a fost faptul că din partea nuceleului Spitalului or[;enesc Beclean, era invitat domnul Ivan Radu Ovidiu cel care a pierdut alegerile de lider de nucleu, în data de 22.10.2015 și consider că implicit a pierdut si funcția de membru al Biroului Executiv.

Consider că acest fapt se datorează dorinţei conducerii judeţene a sindicatului de a perpetua modul de desemnare a delegaţilor la conferinţa judeţeană. Din informaţiile pe care le deţin nu am cunoştinţă de organizarea vreunei adunări generale a membrilor de sindicat din nucleul de la Spitalul Orăşenesc Beclean sau de adunări organizate la nivel de secţii ale spitalului pentru alegerea acestor delegaţi la conferinţa judeţeană anterioară. Am întrebat mai mulţi membrii de sindicat dacă ştiu ceva despre conferinţa judeţeană şi mi-au spus că nu au auzit de aşa ceva, ceea ce ridică multe semne de întrebare asupra modului de desemnare a delegaţilor la conferinţele anterioare. În acest sens vă rog să clarificaţi modalitatea de alegere a delegaţilor la Conferinţele judeţene, deoarece nici în Statut şi nici în Regulamentul Conferinţei judeţene (cel puţin în documentele sindicatului judeţean din judeţul Bistriţa-Năsăud) nu există nici o prevedere în acest sens. V-aş ruga să ne indicaţi o procedură cu caracter normativ care să fie valabilă pentru toate organizaţiile judeţene.

Am fost întrebată ”ce caut acolo”, ”cine m-a chemat la sediu”, etc., pe un ton foarte ridicat, de către domnul Vițelariu și domnisoara Trișcă, fără a putea să–mi prezint doleanțele mele, nelămuririle pe care le am vizavi de interzicerea dreptului de a conduce nucleul sindical după alegeri. Mi s-a cerut să ies afară. Acest lucru m-a deranjat foarte tare și am replicat că ”am drepturi egale cu ceilalți membri ai Biroului Executiv, fiind aleasă Lider de nucleu sindical la SPO Beclean, iar ceea ce dânșii fac este ”un abuz de putere și o încălcare gravă a drepturilor membrilor de sindicat”. Au încercat prin toate metodele nedemocratice (țipete, gesturi agresive, insulte) să mă intimideze, să mă facă să înțeleg că nu am nici un drept de exercitare a funcției în cadrul nucleului sindical, nu am voie la ședințele Biroului executiv, deși eu voiam pe lângă cele mai sus menționate, să mă adaptez noii funcții, știind că ședințele sunt publice și poate participa orice membru de sindicat interesat. În acest moment am făcut remarca că am acţionat conform statutului, dar că acesta are multe lacune şi contraziceri între articolele sale. La aceste afirmaţii am fost agresată verbal de către colega lider de nucleu sindical de la Spitalul Orăşenesc Năsăud care a ţipat la mine spunând că de ce îndrăznesc să afirm că statutul are lacune. Consider că în această privinţă am dreptate şi vă sesizez contradicţia dintre art. 53 “(Biroul Executiv) Este constituit din Preşedinte, Vicepreşedinte, Secretar Organizatoric si 3 (trei) membrii, lideri de nuclee sindicale, ale spitalelor orăşeneşti (Năsăud, Beclean)” şi art. 15 “Alegerea Preşedintelui, a Biroului Executiv şi a membrilor Comisiei Judeţene de Revizie şi Control Financiar, se face prin vot secret de către Conferinţa Judeţeană odată la 4 (patru) ani”. Cele relatate de mine pot fi confirmate de domnul Costin Ioan membru al Biroului executiv de în calitate de lider al nucleului sindical de la DGASPC Beclean, care văzând cele întâmplate a părăsit sala în semn de solidaritate cu mine.

Fiind dată afară din sediul Sindicatului în mod abuziv, am considerat că este de datoria mea să informez Biroul Operativ al Federației Sanitas, despre modul cum președintele Sindicatului Județean Sanitas Bistrița-Năsăud încalcă în mod flagrant Statutul sindicatului, în speță art. 8. ”Sindicatul Județean Sanitas B-N susține și apără drepturile și interesele profesionale, economice, sociale, juridice, culturale, sportive, turistice ale membrilor de sindicat”, cum încalcă dreptul la informare a membrilor de sindicat, dreptul de ați exercita funcția de lider ales în cadrul nucleului, dreptul de a face parte din organele de conducere a sindicatului, dreptul de a participa la ședințele de Birou executiv a sindicatului Județean a unor persoane care nu sunt din anturajul lui, în detrimentul altor persoane.
Vin cu rugămintea la dumneavoastră de a media în mod legal si statutar acest conflict, în timpul cel mai scurt posibil, și doresc să dispuneți, ca forum superior de conducere, să mi se respecte drepturile legale de lider de nucleu al Spitalului Orășenesc Beclean și de Membru al Biroului Executiv din data câștigării mandatului.
Anexat vă trimit în susținerea drepturilor mele solicitate, spre documentare, Statutul Sindicatului Județean Sanitas B-N, Regulemnetul de Organizare şi funcţionare al Sindicatului Sanitas B-N, procesul verbal de la alegerile de nucleu și procesul verbal de la alegerile Conferinței Județene din 22 februarie 2012.
Răspunsul la cele solicitate de mine vă rog să mi-l trimiteţi pe adresa de e-mail nina.smaranda1964@gmail.com şi spre ştiinţă conducerii judeţene a sindicatului Sanitas Bistriţa-Năsăud.

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Sportul bistrițean suferă din lipsă de finanțare: Nici echipa de fotbal și nici cea de handbal feminin nu primesc bani de la Consiliul Local....

Am înțeles noua filozofie bugetară a primarului Ioan Turc, implicit a echipei sale și a majorității din consiliul municipal....

PSD BN: Vlad Voiculescu trebuie să demisioneze dacă are onoare și principii!

O vorbă înțeleaptă din bătrâni spune că dacă vin 3 oameni diferiți și-ți spun că ești beat, trebuie să mergi să te culci! PSD, mass-media...

71 de cazuri noi la 426 de teste efectuate. Incidența e puțin peste 4 la Bistrița și de 2,47 la nivel județean

Numqi puțin de 71 de cazuri noi au fost raportate astăzi, din 17 martie și până acum fiind înregistrate 11.000  de îmbolnăviri cu Sars-Cov...

Tragedia de la Spitalul VICTOR BABEȘ a fost ascunsă de Ministerul Sănătății și DSU-ul lui Arafat

Ministerul Sănătății și DSU au ieșit să comunice oficial despre tragedia de la Spitalul Victor Babeș, acolo unde 3 pacienți din 8 au murit...

FOTO- Primăria Bistrița trebuie să elibereze autorizația de construire a primului bloc de lux din Parcul municipal. Tribunalul Bistrița-Năsăud a admis după trei ani...

În urmă cu 2 ani, scriam că afacerile imobiliare au prins foarte repede și la Bistrița, iar construcția de blocuri în zone mai mult...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -