Acasă Administratie PRIMA ŞEDINŢĂ ORDINARĂ DE CJ DIN 2016

PRIMA ŞEDINŢĂ ORDINARĂ DE CJ DIN 2016

0

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud este convocat  în prima ședință ordinară pe 2016,  miercuri 27 ianuarie, ora 12.00, pe ordinea de zi fiind următoarele puncte:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 22 decembrie 2015

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 5 ianuarie 2016

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcțiilor publice al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2016

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

4. Proiect de hotărâre privind numirea în funcția de manager al Bibliotecii Judeţene ”George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud a domnului Pintea Ioan

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

5. Proiect de hotărâre privind numirea în funcția de manager al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud a domnului Țărmure Gavril

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

6. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru anul şcolar 2016-2017

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui bun mobil, autovehicul special, M1, Ambulanță tip B2, marca Volkswagen, tipul Transporter, proprietate privată a judeţului Bistriţa-Năsăud, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa al judeţului Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi a estimărilor pe anii 2017-2019

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2015 din excedentul bugetului local

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pentru activităţi nonprofit de interes judeţean

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

11. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de salubrizare, respectiv Activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv Managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud – serviciu înființat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Dorin Popescu – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de salubrizare, respectiv Activitățile de Management și Operare ale Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu, Județul Bistrița-Năsăud – serviciu înființat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Dorin Popescu – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Cadru de implementare a Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2014-2020

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

14. Proiect de hotărâre privind modificarea și înlocuirea Anexei 4 din Anexa aprobată la art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 174/19.12.2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2014-2020

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii Înțelegerii privind stabilirea unei relații de cooperare și prietenie între județul Bistrița-Năsăud din România și Provincia Hunan din Republica Populară Chineză

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi aferenţi obiectivului “Modernizare DJ 172G, km 50+000 – 63+663, Cuşma – Livezile”, judeţul Bistriţa-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

18. Proiect de hotărâre pentru punerea în aplicare a Sentinţei civile nr. 333/2015 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 133/2015 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în Dosar nr. 837/112/2014, privind Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 31/26.03.2014

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

19. Diverse.

Exit mobile version