marți, septembrie 29, 2020
2.8 C
Bistrița
More

  Pr. Ioan Aurel Rus: Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci

  Must Read

  Dep. Ionuț Simionca: PMP va fi reprezentat atât în Consiliul Local al Municipiului Bistrița (cu 12,6% din voturile exprimate în municipiu), cât și în...

  Vă mulțumesc din suflet pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o la vot. Chiar dacă nu am devenit primar, cele...

  Radu Moldovan câștigă Consiliul Județean și se poate baza pe 41 de primari: Noul mandat este despre voi, despre fiecare om din acest județ...

  Ales președinte pentru un al treilea mandate, președintele Radu Moldovan iese public cu un mesaj adresat cetățenilor din județul...
  „Zis-a Domnul: Nimeni nu s-a suit la Cer decât Cel ce S-a coborât din Cer, Fiul Omului, Care este în Cer. Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să Se înalţe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Pentru că Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Fiindcă n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea.”

  APOSTOL Gal.6,11-18-„Fraţilor, vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câţi vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru crucea lui Hristos, căci nici ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiaţi voi împrejur, ca să se laude ei în trupul vostru. Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume! Că, în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi, câţi vor umbla după dreptarul acesta, pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui Dumnezeu! De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, că eu port, în trupul meu, semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraţilor! Amin.”


  .

  „…lumea este răstignită pentru Mine şi Eu pentru lume” (Galateni 6,14)

  Prin unele mănăstiri se mai întâlneşte o icoană veche înfăţişând un călugăr răstignit. In fiecare mână răstignitul ţine câte o lumânare aprinsă, iar deasupra capului lui,
  Mântuitorul ţine mai multe cununi. Dacă priveşti mai de aproape, vezi că la diferite părţi ale trupului celui răstignit sunt scrise stihuri din psalmi. Astfel, la mâini este scris „făclie picioarelor mele este legea Ta şi lumină cărărilor mele”la ochi scrie „ochii mei pururea spre Domnul”la gură, „gura mea va grăi înţelepciune”; la piept, „în inima mea am ascuns cuvintele Tale”la picioare, „pe calea poruncilor Tale am alergat”; la genunchi: „genunchele mele au slăbit de post.”

  De o parte şi de alta a celui răstignit se află opt fiare înfricoşate, care îi dau asalt cu suliţe şi cu săgeţi, strigând: „Coboară-te de pe cruce! Coboară-te de pe cruce!”; iar numele fiarelor sunt scrise chiar pe ele: duhul lăcomiei, duhul curviei, al mâniei, al iubirii de arginţi, al întristării, al trândăviei, al slavei deşarte şi al mândriei.

  Am adus înainte aceasta icoană pentru că ea ne ajută foarte bine să înţelegem cuvântul apostolului către galateni: „…Lumea este răstignită pentru Mine şi Eu pentru lume.” Oare ce vrea să spună apostolul când zice: „Eu sunt răstignit pentru lume?” Fără îndoială că un lucru de taină, pentru că cel răstignit nu mai poate spune despre sine că este răstignit, şi nici apostolul Pavel, noi ştim bine că nu a fost vreodată răstignit, ci a murit de sabie.

  Ca să înţelegem vorbirea Apostolului, să ne uităm la un răstignit şi să vedem care sunt chinurile lui. Ţintuit de mâini şi de picioare, cel răstignit nu mai poate mişca şi această stare îi măreşte îngrozitor chinurile; suferinţele răstignitului sunt înspăimântătoare: omul moare puţin câte puţin şi vede moartea cum vine sigură, fără nici o nădejde de izbăvire. Nemişcare totală, suferinţe grozave şi moartea – aceasta este starea celui răstignit.

  Lumea, faţă de care apostolul este răstignit, are mai multe înţelesuri: oamenii ceilalţi, în afară de noi. Se zice: „gura lumii”, sau „zice lumea”, despre o vorbă care circulă. Deci prin lume mai înţelegem şi mulţimea lucrurilor care ne înconjoară, lumea materială, lumea vegetală, lumea animală. Şi mai înţelegem prin lume mentalitatea omului legat de cele materiale, împătimit de lucruri, lumea de păcat. In acest înţeles, diavolul este „stăpânitorul acestei lumi” (loan 14,30), iar Mântuitorul este Cel ce a biruit lumea (loan 16, 33). In acest din urmă înţeles este luată lumea faţă de care s-a răstignit Apostolul.

  A fi răstignit faţă de lume, deci, înseamnă a fi nemişcat faţă de păcat, a suferi împotriva Iui până la moarte. Din pricina păcatului din noi, omul este înclinat, trup şi suflet, spre lumea păcatului, doreşte, pofteşte cele frumoase şi bune ale lumii. Trebuie deci răstignită această poftă păcătoasă, oprită, biruită.

  Cum se face acest lucru, ne învaţă inscripţiile din jurul călugărului celui răstignit de care am pomenit la început. „Lumea” pătrunde în noi pe calea simţurilor – ochi, urechi, gust… – şi trăieşte în noi prin cugetele, vorbele şi faptele noastre. Pe toate acestea trebuie să le păzim de duhul lumii. Cum? Veghind la ferestrele simţurilor ca să nu intre moartea prin ele, ci ochii să fie pururea spre Domnul, în inimă să fie ascunse cuvintele Domnului, picioarele să umble pe calea virtuţilor, călăuzite de legea Domnului, gura să grăiască dumnezeiasca înţelepciune, iar urechile să fie surde la strigătul fiarelor celor înfricoşate ale patimilor care ne somează: „pogoară-te de pe Cruce!“.
  Dacă astfel se răstigneşte omul faţă de lumea păcatului – împotrivindu-i-se, nelucrându-l apoi lumea cum se poate răstigni faţă de noi, pentru că noi vedem că cel rău ne asaltează cu suliţe şi cu săgeţi, ca cele opt fiare de pe icoană, silindu-ne să ne coborâm de pe Cruce? Lumea de păcat năvăleşte peste noi prin toate simţurile: văz, auz, miros, gust, pipăit; cum să o răstignim, să o stăvilim, să nu mai năvălească asupră-ne?

  Sfântul Apostol Pavel spune că „toată făptura suspină aşteptând izbăvirea” (Rom 8, 22).

      Pe de altă parte noi ştim că toată făptură la început a fost „bună foarte” şi deci nu poate fi prin sine pricină de păcat. Nu lumea este rea, ci întrebuinţarea ei; nu din afară vine răul, ci din mine. Lucrurile din afară sunt numai paravanul în dosul căruia se ascunde vrăşmaşul, pentru a trezi pornirile pătimaşe din mine. De obicei omul nu întrebuinţează lucrurile în cadrul rânduit de Dumnezeu, ci pătimaş; nu mănâncă pentru întreţinerea trupului, ci cu lăcomie şi altele asemenea, adică leagă de înţelesul simplu al lucrurilor înţelesuri pătimaşe, cum zice acelaşi Sfânt Maxim. Trebuie deci să desfacem de lucruri aceste înţelesuri păcătoase, şi atunci ele nu ne mai sunt prilej de păcat, de ispită, ci dimpotrivă, ele însele ne povăţuiesc spre Dumnezeu, căci şi cu acest rost a creat Făcătorul lumea: să fie spre trebuinţele vieţii pământeşti, dar şi scară care duce la cele cereşti. Deci, dacă noi ne-am răstignit faţă de lume, descoperim că deja lumea este răstignită faţă de noi.

  Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda cu altceva”, zice apostolul, „fără numai cu Crucea Domnului, prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume” (Gal. 6, 14).

      Crucea Domnului este deci aceea cu care noi putem săvârşi aceasta îndoită răstignire, a noastră şi a lumii. De aceea, Apostolul se laudă cu ea şi Mântuitorul ne învaţă că nu putem merge pe urma Lui decât purtând Crucea. Viaţa creştină este viaţă de răstignit. Dar până să fii răstignit pe Cruce, trebuie multă vreme să purtăm Crucea, să ne luptăm cu răul până la sânge, să ne luptăm cu duhurile cele rele, să răbdăm multe necazuri, îndreptând toate lucrările simţurilor şi ale minţii spre cele bune, cum ne învaţă stihurile din psalmi, în icoana călugărului răstignit.

  Răstignirea vine abia la urmă, iar când am ajuns acolo, izbăvirea este aproape: Mântuitorul stă cu cununile întinse, gata să încununeze pe cel biruitor. Crucea este semn de luptă, dar totodată de biruinţă şi de încununare. De care să ne învrednicească şi pe noi Domnul cu harul şi cu puterea Sfintei Sale Cruci.

   De ce plângi, Măicuță, Preasfântă Marie?

  Unde stă ascunsă sfânta-ți bucurie?

  Dacă lângă Domnul Preaslăvită ești,

  De ce plângi Măicuța? De ce tânguiești?

           – Ochii mei nu pot să privească-n jos,

      Cum vor să mi-L vândă, iarăși, pe Hristos!

      Câte iude văd, astăzi, pe pământ

      Pregătind Pretoriu pentru Fiu-mi Sfânt!

  Jalea mea e mare, plâng privind la bici,

  Ce stă pregătit pentru ucenici,

  Pentru voi cei care, azi, Îl însoțiți

  Căci și voi la fel, fi-veți prigoniți!………

          Ane și Caiafe mai mulți și făloși,

          Pregătesc din umbră martori mincinoși,

          Și pe voi v-așteaptă, lacomă, Gabatta

          Multă suferință, crudă judecata!….

  Dar mi-a spus Hristos să nu aveți teamă!

  Veți simți durerea doar la prima rană,

  Va purta cu voi chinul și calvarul

  Vă va ține tari, mâna Sa și Harul!….

          Că această vreme trebuie să vină!

          Unii-s Întuneric, alții sunt Lumină

          Vremea-n care iadul urlă furios

          Luptă cu tot omul, luptă cu Hristos!

  Eu mă rog, copii, să rămâneți treji!

  Să vă numărați printre cei alesi,

  Să pășiți Golgota de Har întăriți

  Să urcați Taborul în sobor de sfinți!”versuri Eliana Popa

  - Advertisement -

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  - Advertisement -

  Latest News

  Dep. Ionuț Simionca: PMP va fi reprezentat atât în Consiliul Local al Municipiului Bistrița (cu 12,6% din voturile exprimate în municipiu), cât și în...

  Vă mulțumesc din suflet pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o la vot. Chiar dacă nu am devenit primar, cele...

  Radu Moldovan câștigă Consiliul Județean și se poate baza pe 41 de primari: Noul mandat este despre voi, despre fiecare om din acest județ...

  Ales președinte pentru un al treilea mandate, președintele Radu Moldovan iese public cu un mesaj adresat cetățenilor din județul Bistrița-Năsăud. El garantează faptul că,...

  În Bistrița-Năsăud începe bătălia politică  pentru obținerea majorității  în  consiliile locale. PNL își revendică cucerirea puterii în cele 58 de comune, trei orașe și...

  Alegerile locale din 27 septembrie 2020 au un nou câștigător , fiind vorba de PNL, partid care își clamează cucerirea puterii politice în întreg...

  SURSE: Majoritatea în Consiliul Județean este la mâna PMP: 14 ApBN, 12 PNL și 4 PMP

  Numărătorile paralele efectuate de partide sunt pe punctul de a se încheia și în cazul voturilor pentru componența Consiliului Județean, acolo unde președinte rămâne...

  NICOLAE MOLDOVAN: Votul de duminică este o confirmare a faptului că vom continua alături de toți consilierii locali să oferim mai departe comunității din...

  Dragi cetățeni, cu deplină prețuire vă mulțumesc tuturor celor care v-ați prezentat la vot, în special mulțumesc pentru votul de încredere pe care mi...
  - Advertisement -

  More Articles Like This

  - Advertisement -