PREDICA LA ÎNĂLȚAREA DOMNULUI : Hristos S-a înălţat!

Must Read

Polițiștii locali o comit din nou. De data asta au avut treabă cu Ana Dragu. Fără empatie și respect, unii aplică legea  după ureche

Președintele Asociației Autism Europa Bistrița, coordonatoral  Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism "Micul Prinţ" Bistriţa a fost astăzi...

Diana Morar : Nu sunt de acord cu declarațiile făcute de secretarul general al PNL, Robert Sighiartău. El trebuia să fie solidar cu președintele...

Fost secretar de stat în Ministerul Justiției, deputatul PNL Diana Morar nu a intervenit în timpul și după declarațiile...

Primăria Bistrița va accesa un credit de peste 25 de milioane de lei. Banii ar urma să fie folosiți pentru finanțarea unor proiecte pentru...

Ședința de consiliu municipal de săptămâna viitoare nu este una tocmai ușoară, pe ordinea de zi fiind trecute 25...

-Iată că ne-a îngăduit Dumnezeu, din Vinerea în care erau tulburate cele mai de jos ale pământului şi ne şopteau morţii că a intrat Hristos să zdrobească lanţul cu care am fost legaţi, ne-a îngăduit să vedem sfânta zi a Învierii şi să ne bucurăm toţi, plângând şi strigând unul către celălalt că: „Hristos a înviat din morţi / Cu moartea pe moarte călcând / şi celor din mormânturi / Viaţă dăruindu-le.”
-A urmat apoi lecţia pe care Dumnezeu a rânduit, prin Biserică, s-o primim fiecare dintre noi, pentru că nu ne-a lăsat Dumnezeu fără cuvântul Lui şi fără dragostea Lui nici în trecerea celor patruzeci de zile, de la sfânta zi a Învierii până, iată, în Joia aceasta minunată a Înălţării Domnului. 
Acum suntem siguri că Iisus Hristos este Dumnezeu. Şi mai cu seamă suntem siguri încă o dată, pentru că, după Învierea Lui, iată-L, cerurile s-au deschis şi apostolii L-au văzut înălţându-Se, binecuvântând cu amândouă mâinile şi aşezându-Se de-a dreapta Tatălui în veşnicie.
-Spuneau profeţii Vechiului Testament, mai cu seamă Zaharia, că lucrul acesta se va întâmpla şi toţi îi râdeau în nas. Spunea Isaia că se va întâmpla acest lucru şi nimeni nu l-a crezut. Spunea în înţelepciunea lui Solomon că se va întâmpla, şi nimeni nu l-a crezut. A spus-o Domnul Însuşi că se va întâmpla, şi nu L-au crezut decât câţiva.
-Iată! Astăzi toţi cei care n-au crezut în Domnul s-au ruşinat de El, pentru că îngerii din ceruri vesteau înălţarea Lui acolo unde îi era locul dintâi: de-a dreapta Tatălui.
-Numai că ce noutate aduce sărbătoarea de astăzi?Aduce noutatea că firea noastră omenească se înalţă cu Hristos de-a dreapta Tatălui, acolo unde îi era locul de la Facere. Se reîntoarce firea omenească în Rai, de-a dreapta Tatălui. Se întoarce firea omenească la starea dintâi, aceea care nu avea nevoie de Moartea şi de Învierea lui Hristos pentru a se păstra curată, dacă ar fi păstrat porunca aceea minunată de a nu mânca din pomul cunoaşterii binelui şi a răului, spre a nu vedea moartea.
-Astăzi cerurile s-au deschis, binevestindu-ne tuturor că, iată, Domnul S-a aşezat de-a dreapta Tatălui. Şi noi suntem astăzi bucuroşi, iar bucuria noastră ne face împreună-părtaşi cu ucenicii Domnului la bucurie
-Iată, aşadar: cerurile s-au deschis şi Fiul lui Dumnezeu a şezut de-a dreapta Tatălui. Haideţi să vedem ce I-a dăruit firea omenească lui Dumnezeu! A prefaţat minunat cântarea Utreniei că oile cele rătăcitoare i-au dăruit lui Dumnezeu numai din cele rele. Aduceţi-vă aminte de Joia Patimilor şi de Vinerea Patimilor, cu scuipăturile, cu lovirile, cu umilinţele aduse lui Dumnezeu, cu însuliţarea lui Dumnezeu şi, mai cu seamă, cu răstignirea Lui.
-Ce dăruieşte în schimb Hristos oamenilor? Iată: primul şi ultimul gest al lui Dumnezeu către oameni a fost binecuvântarea. Se înalţă Hristos însuliţat în coastă, dar mâinile Lui binecuvântează; Se înalţă Hristos de-a dreapta Tatălui, dar este esenţial că de acolo, din coasta Lui împunsă, va curge până la sfârşitul veacurilor Sângele cel de viaţă dătător al Sfintei Liturghii, al Sfintei Împărtăşiri cu Sângele şi Trupul Său. Se înalţă Hristos de-a dreapta Tatălui, arătând că locul firii umane acesta este: înălţată în binecuvântare de-a dreapta Tatălui.
-Minunat lucru a rânduit Biserica Ortodoxă Română mai cu seamă, pomenind Eroii Neamului românesc în această Joie a Înălţării Domnului. De ce au pomenit-o şi de ce au pus-o Părinţii Bisericii Ortodoxe Române, mai cu seamă, această sărbătoare a eroilor în această Joie a Înălţării? Haideţi să luăm seama împreună!
-Îndată după Pogorârea Sfântului Duh, ţineţi minte că s-a constituit nucleul acela al Bisericii, din care s-au ales şi câţiva oameni care serveau la mese, dar care aveau şi darul predicării. Unul dintre ei era Arhidiaconul Ştefan, acela despre care ştiţi toţi că este primul martir în numele lui Iisus Hristos, pentru că este şi el, asemenea lui Hristos, scos afară din cetate şi, pentru că-L vesteşte pe Hristos, este ucis cu pietre. Şi spune Ştefan două lucruri grele. Asemeni lui Hristos pe Cruce: „Doamne, spune, nu le socoti, iartă-le lor aceasta, că nu ştiu ce fac”; dar mai spune ceva: „Văd cerurile deschizându-se şi pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui”, semn că Hristos era acolo.
-Vedeţi, este mare diferenţa între Hristos care şade şi Hristos care stă; Hristos care şade pe scaunul împărătesc al Judecăţii, este Hristos Judecătorul. Hristos care stă şi Acela pe care-L vedem în marea majoritate a icoanelor; deci numai partea aceasta de la brâu în sus, El stă în picioare în icoana aceea. Hristos care stă este Hristos primitor, Cel care-Şi primeşte prietenii, oaspeţii la Cina cea Cerească.
Ori Sfântul Ştefan, murind pentru Hristos, moare pentru El şi pentru nici o altă ideologie decât pentru Învierea lui Hristos. Şi Hristos îl primeşte în Împărăţia cerurilor. Şi Hristos ştie să-Şi primească prietenii la Masa cea din Împărăţia lui Dumnezeu, la Cina cea veşnic de taină a Împărăţiei lui Dumnezeu.
Acesta este sensul pentru care astăzi ne pomenim martirii. Hristos, pe eroii noştri îi primeşte în poziţie de drepţi. Dumnezeu îi primeşte în picioare ca jertfă a prieteniei lor pentru El. Fără îndoială că eroilor români, nu pentru că am vrea noi neapărat să le punem ceva în plus, Dumnezeu le-a dăruit un har deosebit.
Ţineţi minte că una dintre cântările ce se cântă la Înviere este şi aceasta: „Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru?” Cât de mare trebuie să fie Dumnezeul românilor, dacă, în ciuda tuturor valurilor imense care s-au abătut peste noi şi peste Biserica noastră, am rezistat datorită tocmai acestor mici în împărăţia oamenilor, mari în Împărăţia lui Dumnezeu, pe care, iată, Dumnezeu i-a învrednicit să vadă cerurile deschizându-se şi pe Fiul lui Dumnezeu şezând de-a dreapta Tatălui! Nimic din ceea ce suntem noi astăzi n-am fi fost dacă în picioarele Sfintelor Mese n-am fi avut moaşte, ale sfinţilor, ale martirilor şi ale eroilor neamului nostru.
Sunt unii care reproşează Bisericii Ortodoxe – şi nu mă feresc s-o spun – că a tăcut, că n-a făcut nimic cincizeci de ani sub comunişti. Păi, Dumnezeu să mă ierte, cine a dat mărturii neamului românesc timp de cincizeci de ani? În numele cui au murit? În numele unei profesiuni? În numele ingineriei lor sau a profesoratului lor? Nu-i adevărat. Gherla,Pitești,Periprava,Sighet,Râmnicu Sărat,Jilava,Poarta Albă  şi Aiudul au gemut de strigătele celor care-L vesteau pe Hristos. Preoţii noştri niciodată n-au încetat a vesti Joia Înălţării, Ziua Eroilor, şi nici că Hristos S-a înălţat de-a dreapta Tatălui. Evanghelia a fost tot timpul în mâna poporului. Biserica tot timpul i-a chemat pe oameni la rugăciune.
– Joia cea Mare a Înălţării mai are o semnificaţie extraordinară, pentru că ne arată unde este direcţia privirii ortodoxului: Ortodoxul nu priveşte nici în stânga, nici în dreapta, nici în jos, ci totdeauna în Sus şi înainte, pentru că Domnul S‑a aşezat de-a dreapta Tatălui şi noi ştim că, o dată înălţat la ceruri, se va ruga de Tatăl acolo să ne pogoare Duhul cel Sfânt..
-Au trecut românii Tisa şi nici n-au violat femei unguroaice, nici n-au ars oraşele, lucruri pe care, în mod normal, un neam răzbunător le-ar fi făcut. Au trecut românii Prutul şi n-au călcat în picioare pe ruşii care i-au ţinut sub cizma rusească atâta amar de vreme.
-Au ajuns românii să fie stăpâni,  în ţara lor, dar n-au ucis în numele lui Iisus Hristos niciodată, ci, din contra, au eliberat în numele lui Hristos.
-Să luăm aminte, aşadar, la lecţia cea mare a eroilor noştri şi să pricepem odată pentru totdeauna că dacă vom pune sufletul nostru pentru Crucea lui Hristos, pentru mântuirea noastră, pentru Evanghelia lui Hristos şi pentru Evanghelia neamului românesc, nu se poate să nu vedem cerurile deschizându-se şi pe Fiul lui Dumnezeu şezând de‑a dreapta Tatălui.
Aşa să ne ajute Dumnezeu! Aşa să ne binecuvânteze Dumnezeu! Şi facă Domnul ca mereu, cu bucurie, să strigăm, până la sfârşitul vieţii noastre şi dincolo, că: Hristos S-a înălţat de-a dreapta Tatălui, totdeauna, acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin.
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Polițiștii locali o comit din nou. De data asta au avut treabă cu Ana Dragu. Fără empatie și respect, unii aplică legea  după ureche

Președintele Asociației Autism Europa Bistrița, coordonatoral  Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism "Micul Prinţ" Bistriţa a fost astăzi...

Diana Morar : Nu sunt de acord cu declarațiile făcute de secretarul general al PNL, Robert Sighiartău. El trebuia să fie solidar cu președintele...

Fost secretar de stat în Ministerul Justiției, deputatul PNL Diana Morar nu a intervenit în timpul și după declarațiile războinice ale lui Rareș Bogdan,...

Primăria Bistrița va accesa un credit de peste 25 de milioane de lei. Banii ar urma să fie folosiți pentru finanțarea unor proiecte pentru...

Ședința de consiliu municipal de săptămâna viitoare nu este una tocmai ușoară, pe ordinea de zi fiind trecute 25 de proiecte de hotărâre. Unul...

Dep. Bogdan Ivan: Robert Sighiartău și PNL au mințit românii cu privire la prețurile carburanților

Scumpirea benzinei la pompă, a carburanților în general, este deja un fapt care se produce săptămânal, fără ca cineva de la ”putere” să se...

Vox Populi, Vox Dei: Bistrițenii pot să depună proiecte pentru bugetul pe 2021

Primarul Ioan Turc bifează o promisiune făcută în campania electorală: bugetarea participativă, adică va ține cont de părerea bistrițenilor în ceea ce privește bugetul...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -