Acasă EVENIMENT Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare AJF BN  din data de...

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare AJF BN  din data de 15.03.2018 ora 14:00

0

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare din data de 15.03.2018 ora 14:00 aprobata în Comitetul Executiv al  AJF  B-N  din data de 07.02.2017  , conform  Art. 26 din Statutul AJF B-N :

1) Constatarea întrunirii cvorumului ( prezența membrilor afiliați cu drept de vot )

 2) Aprobarea ordinii de zi

 3) Alocuţiunea preşedintelui AJF B-N

 4) Desemnarea scrutatorilor și a Comisiei de validare a voturilor , a Comisiei electorale și a Comisiei de soluționare a contestațiilor

 5) Desemnarea a 3 (trei ) persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial  al Adunării

                Generale AJF B-N

 

6) Prezentarea raportului Comitetului Executiv și a raportului Administrației AJF B-N

 

7) Prezentarea bilanțului financiar contabil pe anul 2017, aprobarea prin vot a acestuia și descărcarea de gestiune a Comitetului Executiv  

 

8) Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori și aprobarea acestuia prin vot

 

9) Prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și a bugetului anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

 

10) Examinarea și aprobarea propunerilor de modificare a Statutului AJF

 

11) Prezentarea situației membrilor afiliați , afilierea, dezafilierea, suspendarea și/sau excluderea membrilor AJF , după caz  

 

12) Alegerea președintelui asociației, alegerea vicepreședinților și a membrilor Comitetului Executiv , alegerea președintelui și a membrilor Comisiei de Cenzori .

 

13) Diverse ( discuții , propuneri , ș.a. ) 

 

 

 

Presedinte AJF BN

Dan-Adrian Jiga

Exit mobile version