Acasă EVENIMENT SAJ BN: APROAPE 60.000 DE APELURI MEDICALE ÎN 2016

SAJ BN: APROAPE 60.000 DE APELURI MEDICALE ÎN 2016

0

Serviciul de Ambulanţă al judeţului Bistriţa-Năsăud a făcut astăzi public raportul de activitate pe anul  2016.

Potrivit raportului întocmit de dr. Annabella Muzsi – manager general, în 2016 au fost înregistrate un număr total de 58.261 apeluri cu caracter medical, prin sistemul 112, ceea ce reprezintă o creștere cu 6,32% faţă de anul 2015. Din cele aproape 60 de mii de apeluri, ambulanţele au intervenit la 39.629 cazuri (67,40%) restul au fost fie alocate echipajelor SMURD, fie au fost sfaturi medicale, sau reveniri, informări.

Volum de activitate anul 2016 – au fost înregistrate un număr total de 58.261 apeluri cu caracter medical, prin sistemul SNAUU 112, ceea ce reprezintă o creștere cu 6,32% faţă de anul 2015. Analizând evoluția numărului de apeluri pe mai mulți ani, se observă o tendința de creștere continuă: 2. Media zilnică, calculată pe baza numărului total de apeluri relevă că media solicitărilor pe 24 ore a fost de 159,61, ceea ce reprezintă o medie de 79,80 apeluri/tură de 12h. 3. Din volumul total de solicitări, echipajele ambulanței au deservit 39.629 cazuri (67,40%) restul au fost fie alocate echipajelor SMURD, fie au fost sfaturi medicale, sau reveniri, informări etc. 4. Procentul de răspuns sub 20 sec. la apelurile intrate, indicator important de calitate al activității personalului din dispecerat, a fost de 99,35% , conform datelor puse la dispoziție de 112 BN. 5. În ceea ce privește echipajele operative, media a fost de minim 9 echipaje operative/judeţ/tură compus din minim 8 EMU-A în staţii/substaţii/puncte de lucru și 1 echipaj ECU.

 

În anul 2016, unitatea a putut asigura activitate de urgență la nivel de echipaj cu medic doar 7 ore/zi, în zilele lucrătoare, în compartimentul de urgență activând doar un singur medic. În schimb s-a asigurat continuitate la echipajele ECU (ACD), existând echipaj în activitate 2 ore din 24. 6. Analizând distribuția tipurilor de solicitări, se constată că din totalul de 39.629 misiuni derulate în 2016 de SAJ BN (+6,00% față de anul 2015): – 27.789 (70,12%) au fost misiuni de urgenţă şi transport medical asistat, înregistrânduse o creștere de 3.41% față de anul 2015. – 1.863 (4,70%) au fost consultații la domiciliu, înregistrându-se o creștere de 24.58% față de anul 2015. – 9.089 (22,93%) au fost solicitări de transport sanitar neasistat, dializă şi transport produse biologice, înregistrându-se o creștere de 8.90% față de anul 2015.

 

Distribuţia misiunilor pe coduri de urgenţă – se observă că majoritatea cazurilor înregistrate au fost de cod galben: a. cod roșu 3414 misiuni (8,61%) b. cod galben 19691 misiuni (49,68%) c. cod verde 1721 misiuni (4,34%) d. cod albastru (transferuri, tr.sanitar neasistat, tr.produse biologice etc.) 14803 misiuni (37,35%) 8. Analizând solicitările de transport medical asistat și neasistat, observăm că: a. solicitări CT/RMN, de la UPU – 3629 misiuni (9,16%) b. solicitări transport asistat intrajudețean – 3512 misiuni (8,86%) c. solicitări transport asistat in alt judeţ (solicitări de la MF) – 198 misiuni (0,50%) d. solicitări transport asistat in județ (solicitări de la MF) – 72 misiuni (0,18%) e. solicitări transfer interclinic, in alt judeţ – 759 misiuni (1,92%) f. solicitări transport neasistat pacienți (externări etc., fără dializă) – 1369 misiuni (3,45%) g. solicitări transport produse biologice – 96 misiuni (0,24%) h. solicitări asistență de urgență preventivă (manifestări culturale, sportive etc.) – 193 solicitări, (0,49%) .

 

Analizând finalizarea misiunilor,  constatăm că majoritatea pacienților au fost transportați la spital, un procent nesemnificativ a fost plecat de la de la locul solicitării, au refuzat transportul etc. 10. Unul din cei mai importanți indicatori de calitate ai activității operative este timpul mediu de ajungere la caz (promptitudinea). Calculând acest timp anual, se observă că în anul 2016 s-a obținut un timp mediu de 5 min 20 sec. pentru urban şi 17 min 59 sec pentru rural. Durata medie de intervenție pe anul 2016 a fost de 77,67 minute. Timpii de ajungere la caz la nivel de staţii/substaţii/puncte de lucru sunt în strânsă legătură cu aria de intervenție şi anotimpul. Distribuția stațiilor/substațiilor/punctelor de lucru facilitează echilibrarea timpilor de intervenție la nivelul întregului judeţ: Urgente Consultatii Transport

 

Distribuţia activităţii de urgenţă pe diversele locaţii de activitate a SAJ-BN este următoarea:

Analizând distribuţia activităţii în funcție de categoriile de personal operativ, se poate observa că lipsa personalului medical superior suficient face ca activitatea se SAJ BN să se bazeze majoritar pe activitatea asistenților medicali: medicii au asistat un total de 2.335 cazuri (scădere de 15,29% faţă de 2015), în condițiile în care un medic a urmat un curs de 6 luni în centrul de formare Tg. Mureș. 13.În ceea ce privește activitatea de asistență medicală de urgență preventivă, pe parcursul anului 2016, SAJ-BN a asigurat acest tip de activitate în 193 de cazuri (creștere de 135,37% față de 2015, când au fost 82.), pe bază de cerere, la diverse manifestări ce implică mase mari de oameni (activități sportive, manifestări sociale, culturale, religioase etc.). La majoritatea solicitărilor a fost asigurată asistența medicală pe parcursul mai multor zile succesiv, implicând un număr mai mare de echipaje decât numărul evenimentelor. II. Compartimentul de Consultații de Urgență la Domiciliu și Transport Sanitar Neasistat – cu ajutorul personalului din cadrul acestui compartiment au fost asigurate: dispecerizarea cazurilor de transport sanitar neasistat și transport al produselor biologice, consultații de urgență la domiciliu, transport sanitar neasistat și transport produse biologice.

 

Procentul de răspuns sub 20 sec. la apelurile intrate în dispeceratul de transport este de 98,44%, conform datelor puse la dispoziție de 112 BN.

Sub aspect operativ, în acest compartiment au activat în medie 5 echipaje transport/ judeţ/tură de zi de 12 ore, care au deservit un număr de 9.977 solicitări/an, reprezentând o medie de 27,33 solicitări/zi calendaristică (13,66 solicitări/tură). 3. Activitatea de consultații la domiciliu a fost deservit de 1 echipaj ACD/judeţ/tură, cu care au fost derulate 1863 misiuni de consultații la domiciliu/an. B. În plan logistic I. Activitatea de exploatare și întreținere parc autosanitare: În anul 2016, deși există un deficit de personal specializat în acest domeniu, s-a reuşit asigurarea menţinerii parcului de autospeciale în parametri optimi, fără a exista perturbări majore ale activităţii operative, atât în Staţia Centrală cât şi în substaţii/puncte de lucru. 1. Numărul total de kilometri parcurși de autospecialele SAJ-BN în 2015 a fost de 1.662.183 km (+ 2,22% faţă de 2015). Din aceste distanțe parcurse: – 20.810 km (1,25%) au fost realizaţi de ambulanţele de urgenţă tip C – 1.111.226 km (66,85%) au fost realizaţi de ambulanţele de urgenţă tip B; – 46.293 km (2,79%) de ambulanţele de consultaţii la domiciliu (ACD) – 483.854 km (29,11%) de ambulanţele de transport sanitar (A1 și A2). 2. Media km parcurși lunar de ambulanțe a fost de 3853 km/ambulanță/lună. 3. Parcul de autosanitare a necesitat în medie 25 intrări in service/lună. 4. Media numărului de zile de staționare în service a ambulanțelor a fost de 5 zile/lună. 5. Activitatea s-a derulat cu o capacitate tehnică medie lunară de 83% din total parc auto. 6. În ultimele 9 luni din anul 2016 au fost înregistrate un nr. de 8 avarieri ale autosanitarelor, ceea ce reprezintă o medie de sub 0,88 avarieri/lună. 7. Ambulanțe fără activitate au fost în medie 3/ lună/ total parc de 37 autosanitare, motivele lipsei de activitate fiind de ordin tehnic

Din distribuţia kilometrilor parcurşi de ambulanţele de urgenţă putem constata că majoritatea kilometrilor sunt aferenţi ambulanţelor Staţiei Centrale Bistriţa: II. Alte îmbunătățiri în plan logistic: Deși anul 2016 nu a adus îmbunătățirea celui mai important aspect din punct de vedere logistic într-un serviciu de ambulanță – autosanitare noi, totuși resursele financiare disponibile au permis derularea unor demersuri care au dus la îmbunătățirea logisticii disponibile din unitate:  sistemul management al apelurilor a fost extins de SNUAU până la nivel de resursă mobilă,§ ambulanțele de urgență fiind echipate cu routere WiFi și tablete IT ceea ce permite transmiterea fișelor de solicitare electronic, la ambulanțele alocate în misiune;  pentru a asigura un nivel conform de securitate informațională, a fost împrospătat㧠infrastructura IT din unitate, achiziționându-se noi calculatoare și noi licențe informatice;  a fost îmbunătățită dotarea compartimentului formare profesională cu un proiector și un nou§ laptop;  au fost achiziționate patru defibrilatoare AED pentru echipajele de transport neasistat tip A1/A2,§  au fost achiziționate tărgi noi pentru unele ambulanțele de urgență și transport pentru asigurarea§ unei maxime siguranțe a pacienților în timpul transportului;  s-au achiziționat sisteme de fixare pentru copii (centuri de siguranță speciale) destinate tărgilor§ din ambulanțele de urgență, pentru a asigura siguranță maximă în timpul transportului și pentru această categorie de pacienți;  ambulanțele de urgență au fost dotate cu saltele vacuum de tip pediatric, pentru asigurarea§ cazurilor de traumă pediatrică;  a fost îmbunătățit sistemul de asigurare a oxigenului medicinal pentru unitate, completându-se§ și stocul de butelii de oxigen pentru asigurarea unui flux de încărcare fără întreruperi;  s-au realizat o serie de lucrări de reparații curente/întreținere în sediile stațiilor/substațiilor SAJBN§ ( reabilitarea pavajului din curtea Stației Centrale, recondiționarea exteriorului corpurilor de imobil din Stația Centrală, amenajarea unui spațiu temporar pentru arhivă, recondiționare instalații electrice, și completare mobilier etc.).

În planul resurselor umane

 

Conform statului de funcții în vigoare, unitatea funcționează la data de 31.12.2016 cu un număr de 153,5 posturi aprobate, toate ocupate la finele anului. Numărul medicilor crescut efectiv cu 1 post în 2016, la finele anului toate posturile de medic din unitate fiind ocupate. Un medic nou angajat a absolvit în 2016 cursurile specifice și a obținut atestatul în asistență de urgență, urmând ca începând cu 2017 să înceapă activitatea în urgență. În ceea ce privește recrutarea, au fost derulate un număr de 10 concursuri/examene de ocupare a unui post vacant/temporar vacant, fără a se înregistra contestații la procedurile derulate, la finele anului 2016 existând vacante două posturi temporare, pentru care procedurile de ocupare sunt în derulare. Nici în 2016 nu s-a reușit obținerea posturilor pentru compartimentele în care nu există încadrat personal

 

În plan financiar Bugetul anului 2016 a fost de 11.989 lei (cu 1,21 % mai mare decât în anul 2015), care reprezintă o finanțare per capita de aproximativ 43,14 lei/cap de locuitor la o populație de 277.900 locuitori/județ (creștere față de 35,59 lei/cap de locuitor în 2016 și față de 17,5 lei/cap de locuitor în 2010). Buget total 2016: 11.989 mii lei, din care:  cheltuieli de personal (67,73% din buget) – 8.120 mii lei (+ 29,65% creștere față de anul 2015)  cheltuieli materiale (29,94% din buget) – 3.590 mii lei (+2,68% față de anul 2015)  cheltuieli de capital (2,33% din buget) – 278 mii lei ( +75,94% față de anul 2015)

Execuție bugetară la data de 31.12.2016 este de 99,91%.

În unitate a fost derulată o misiune de audit financiar, de către o echipă de auditori a Camerei de Conturi Bistrița-Năsăud. În urma misiunii au fost formulate propuneri de îmbunătățire pe care unitatea le-a implementat în termenele prevăzute. În cursul anului 2016 s-au încasat si virat la bugetul de stat venituri în suma de 747 mii lei (echivalentul a 6,23% din BVC aprobat pe 2016), sumă provenită din: contractele încheiate cu Spitalul Județean de Urgenta pentru transportul persoanelor dializate si transferul interclinic al pacienților, din contractele încheiate in vederea asigurării asistentei medicale la cele 193 de solicitări pentru asigurarea asistenței medicale de urgență preventive la competițiile sportive și evenimentele care implică aglomerări umane,  precum și de la persoane fizice care au solicitat prestarea unor servicii de transport sanitar/transport medical asistat contra cost. În ceea ce privește achizițiile publice, toate contractele încheiate, cu finalizare până la 31.12.2016, au fost derulate conform prevederilor contractuale, fără a exista probleme semnificative în cursul derulării acestora.

Exit mobile version