Pro Politica

”Podul Unirii” din Maieru a fost dat în folosință. El face legătură cu Poiana Ilvei


Este vorba de o investiție în valoare de 2,4 milioane de lei, podul construit peste Someșul Mare făcând, practic, legătura între comunele Maieru și Poiana Ilvei. Construcția din metal este una trainică, masivă și a fost făcută de firma Frasinul, la evenimentul inaugurării fiind prezent și Traian Larionesi.

Invitat la Maieru de către primarul Vasile Borș, președintele Consiliului Județean, Radu Moldovan a spus următoarele: ” Echipa Faptelor  de la Maieru, în frunte cu domnul primar Vasile Borș, pe lângă multe alte proiecte utile comunității, lasă o moștenire valoroasă generațiilor ce vor urma, acest “Pod al Unirii”, al dovezii că mediul rural se dezvoltă puternic. Felicitări constructorului care împreună cu o echipă tânără a realizat încă un proiect simbol în județul nostru.Bineînțeles, felicitări echipei ambițioase și vizionare de la Maieru, condusă de dl Primar Vasile Borș, pentru toate cele 26 de proiecte realizate în ultimii ani, investiții în valoare de 31.5 milioane euro, 1.480 miliarde de lei vechi, care au crescut semnificativ comuna”.

   
Proiectele realizate în comuna Maieru
I.BUGET LOCAL
Din bugetul local au fost implementate 7 proiecte în valoare de 15,1 milioane lei (3,2 milioane EURO)
II.GUVERNUL ROMÂNIEI
1.Reabilitare și extindere spații verzi- 636.000 lei (135.000 EURO)-Finalizat
2.Reabilitarea și consolidarea Podului Bocșerie în Anieș- 665.000 lei (140.000 EURO)- Finalizat
3.Modernizarea drumurilor comunale din Maieru (3,38 km)-3 milioane lei (650.000 EURO)-În execuție
4.Construire pod în Maieru- 2,4 milioane lei (470.000 EURO)-Finalizat
5.Reabilitare și consolidare Pod Hajului peste râul Someșul Mare,zona centru în Maieru- 485.000 lei (103.000 EURO)-Finalizat
6.Modernizare DN 17 D (Năsăud- Ilva Mică- Maieru-Valea Mare)- 28 milioane lei (6 milioane EURO)
TOTAL INVESTIȚII GUVERNUL ROMÂNIEI: 6 proiecte în valoare de 35 milioane lei(7,4 milioane EURO)
III.FONDURI EUROPENE
1.Reabilitare drum forestier în comunaMaieru (8,7 km)-7,23 milioane lei (1,5 milioane EURO)- În executie
2.Modernizare drumuri forestiere în Maieru, etapa II (9,25 km)-6,6 milioane lei (1,4 milioane EURO)- În execuție
3.Infrastructură de prevenire și de protecție împotriva inundațiilor în comuna Maieru-7,8 milioane lei (1,65 milioane EURO)-Finalizat
4.Proiect integrat: Extindere rețea publică de apă potabilă, canalizare ape uzate și stație de epurare(1.8 km) , modernizare drumuri comunale și străzi (1.2 km drum) și înființare cămin de bătrâni în localitatea Maieru, Modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Anieș-10,13 milioane lei (2,14 milioane EURO)- Finalizat
5.Înființare punct de informare turistică- 443.000 lei (94.000 EURO)-Finalizat
6.Școala de Arte și Meserii- 2,53 milioane lei (540.000 EURO)- Finalizat
7.Modernizare drumuri forestiere în Maieru (9,25 km)-6,6 milioane lei (1,4 milioane EURO)-În execuție
8.Extinderea rețelei de canalizare în Maieru- 4,5 milioane lei (950.000 EURO)-Finalizat
9.Asfaltare străzi în Maieru- 4,5 milioane lei (950.000 EURO)-În execuție
10.Construire grădiniță cu program normal în Maieru – 2 milioane lei (420.000 EURO)- În execuție
11.Dezvoltarea piețelor locale exclusiv prin lanțuri scurte pentru produse montan agricole- 418.000 lei (89.000 EURO)-În execuție
TOTAL INVESTIȚII FONDURI EUROPENE: 11 proiecte în valoare de 49,7 milioane lei (10,5 milioane EURO)
IV.POIM 2014-2020- Apă și canalizare
1. Alimentare cu apă: Reabilitarea conductelor de aducțiune și extinderea rețelelor de distribuție (13 km)- 19 milioane lei (4,02 milioane EURO)
-construirea unui rezervor de înmagazinare a apei potabile
2.Canalizare: Extinderea rețelelor de canalizare (6,51 km)- 6,53 milioane lei (1,38 milioane EURO)
-6 stații de pomparea apei uzate
-construirea unei conducte de refulare a apei uzate (649 m)
TOTAL INVESTIȚII POIM: 2 proiecte în valoare de 25,61 milioane lei (5,41 milioane EURO)

 

Exit mobile version