sâmbătă, septembrie 19, 2020
2.8 C
Bistrița
More

  Războiul politic al deşeurilor continuă între PNL şi PSD , taxa de salubrizare a fost adoptată

  Must Read

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Adrian Oros, a ajuns astăzi în județul Bistrița-Năsăud

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Adrian Oros, , a ajuns astăzi în județul Bistrița-Năsăud, pentru a discuta cu fermierii...

  Liberalii de la Sângeorz Băi se dezic și ei de Traian Ogâgău

  Partidul Național Liberal, Organizatia Locală Sângeorz Băi și-a asumat în aceste alegeri propria listă de candidați pentru Consiliul Local...

  Drumul de pe Dealul Budacului a fost redat circulației în condiții excelente. Dealul a fost consolidat cu zid de sprijin și au fost montați...

  Drumul ce face legătura dintre municipiul Bistrița și Budacu de Jos a fost reabilitat și redat circulației. Astfel, DJ...

  După aproape două ore de interpelări, replici şi replici la replici cât se poate de politice între PSD şi PNL, semne clare că urmează sondajele care să-i desemneze pe viitorii consilieri municiplai dar şi pe candidatul de primar din partea PNL, şedinţa a intrat pe ordinea de zi. Concret, primarul Creţu a anunţat retragerea de pe OZI a unui număr de patru proiecte de hotărâre, în timp ce liberalii au retras proiectul legat de construcţiile în extravilan.

  Liberalii atacă la baionetă

  Gheorghe Tuţă propune pentru a treia oară amendamentul prin care taxa să fie aplicată doar celor care refuză să semneze contractul cu Vitalia, dar că firma de salubrizare să vină cu dovezi concrete că respectivul cetăţean a refuzat acest lucru.

  Ioan Peteleu: Managementul celor de la Vitalia este defectuos, nu consiliul local trebuie să rezolve problema de-a încheia contracte.

   

  Amendamentul propus de Alexandru Toniuc a fost adoptat, Conform acestuia, de la taxă vor fi exceptate acele persoane fizice care locuiesc la o adresă care corespunde unei persoane fizice şi, care a încheiat deja un contract cu cei de la Vitalia.

   

  Supus la vot, proiectul a fost votat de plen cu 13 voturi pentru.

   

  INFORMAŢII BACKGROUND

  Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

  Avand in vedere prevederile art. 26 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare al localitatilor,(1) În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

  1. a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;
  2. b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale;
  3. c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract.

  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu operatorii au obligaţia să ţină, la zi, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii.

  (3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (1) lit. c), şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract.

  (4) Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, facturare şi plată a contravalorii serviciului de salubrizare prestat se stabileşte prin regulamentul-cadru al serviciului şi se anexează la hotărârea de dare în administrare a serviciului ori la contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz.

  (5) Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele metodologice*) de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C.

  (6) În cazul operatorilor care au încheiate contracte de delegare a gestiunii pentru care tarifele ofertate nu au avut la bază o fişă de fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima ajustare a tarifelor se va face pe baza fişei de fundamentare, întocmită de către operator, având în vedere cheltuielile realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii. Nivelul tarifului rezultat nu va depăşi nivelul tarifului actual, ajustat cu indicele de creştere a parametrului de ajustare.

  (7) Ajustarea ori modificarea ulterioară a tarifelor/taxelor prevăzute la alin. (6) se face de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C.

  (8) Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:

  1. a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;
  2. b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare;
  3. c) să încurajeze investiţiile de capital;
  4. d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.

  privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;”

  Avand in vedere prevederile art. 282 alin. (1), (2) şi (3) din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

  „(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale.

  (2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

  (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia/serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.”

  Pe baza acestor prevederi şi a fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli aferente tarifelor pentru persoane fizice pentru activitatea de precolectare, colectare, transport şi transfer a deşeurilor municipale, inclusiv toxice periculoase din deseuri menajere, cu excepţia celor cu regim special, întocmite de către SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU S.A., se stabileşte taxă specială de salubrizare în cuantum de 42 lei / persoană / an.

  Taxa specială de salubrizare se plăteşte anual, cu termene de plată în 2 rate egale, astfel: 31 martie, respectiv 30 septembrie.

  Taxa specială de salubrizare se încasează prin caseriile Direcţiei Economice – Venituri din cadrul Primăriei sau direct în contul municipiului deschis la Trezoreria municipiului Bistriţa.

  Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice:

  – veteranii de război, văduvele de război si văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

  – persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate

  în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare;

   

  Instituirea taxei de salubrizare ar putea duce la creşterea calităţii serviciilor, la dispariţia fenomenului de abandonare şi depozitare a gunoaielor pe domeniul public şi pentru ca locuitorii municipiului Bistriţa să beneficieze de colectarea deşeurilor urbane în condiţi normale.

   

  Având în vedere aspectele legislative mai sus arătate, precum şi necesitatea asigurării serviciului de salubrizare pe întreg teritoriul administrativ al municipiului Bistriţa, executivul propune instituirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubrizare licenţiat, de asemeni executivul propune spre adoptare Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare şi stabilirea cuantumului acesteia în municipiul Bistriţa, pentru persoanele fizice care nu au încheiate contracte de salubrizare cu operatorul de salubrizare.

   

   

   

  - Advertisement -
  - Advertisement -

  Latest News

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Adrian Oros, a ajuns astăzi în județul Bistrița-Năsăud

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Adrian Oros, , a ajuns astăzi în județul Bistrița-Năsăud, pentru a discuta cu fermierii...

  Liberalii de la Sângeorz Băi se dezic și ei de Traian Ogâgău

  Partidul Național Liberal, Organizatia Locală Sângeorz Băi și-a asumat în aceste alegeri propria listă de candidați pentru Consiliul Local și un program de sine...

  Drumul de pe Dealul Budacului a fost redat circulației în condiții excelente. Dealul a fost consolidat cu zid de sprijin și au fost montați...

  Drumul ce face legătura dintre municipiul Bistrița și Budacu de Jos a fost reabilitat și redat circulației. Astfel, DJ 173 C devine cel mai...

  Nici nu a început bine școala: 113 elevi de la Colegiile Andrei Mureșanu și Liviu Rebreanu rămân la casele lor. Un profesor și un...

  Patru clase de elevi de la Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, respectiv 98 de elevi, intră în izolare, după ce un profesor al renumitului colegiu...

  Domnești: Un bărbat de 63 de ani era să moară îngropat de viu într-o fântână. El a fost salvat de pompierii militari

  Salvatorii bistrițeni au reușit extragerea unui bărbat dintr-o fântână, după ce bolovanii din construcția acesteia s-au surpat și l-au acoperit în totalitate. ...
  - Advertisement -

  More Articles Like This

  - Advertisement -