Predică la Duminica Cincizecimii,sau a Rusaliilor-Ev.Ioan 7, 37-53 şi 8, 12

Must Read

Vaccinare fără programare, din 8 mai!

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români și străini cu drept de ședere în România, Comitetul Național de Coordonare...

Doina Sigmirean vs Wilhelm Szekely pentru postul de președinte-director general al CJAS Bistrița-Năsăud. Astăzi a avut loc proba scrisă

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a scos la concurs posturile de directori generali ai caselor județene de asigurări...

Doar 14 cazuri de îmbolnăviri! Aproape 70 de mii de cetățeni din județul Bistrița-Năsăud s-au vaccinat până la această dată

La nivelul județului Bistrița-Năsăud există raportate doar 14 cazuri noi la un număr de 573 de teste. De la...
„37. Iar în ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii – Iisus a stat între ei şi a strigat, zicînd: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.
38. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: rîuri de apă vie vor curge din pîntecele lui.
39. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit.
40. Deci din mulţime, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul.
41. Iar alţii ziceau: Acesta este Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos?
42. N-a zis, oare, Scriptura că Hristos va să vină din sămînţa lui David şi din Betleem, cetatea lui David?
43. Şi s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El.
44. Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mîinile pe El.
45. Deci slugile au venit la arhierei şi la farisei, şi le-au zis aceia: De ce nu L-aţi adus?
46. Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om.
47. Şi le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi?
48. Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei?
49. Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este blestemată!
50. A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei:
51. Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întîi şi nu ştie ce a făcut?
52. Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc.
53. Şi s-a dus fiecare la casa sa.
12. Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicînd: Eu sînt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”
În cuvântul din ziua aceasta, am să mă folosesc de primul text pe care vecernia cea mare de aseară ni-l pune la îndemână, prin grija Părinţilor: „Prăznuim Cincizecimea şi venirea Duhului, sorocul făgăduinţei şi împlinirea nădejdii! Cât de adâncă este taina! Cât de mare şi de cinstită! Pentru aceasta, grăim către tine: Făcătorule a toate, Doamne, slavă Ţie!
Iar ceva mai încolo, tocmai pentru a sublinia bogăţia de sensuri a acestui Praznic al Praznicelor, născător de Biserică, acelaşi glas al Părinţilor, cuprins în cuvinte, zice: „Pe toate le dă Duhul Sfânt: izvorăşte proorocii, sfinţeşte preoţii, pe cei necărturari i-a învăţat înţelepciune, pe pescari teologi i-a arătat; toată rânduiala Bisericii o plineşte. Cel Ce eşti de o Fiinţă şi de un scaun cu Tatăl şi cu Fiul, Mângâietorule, slavă Ţie!” Cutremurătoare cuvinte pentru o realitate cutremurătoare!
În miezul acestei sărbători stă împlinirea întregului efort pe care Hristos Domnul l-a făcut ca să ne restaureze întru Împărăţia Sa cea cerească.
Inima zilei de astăzi s-a născut în Pogorârea la iad a Mântuitorului. Acolo, în coborârea Sa la iad, într-o Cincizecime a vieţii în regatul împietrit în întuneric al morţii celei părelnic fără de sfârşit, în acea rupere a zăgazurilor întunericului, s-a născut sărbătoarea Bucuriei de acum.
-Când la suprafaţa lucrurilor Hristos Domnul părea învins şi supus morţii depline, sub crusta de pământ unde-şi aflase adăpost iadul,izbucnea Cincizecimea biruitoare de acum. Răsturnare a Babelului, care altădată pedepsea aroganţa celor care se voiau locuitori ai cerului fără alt efort decât acela al facerii cărămizilor, ziua de astăzi e început şi temelie Bisericii, alcătuirea care ia cu asalt cerul, făcută din cărămizi vorbitoare, adică fiecare din noi fiindu-i mădular spre cucerirea Împărăţiei. Cort nou şi sfânt, Biserica se vădeşte astăzi rug nou pe Sinai, nemaiîncetându-şi de acum arderea, până când toate se vor plini.
-Ca într-o grabă a insuflării Duhului, n-am putea nicicum rosti toate câte le-a adus ziua aceasta. Poate doar să admirăm, cu mută bucurie, poarta de cer prin care curge spre noi binecuvântarea. Dar şi înfăptuind în toată viaţa noastră prezenţa Duhului Sfânt în Taina vieţii noastre. Duh Sfânt intrat în viaţa noastră prin Taina Sfântului Botez şi a Sfântului Mir şi mereu făcut viu şi actual prin celelalte Taine ale Bisericii: Spovedania şi Împărtăşania, pentru noi toţi, dar şi acelea ale Sfântului Maslu, Cununiei sau Hirotoniei pentru cei care, cu adâncă nevoie sau înaltă chemare, s-au învrednicit de aceste lucrări ale Duhului Sfânt.
-Pentru că toată viaţa noastră stă constituită pe darurile Duhului Sfânt, pe care Biserica ni le-a cântat astfel: „Duhul Sfânt este Lumină şi Viaţă şi Izvor viu, înţeles cu mintea. Duhul înţelepciunii, Duhul înţelegerii, bun, drept, înţelegător, stăpânitor, curăţitor de păcate; Dumnezeu şi îndumnezeitor, foc din cer premergător; grăitor, lucrător, împărţitor de daruri; prin Care toţi proorocii şi dumnezeieştii apostoli, împreună cu mucenicii s-au încununat. Uimitoare auzire, neobişnuită privelişte, foc care se împarte spre dăruirea de daruri” (Stihiră glas 4).
Aceasta este esenţa praznicului de azi: Dumnezeu, Care Se dăruieşte.
Aş vrea însă să luăm aminte la încă un aspect. În Oltenia, mai precis în Gorj, la Tismana, există obiceiul ca, îndată după vecernia cea mare, unită de obicei cu Sfânta Liturghie, preotul slujitor să arunce cu frunze de nuc peste credincioşi, când se cântă „Acum limbile s-au făcut tuturor spre semn, în chip vădit…” şi celelalte toate stihoavne în final. Un frison cuprinde pe oameni şi, atinşi parcă de răcoarea frunzelor, chipurile adunate în rugăciune, concentrate în a-L vedea pe Hristos, se destind şi un zâmbet se aprinde peste feţele lor.Atunci când am văzut dintâi aceasta, mi-am zis: dacă atingerea cu frunzele acestea ne-au umplut de bucurie, ce bucurie va fi fost când Duhul Sfânt, în chip de limbi de foc, S-a pogorât peste Apostoli, îmbrăcându-i cu putere de sus!
-Şi de la ceata Apostolilor, prin împărtăşire, a revărsat harul asupra credincioşilor, luminându-ne inimile cu priceperea şi întărindu-ne în credinţă!
Iată, dar, câtă grijă poartă Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre! Cât de discret ne poartă în grija Sa, cu dragostea Sa! Cât de mişcător Se-apleacă în toate tulburările noastre, limpezindu-le! Bucuros de noi, Dumnezeu ni Se dăruieşte cu prisos, aşteptând mereu să ne împlinim.
-La toate darurile pe care Duhul Sfânt ni le dăruieşte, nu este greu să ajungem cu efort constant, susţinut. Să începem reînviind în noi măcar duhul bunului simţ, acela de la care trebuie să începem lucrarea noastră în dobândirea celorlalte daruri ale Duhului Sfânt. De la Care să începem reconstrucţia vieţii în normalitate.
Mâine, în zori, luminaţi de lumina pe care ne-a dat-o praznicul Rusaliilor, ca şi de Pogorârea Duhului Sfânt, Cel Care pretutindenea este şi pe toate le împlineşte, vom intra în prăznuire de vedere a Sfintei Treimi. Să ne lăsăm dar umpluţi de boarea de Rai ce este astăzi început de dar mântuirii noastre!
Cu gândirea mereu şi mereu la Poruncile Sale. Amin.
 
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Vaccinare fără programare, din 8 mai!

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români și străini cu drept de ședere în România, Comitetul Național de Coordonare...

Doina Sigmirean vs Wilhelm Szekely pentru postul de președinte-director general al CJAS Bistrița-Năsăud. Astăzi a avut loc proba scrisă

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a scos la concurs posturile de directori generali ai caselor județene de asigurări de sănătate din toate județele...

Doar 14 cazuri de îmbolnăviri! Aproape 70 de mii de cetățeni din județul Bistrița-Năsăud s-au vaccinat până la această dată

La nivelul județului Bistrița-Năsăud există raportate doar 14 cazuri noi la un număr de 573 de teste. De la debutul pandemiei și până la...

MARIUS BĂLAN: Un prințisor aflat pe locul 17 la succesiune pe un tron mic a omorât un REGE în Romania

Si a trecut ceva timp de la aderarea din 2007 la Europa civilizata insa in interiorul granitelor formale noi nu ne schimbam  si nu...

Cristian Pomohaci, printre primii beneficiari ai legii promulgate de Klaus Iohannis care îi scapă pe evazioniști de închisoare

Solicitarea lui Cristian Pomohaci a fost făcută publică de avocatul acestuia, George Dura, care a declarat pentru G4Media că un prim verdict în această...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -