Acasă Administratie PENULTIMA ŞEDINŢĂ DE CONSILIU JUDEŢEAN DIN 2016

PENULTIMA ŞEDINŢĂ DE CONSILIU JUDEŢEAN DIN 2016

0

Plenul Consiliului Judeţean este convocat pentru ziua de miercuri, începând cu ora 15.00, pe ordinea de zi fiind trecute un număr de 21 de proiecte de hotărâre.

 

Ordinea de zi este următoarea :

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 28 octombrie 2015

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinței extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 06 noiembrie 2015

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Bistrița-Năsăud şi Asociația ”Autism Europa” Bistriţa

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud nr. 75/2015 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții ale aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Bistriţa-Năsăud, de către doamna Cotfas Liliana pe o perioadă de 6 luni

Inițiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexelor nr. 4.1 şi 4.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud nr. 61/2015 privind aprobarea organigramelor şi a numărului de posturi ale instituțiilor de învățământ special din județul Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator: Alexandru Pugna – vicepreședinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale și a tarifelor percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituțiile subordonate pentru anul 2016

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

8. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație asupra unui imobil-teren, donat de Mănăstirea ”Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din localitatea Rebra, județul Bistrița-Năsăud, care va face parte din domeniul public al judeţului Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 pct. 3, 8, 9 din Hotărârea Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud nr. 161/2014 privind constituirea Consiliului Tehnico-Economic (CTE) ca organ consultativ la nivelul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare (ROF) al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare

Iniţiator: Grigore-Dorin Popescu – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi înlocuirea Anexei aprobată la art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr. 162/2014 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Bistrița-Năsăud şi a Regulamentului de organizare şi funcționare al acesteia

Iniţiator: Grigore-Dorin Popescu – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud nr. 38/31 mai 2010 privind modificarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public al judeţului Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Redl Iosif Alexandru – consilier superior la Serviciul financiar, contabilitate, Direcţia economică din cadrul Consiliului Județean să conducă evidenţa Registrului datoriei publice locale şi a
Registrului garanțiilor local

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea beneficiarilor de burse de merit şi burse de ajutor social acordate de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru anul universitar 2015-2016

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud nr. 134/2013 privind instituirea şi acordarea unor burse de merit şi burse de ajutor social acordate de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud studenţilor proveniți din instituțiile de învățământ din judeţul Bistrița-Năsăud

Inițiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul județean Bistriţa-Năsăud

15. Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor elevilor și sportivilor din județul Bistrița-Năsăud care au obținut rezultate deosebite în anul 2015

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

16. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de „Cetățean de onoare al judeţului Bistrița-Năsăud” domnului inginer Paul Adrian Ilieș

Inițiator: Emil Radu Moldovan -președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

17. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de „Cetăţean de onoare al județului Bistrița-Năsăud” domnului plutonier adjutant Vasile Zbâncă

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

18. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de „Cetăţean de onoare al județului Bistriţa-Năsăud” domnului profesor universitar doctor Pompei Cocean

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

19. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de onoare al judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului inginer Emanoil-Ioan Viciu

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

20. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de “Cetăţean de onoare al judeţului Bistrița-Năsăud” doamnei Gabriela Szabo

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

21. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de „Cetățean de onoare al judeţului Bistrița-Năsăud” domnului Miron Duca

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

22. Diverse.

Exit mobile version