joi, octombrie 29, 2020
2.8 C
Bistrița
More

  Pr. Ioan Aurel Rus: Duminica a VI-a după Rusalii,vindecarea slăbănogului din Capernaum-pomenirea sfinților Părinți

  Must Read

  Ce mesaje transmit noii viceprimari ai Bistriței: Sorin Hangan-Călin Stan

  Sorin Hangan, viceprimar 1 : ”Îi mulțumesc domnului primar pentru încredere. Îi asigur pe toți bistrițenii – de asemenea...

  Ioan Turc după desemnarea celor doi viceprimari: Ne așteaptă o perioadă foarte grea în care vom fi obligați să muncim mult, să renunțăm la...

  Primarul Bistriței Ioan Turc a vorbit în această seară despre multitudinea de probleme care trebuiesc rezolvate în primăria Bistrița...

  Mihaela Ivan e noul purtător de cuvânt al Consiliului Județean

  Mihaela Ivan este noul purtător de cuvânt al Consiliului Județean. Mihaela Ivan va ocupa această funcție, pe care a...

  În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi şi s-a întors în oraşul Său. Şi iată că I-au adus pe un slăbănog, care zăcea în pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: îndrăzneşte, fiule; ţi se iartă păcatele tale. Atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor: Acesta săvârşeşte blasfemie. Dar Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetaţi cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: ţi se iartă păcatele tale, sau a zice: scoală-te şi umblă? Ca să ştiţi însă că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, atunci a zis slăbănogului: scoală-te, ia-ţi patul tău şi te du la casa ta. Şi, sculându-se el, şi-a luat patul şi s-a dus la casa sa. Iar mulţimile, văzând acestea, se minunau şi slăveau pe Dumnezeu, Care a dat o putere ca aceasta oamenilor.”

  „În vremea aceea Iisus, ridicându-Și ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Și aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Şi acum, preaslăveşte-Mă  Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine, căci cuvintele pe care Mi le-ai dat, Eu le-am dat lor, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut acum că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ei sunt ai Tăi. Și toate ale Mele sunt ale Tale şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Și Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una, precum suntem Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat; și i-am păzit şi n-a pierit niciunul dintre ei, decât numai fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la Tine şi pe acestea le grăiesc în lume, pentru ca bucuria Mea să o aibă deplină în ei.”

  Despre tămăduirea omului de toate bolile sufleteşti şi trupeşti ne vorbeşte astăzi Biserica, în această Duminică a şasea după Rusalii, punându-ne înainte minunea vindecării paraliticului (sau slăbănogului) din Capernaum. Minunea este descrisă nu numai de evanghelistul Matei, ci şi de ceilalţi doi sinoptici, Marcu şi Luca, fiecare dintre ei venind cu detalii foarte importante.
  Cu puţin timp înainte, Mântuitorul vindecase pe cei doi demonizaţi din Gadara. Şi pentru că gaderenii nu erau bucuroşi de minunea vindecării celor doi confraţi ai lor, cât mai ales erau supăraţi de pierderea porcilor, aceştia Îi cer Mântuitorului să plece din hotarele lor. Fapt pentru care Mântuitorul pleacă din ţinutul gadarenilor spre Capernaum, traversând Marea Galileii (sau Lacul Ghenizaretului).

  Domnul şi Mântuitorul nostru lisus Hristos a intră în casa unui locuitor al Capernaumului şi, după obiceiul Său, a rostit acolo cuvânt. S-a adunat mulţime de popor, încât era cu neputinţă să mai ajungă cineva până şi la uşă. Patru oameni îl duc la această casă pe cel bolnav de paralizie ca să-l pună înaintea ochilor Celui Care vindeca toată boala şi toată neputinţa din popor (Matei 9, 35) – dar întrucât nu puteau deloc să-şi croiască drum până la Hristos prin mulţime, s-au ridicat cu bolnavul pe acoperişul casei, au desfăcut acoperișul şi, după ce au făcut o deschizătură destul de mare ca să poată trece bolnavul, l-au coborât cu patul pe duşumea, înaintea Domnului Însuşi. Văzând credinţa lor, Domnul i-a zis slăbănogului: „Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!”, iar după aceea, ca prin minunea învederată a vindecării să le arate cărturarilor necredincioși că El este Dumnezeu-Omul, Care are stăpânire pe pământ să ierte păcatele, i-a zis: „Zic ţie: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta”. Şi s-a sculat îndată şi, luându-şi patul, a ieşit înaintea tuturor (Marcu 2, 11-12).

      Tot poporul care a fost martor al acestei minuni s-a minunat şi, proslăvindu-L pe Dumnezeu, a dat mărturie că nu a văzut niciodată aşa ceva. Iată răsplata pe care a dat-o Dumnezeu-Omul credinței celor care l-au adus pe slăbănog!

  Dacă slăbănogul acela ar fi fost adus la un doctor pământesc, acela, fără îndoială, ar fi socotit că este de prisos să dea atenție păcatelor lui, ci ar fi început să-l trateze de paralizia trupului cu mijloace materiale, nu duhovniceşti, însă Dumnezeiescul Făcător de minuni lucrează altfel – El vindecă paralizia trupului prin iertarea păcatelor: „Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!”. De ce? Bineînțeles, fiindcă paralizia sufletească (adică păcatele) a fost pricina paraliziei trupești. Toate bolile, precum şi moartea, îşi au obârșia în paralizarea sufletului omenesc de către păcat – şi uite că de multe mii de ani păcatul pricinuiește toate felurile de boli ale sufletului şi ale trupului.

  Dar de ce Sfânta Biserică a rânduit să se citească acum istorisirea evanghelică despre slăbănog? Bineînțeles, deoarece ea vede şi în noi toţi nişte bolnavi de paralizie – de paralizie sufletească, adică de păcate – şi vrea ca toţi să grăbim spre Iisus Hristos, ca să ne vindecăm. Cu adevărat, suntem niște slăbănogi, nişte paralitici – fiecare a cunoscut asta din proprie experienţă. În urma fiecărui păcat inima noastră slăbeşte, mintea se tâmpeşte faţă de tot ce-i duhovnicesc, slăbeşte năzuinţa spre bine, sunt paralizate, ca să zic aşa, toate temeiurile vieţii noastre, deoarece atunci când paralizează inima – motorul principal al vieţii noastre – omul întreg e paralizat. Tocmai de aceea Sfânta Biserică, ştiind ce însemnătate are pentru om tăria inimii şi neclintirea pe piatra credinţei şi a poruncilor lui Dumnezeu, cântă: Pe piatra cea neclintită a poruncilor Tale, Hristoase, întăreşte inima mea (Canonul Sfântului Andrei Criteanul, cântarea a 3-a).

  Aşadar, suntem slăbănogi, suntem paralitici – şi unii dintre noi, îndemnaţi de conştiinţă, îşi dau seama singuri de boala lor şi se duc la Hristos să se tămăduiască de paralizia păcatului pe când ceilalţi, din păcate, au nevoie de ajutor plin de râvnă din afară ca să-şi dea seama de boala lor şi să dorească din toată inima tămăduire de la Iisus Hristos. Ah! Cine, prin puterea credinţei sale şi prin sfatul său spus din inimă, îi va pune şi pe aceştia din urmă, ca pe slăbănog, înaintea feţei Însuşi Domnului nostru Iisus Hristos, Care a luat asupra Sa păcatele noastre şi neputinţele noastre? El le-ar face, creştineşte vorbind, cel mai mare serviciu. Şi mulţi sunt între noi cei paralizaţi cu duhul, care chiar au nevoie de ajutorul sincer al altora. Ei sunt atât de slabi în credinţă, inima lor este atât de paralizată de feluritele împătimiri, că prin propriile puteri nu sunt în stare să facă nici un pas în credinţa şi în viaţa creştină.

     Oare printre noi nu se află oameni care să-şi ajute fraţii neputincioşi, slabi în credinţă? Oare printre voi nu se află oameni cu adevărat credincioşi, care prin credinţa lor vie să le ajute celor necredincioşi? Oare printre voi nu se află oameni care să-i înveţe pe fraţii neştiutori sau care trăiesc în neorânduială şi să-i sfătuiască să se întoarcă la Hristos cu pocăinţă din inimă şi credinţă? Fraţi slabi în credinţă, care trăiți în neorânduială, spuneţi: nu aţi vrea să vă izbăviţi de nenorocita voastră paralizie sufletească, al cărei sfârşit va fi chinul cel veşnic în focul gheenei? Nu vreţi să cădeţi înaintea lui Iisus Hristos şi să fiţi vindecaţi de El? Este foarte uşor.

  Iată, Iisus Hristos este în această sfântă biserică, primindu-i la Sine pe cei paralizaţi de păcate şi vindecându-i, după măsura credinţei lor, prin mijlocirea preotului. De fiecare dată când păcătosul se pocăieşte cu adevărat de păcatele sale, Domnul Însuși ne spune lăuntric: „Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!”. Şi atunci, ce vă împiedică să vă apropiaţi cu credinţă de Iisus Hristos şi să primiţi de la El vindecare? Veniţi, vindecaţi-vă: pe toţi îi primeşte Însuşi Iisus Hristos. Preoţii nu sunt decât martori înaintea Lui, mijlocitori între El şi voi – numai să nu uitați că la lisus Hristos trebuie să veniţi cu conştiinţa vie a faptului că suntem păcătoşi, că suntem neputincioşi şi morţi cu sufletul fără El şi să credeţi din toată inima că El este Făcătorul şi Judecătorul nostru şi că numai El are stăpânire pe pământ să ierte păcatele (Marcu 2, 10). Să nu uitați nici că după vindecarea de paralizia păcatului este primejdios să cădeţi iarăşi, de bunăvoie, într-o nouă paralizie: „Iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ți fie ție şi mai rău” (Ioan 5, 14

  - Advertisement -
  - Advertisement -

  Latest News

  Ce mesaje transmit noii viceprimari ai Bistriței: Sorin Hangan-Călin Stan

  Sorin Hangan, viceprimar 1 : ”Îi mulțumesc domnului primar pentru încredere. Îi asigur pe toți bistrițenii – de asemenea...

  Ioan Turc după desemnarea celor doi viceprimari: Ne așteaptă o perioadă foarte grea în care vom fi obligați să muncim mult, să renunțăm la...

  Primarul Bistriței Ioan Turc a vorbit în această seară despre multitudinea de probleme care trebuiesc rezolvate în primăria Bistrița și le-a transmis celor doi...

  Mihaela Ivan e noul purtător de cuvânt al Consiliului Județean

  Mihaela Ivan este noul purtător de cuvânt al Consiliului Județean. Mihaela Ivan va ocupa această funcție, pe care a avut-o, în mandatul trecut, Bogdan...

  Dreapta a preluat conducerea politică a primăriei Bistrița: Ioan Turc are doi viceprimari noi- Sorin Hangan /Călin Stan dar și majoritate în Consiliul Local:...

  Dupa 12 ani, Dreapta a preluat conducerea politică a primăriei Bistrița. Astăzi, în prima ședință ordinară din mandatul primarului Ioan Turc, noii consilieri municipali...

  Daniel Suciu: Nu pot trece cu vederea oportunismul și ipocrizia deputatului liberal Robert Sighiartău pe marginea Autostrăzii Nordului

  Vicepreședintele PSD Bistrița-Năsăud, deputatul Daniel Suciu sare și el la beregata liberalului Robert Sighiartău, după ce marți a confirmat sprijinul masiv al PSD dat...
  - Advertisement -

  More Articles Like This

  - Advertisement -