sâmbătă, august 8, 2020
2.8 C
Bistrița
More

  Pr. IONA AUREL RUS: Duminica a II-a după Rusalii (a Sfinților români)

  Must Read

  132 de cazuri active în Bistrița-Năsăud. Aproape 1000 de bistrițeni au fost infectați de la începutul pandemiei, 14 cazuri noi fiind confirmate...

  Situația epidemiologică în Bistrița-Năsăud rămâne la stadiul de alertă, numărul cazurilor active ajungând astăzi la 132 din...

  SONDAJ CURS: Partidul Național Liberal (PNL) – 31%, Partidul Social Democrat (PSD) – 28%, Alianța USR PLUS – 14%

  Un sondaj de opinie la nivel național realizat de CURS în perioada 29 iulie – 5 august 2020 arată...

  Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. 
  Şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. 
   Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El. 
  Şi de acolo, mergând mai departe, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele şi i-a chemat. 
  Iar ei îndată, lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers după El. 
  Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa în popor.”

  „Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Voi sunteți lumina lumii. Nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă, nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tătăl vostru Cel din ceruri. Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Feriți-vă de oameni, că vă vor da pe mâna soboarelor de judecată și în sinagogile lor vă vor bate cu biciul; la dregători și la împărați veți fi duși pentru Mine, spre mărturie lor și păgânilor; și veți fi urâți de toți pentru numele Meu, dar cel care va răbda până la sfârșit acela se va mântui.”

  Mijloacele prin care Dumnezeu cheamă pe oameni la mântuire sunt felurite. Însăşi naşterea noastră trupească, adică chemarea din neexistenţă la viaţă este o chemare a lui Dumnezeu, căci nimeni nu se naşte fără voia şi pronia Lui. Apoi fiecare om este chemat sau rânduit de sus să aibă un rol, o menire în viaţa aceasta. Unul este chemat să fie tată sau mamă de copii. Altul este chemat să lucreze cu mâinile sau cu mintea, să îngrijească pe bolnavi, să înveţe şi să educe pe oameni, să conducă popoare, să facă opere de binefacere, să slujească într-un fel societatea în care trăieşte.

      Pe lângă această chemare firească, Dumnezeu adresează fiecărui om şi o chemare duhovnicească, de a cărei împlinire sau respingere depinde mântuirea sau osânda noastră. Astfel Dumnezeu ne cheamă la credinţă, la pocăinţă, la rugăciune, la împlinirea faptelor bune, la o adevărata trăire în Hristos, adică la sfinţenie şi desăvârşire, după cuvântul Sfântului Duh care zice: „Fiţi sfinţi, precum şi Eu sunt sfânt! Fiţi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt” (Levitic 19, 2;).

      Dar Dumnezeu cheamă pe unii oameni cu viaţă sfântă la împlinirea unei misiuni dumnezeieşti speciale, mult mai înalte pe pământ. Aşa au fost chemaţi şi aleşi în Vechiul Testament regii şi profeţii, iar în Noul Testament apostolii, episcopii, preoţii, mucenicii şi toţi sfinţii.

      În Sfânta Evanghelie din această duminică ni se vorbeşte despre chemarea primilor patru apostoli. Erau multe corăbii cu pescari galileeni pe mare, dar Hristos Mântuitorul lumii numai pe unii i-a chemat la Sine, pentru această chemare şi misiune dumnezeiască, de a-I fi martori ai Învierii, apostoli şi propovăduitori ai Sfintei Evanghelii „până la marginile pământului”. I-a chemat dintr-o corabie pescărească în altă corabie, duhovnicească. Din corabia grijilor pământeşti, în corabia Duhului Sfânt, care este Biserica pe care avea s-o întemeieze Hristos.

  Până la această chemare, cei patru ucenici îşi împlineau chemarea cea dintâi, lucrând cu mâinile lor ca să trăiască. Acum însă au fost chemaţi şi aleşi de Fiul lui Dumnezeu ca să fie pescari ai lumii, „vânători de oameni”, vestitori ai Sfintei Evanghelii, întemeitori ai Bisericii lui Hristos pe pământ.

      Aceasta este o chemare cu totul dumnezeiască, rânduită la anumite vremi şi adresată numai celor sfinţi şi aleşi, pentru a conlucra prin harul Duhului Sfânt la descoperirea voii lui Dumnezeu şi la mântuirea oamenilor.

      N-a chemat Hristos la apostolat, nici oameni bogaţi, nici învăţaţi, nici cunoscuţi şi slăviţi de mulţimi. A chemat pescari, oameni săraci şi fără învăţătură, oameni smeriţi şi curaţi la suflet, ca să smerească pe cei mândri, să mustre pe cei necredincioşi şi să ridice pe cei căzuţi în întunericul necunoştinţei de Dumnezeu. I-a chemat Hristos la sine goi, cerându-le să se lepede de cele pământeşti, de avere, de rude, de prieteni, de trufia acestei vieţi şi să-I fie ucenici, apostoli, mărturisitori şi împreună lucrători la înnoirea lumii. A chemat Hristos pe cei mai smeriţi şi curaţi la suflet, dezbrăcaţi de toate grijile trecătoare, ca să-i poată fi ucenici credincioşi gata să-şi dea viaţa pentru El.

      Vedeţi pe cine cheamă şi alege Hristos? Vedeţi ce fel de chemare le face şi ce le promite? „Vă voi face pescari de oameni!” Nu le promite averi şi cinste pe pământ. Ci, dimpotrivă, le spune cu alt prilej că „veţi fi urâţi de toţi oamenii pentru numele Meu”. Iar cei patru ucenici galileeni nu se tem, nu se împotrivesc Duhului Sfânt, nici nu se duc mai întâi la ai lor să-şi ia rămas bun, ci „îndată, lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers după El” (Matei 4, 22).

      Vedeţi ascultare fără condiţii? Vedeţi credinţă simplă şi curată la cei de jos? Vedeţi lepădare de sine la apostoli? Părăsesc hotărâţi toate şi intră cu curaj în şcoala lui Hristos, cea mai înaltă şcoală din toată lumea şi din toate timpurile.

  Aici aveau să înveţe Petru şi Andrei, Iacob şi Ioan şi ceilalţi ucenici, episcopi şi preoţi, tainele credinţei în Dumnezeu, puterea rugăciunii, adâncul smereniei, tăria blândeţii, înţelepciunea Duhului, râvna apostoliei şi îndrăzneala mărturisirii evangheliei lui Hristos. Aici aveau să înveţe cea mai înaltă teologie a Duhului Sfânt şi meşteşugul vânării sufletelor omeneşti. Căci nimic nu este mai greu decât să câştigi suflete pentru împărăţia cerurilor. Nimic nu este mai greu pentru slujitorii Bisericii lui Hristos, decât să transforme sufletele oamenilor. Adică să facă din răi, buni; din necredincioşi creştini adevăraţi; din desfrânaţi şi beţivi, oameni pocăiţi; din pescari, ucenici şi din fricoşi, mărturisitori şi mucenici.

      Așadar, apostolii şi slujitorii Evangheliei nu se cheamă şi nu se aleg singuri. Ci Domnul îi cheamă, îi alege, îi învaţă, îi întăreşte suflă peste ei Duhul Sfânt şi numai după aceea îi trimite să vestească cuvântul mântuirii în toată lumea. Fără o asemenea chemare, fără vocaţie pentru preoţie, fără o viaţă sfântă, curată şi plăcută lui Dumnezeu, nimeni să nu îndrăznească să intre în preoţie şi să slujească cele sfinte în biserică, cu nevrednicie, ca nu cumva şi pe sine să se osândească şi pe credincioşi să-i smintească şi să-i piardă. Iar chemarea pentru preoţie o poate descoperi numai duhovnicul în scaunul de spovedanie.

  Din Evanghelia de astăzi vedem că nici predicatorii sectelor şi a tot felul de grupări religioase nu au chemare şi o alegere specială. Căci nimeni nu i-a chemat, nimeni nu i-a sfinţit suflând peste ei harul Duhului Sfânt, nimeni nu i-a trimis în lume să predice după mintea lor Evanghelia mântuirii. De aceea, nu trebuie să ascultăm decât de adevăraţii preoţi şi slujitori ai Bisericii lui Hristos, care sunt urmaşii direcţi ai Sfinţilor Apostoli, prin hirotonie canonică, adică prin punerea mâinilor episcopilor şi rânduiţi ca preoţi în satele şi bisericile ortodoxe.

      Dacă toţi avem o chemare şi o misiune de la Dumnezeu pe pământ, să vedem ce chemare anume avem fiecare dintre noi şi dacă ne-o împlinim cum trebuie cu adevărat. Cei mai mulţi credincioşi sunteţi căsătoriţi şi aveţi familie şi copii. Vă împliniţi cum se cuvine datoria de creştini ortodocşi ,de soți şi cea de părinţi? Veniţi regulat în sărbători la biserică? Vă rugaţi acasă cu copiii dumneavoastră? Vă spovediţi regulat în sfintele posturi? Iertaţi pe cei ce v-au supărat? Aveţi smerenie, credinţă tare în Dumnezeu şi răbdare în necazurile vieţii? Vă împliniţi datoria de soţi, născând copii, aşa cum aţi făgăduit-o la cununie, nu îi ucideţi? Vă creşteţi copiii în frică de Dumnezeu, sau îi lăsaţi de capul lor?

      Iată câte întrebări se pun celor căsătoriţi, de la care Dumnezeu aşteaptă tot atâtea răspunsuri. La fel şi cei necăsătoriţi, văduvele şi bătrânii sunt întrebaţi de Hristos dacă merg regulat la biserică, dacă duc viaţă curată, dacă se roagă şi citesc cărţi sfinte, dacă se spovedesc şi se împărtăşesc cu Trupul şi Sângele Domnului.

  Astăzi, mai mult ca oricând, ne cheamă Hristos la pocăinţă, la biserică, la faptele bune care ne aduc bucuria mântuirii. Ne cheamă mai ales acum în aceste vremuri tulburi,când mai marii țării nu ne lasă în biserici ci ne țin afară.Ne cheamă acum sub cerul liber să mărturisim cu tărie credința.Fiecare dintre noi să ne deschidem inima, pentru Dumnezeu, pentru Evanghelie, pentru o viaţă creştinească mai înaltă, mai curată, cât mai sfântă. Apoi să ne cercetăm dacă am făcut, sau nu, măcar o parte din sfintele noastre datorii creştineşti, dacă ne-am împlinit menirea pentru care am fost creaţi.

  Să rugăm pe Mântuitorul să ne lumineze şi să ne ajute a ne împlini cu sfinţenie marea noastră chemare de creştini şi fii ai Bisericii lui Hristos!

  Hai, trezește-te, creștine, din Biserica cea Una!
  Căci vrăjmașii lui Hristos au încoronat minciuna.
  Au intrat ca niște furi să nu-i prindă răsăritul,
  Iadul le-a trimis poruncă: ,,Terminați cu Răstignitul!”

  ………………

  Datoria noastră-i sfântă în POPORUL ORTODOX,
  Să ne apărăm CREDINȚA ca străjeri ai lui HRISTOS,
  Așa cum au apărat-o și MARTIRII NOȘTRI SFINȚI,
  Aruncați au fost la fiare și la moarte osândiți!

  Vom da aspră socoteală când va fi la Judecată
  Și celor ce ne-au lăsat, LEGEA SFÂNTĂ neschimbată
  Căci acolo sus, în ceruri, nu-s doar simpli rugători,
  Toți martirii și părinții ne vor fi acuzatori.

  Și dacă nu avem teamă, măcar să avem rușine
  Pentru fapte rușinoase, pentru suflete meschine,
  Pentru mame ucigașe, pentru școli fără credință,
  Pentru lipsa de iubire către cel în suferință,

  Pentru cei ce stau la cârmă și ne fură avuția,
  Pentru că-i lăsam să vândă Țara sfântă, România,
  Pentru nepăsarea noastră de-a ne-nvinge neputința
  Pentru fiecare patimi ce ne-au îngropat Credința!

  ………………..

  A-nviat Hristos din moarte…vom reînvia și noi,
  Daca vom urca Golgota până-n vremea de Apoi,
  Dacă noi, toți cei de astăzi, vom lua cu bucurie,
  Crucea Neamului din urmă…Cruce de mucenicie!

  În genunchi urcăm Golgota și cu lacrima în geană,
  Să spălam prin jertfa noastra a poporului grea rană,
  Iară sângele ce-o curge peste lemnul răstignirii,
  Să ni-l strângă în potire toți strămosii și martirii!

  Și să-L ducă plată-n ceruri pentru grelele păcate,
  Ale veacului acesta, ale sufletelor toate
  Să ne ierte Domnul Slavei și Strămoșii și Părintii
  Să așeze Neamul nostru în soboarele cu Sfinții!

  Versuri-Eliana Popa

  - Advertisement -
  - Advertisement -

  Latest News

  132 de cazuri active în Bistrița-Năsăud. Aproape 1000 de bistrițeni au fost infectați de la începutul pandemiei, 14 cazuri noi fiind confirmate...

  Situația epidemiologică în Bistrița-Năsăud rămâne la stadiul de alertă, numărul cazurilor active ajungând astăzi la 132 din totalul celor 955 de cazuri...

  SONDAJ CURS: Partidul Național Liberal (PNL) – 31%, Partidul Social Democrat (PSD) – 28%, Alianța USR PLUS – 14%

  Un sondaj de opinie la nivel național realizat de CURS în perioada 29 iulie – 5 august 2020 arată următorul clasament politic:

  Scrisoare deschisă către deputatul Ionuţ Simionca, candidatul PMP pentru Primăria Bistrița

  Stimate domnule candidat Ionuţ Simionca, La scrisoarea deschisă anterioară, pe care v-am adresat-o atât dumneavoastră, cât şi celorlalţi candidaţi...

  Bistrița uitată: Astăzi, TURNUL DOGARILOR și cele 700 de măști și păpuși închise acolo.

  Din cetatea medievală a Bistriţei, se mai văd astăzi doar fragmente din zidurile de apărare, valul şi şanţul care o înconjurau. Turnurile...
  - Advertisement -

  More Articles Like This

  - Advertisement -