Acasă EVENIMENT Oraşul Sg. Băi în pericol de-a pierde două mari proiecte în turism:...

Oraşul Sg. Băi în pericol de-a pierde două mari proiecte în turism: parcul de aventură şi satul de vacanţă

0


În aceste zile la Ministerul Turismului se definitivează lista finala cu proiectele de investiţii în turism, fiind vorba de 140 de proiecte din întreaga ţară. Reamintim faptul că este vorba de HG 558 din 2017, act normativ care prevede activități majore în domeniul turismului: dezvoltarea turismului de sănătate, a domeniului schiabil, a infrastructurii turistice de agrement dar și dezvoltarea echilibrată şi integrată a zonei turistice din Delta Dunării și a stațiunilor de pe litoralul Mării Negre, a infrastructurii turistice de-a lungul Dunării și cea din zona montană înaltă și, nu în ultimul rând, extinderea infrastructurii de vizitare din ariile naturale protejate, altele decât cele din zona montană.

Pe lista proiectelor de turism de importanță locală, în județul Bistrița-Năsăud sunt propuse spre finanțare:

  1. Extindere turistică Băile Figa – SPA centru medical
  2. Domeniu schiabil Valea Sălăuței
  3. Domeniu schiabil Valea Bârgăului, comuna Bistrița Bârgăului
  4. Dezvoltarea domeniului schiabil Valea Vinului, comuna Rodna
  5. Parc de aventuri, orașul Sîngeorz-Băi
  6. Sat de vacanță, orașul Sîngeorz-Băi.

Ce se întâmplă la Sîngeorz Băi?

Din păcate, oraşul Sîngeorz Băi este în pericol de-a pierde aceste două proiecte, fapt care este, în parte, confirmat şi de primarul Traian Ogâgău. Contactat telefonic, edilul oraşului-staţiune ne-a dat următoarele explicaţii: „ Cele două proiecte erau în strânsă legătură cu un alt mare proiect – domeniul schiabil din zona muntelui Nedea Ţăranului, denumit de noi Ski Park Sîngeorz-Băi. Vă spun cu cât se poate de multă seriozitate faptul că la nivelul administraţiei locale s-au făcut  demersuri  pentru implementearea acestui proiect prin care se încearcă valorificarea zonei alpine Bârlede ca punct de plecare pentru instalaţiile de transport pe cablu, pe de o parte, dar şi elementele de infrastructură rutieră şi de reţea electrică pe traseul Văii Cormaia şi Valea Pietrelor pe de altă parte. De asemenea s-a lucrat la pregătirea documentaţiilor pentru avizare de către Consiliul Ştiinţific al Parcului Naţional Munţii Rodnei şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, elemente necesare pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru acest domeniu schiabil. Cu toate acestea, avizul de la Consiliul Ştiinţific al Parcului Naţional Munţii Rodnei a fost unul negativ, avându-se în vedere faptul că este vorba de mai multe intervenţii în arealul Parcului Naţional Munţii Rodnei, aşa că nu prea am avut de ales, acolo nefiind posibile investiţiile şi construcţiile ce trebuia să le facem”, ne-a explicat primarul Ogâgău.

Traian Ogâgău mai spune că avizul negativ primit din partea Consiliului  Ştiinţific al Parcului Naţional Munţii Rodnei l-a dezarmat şi că nu este sigur că mai are nevoie de aceste proiecte: „ Poate ar fi mai bine să construim o policlinică balneo”, mai spune Ogâgău.

 

Ce spun cei de la Ministerul Turismului?

Pentru a vedea care este situaţia cu proiectele din judeţul Bistriţa-Năsăud, am vorbit cu Maria Avram, şefa Departamentului Investiţii din cadrul Ministerului Turismului . Ea ne-a confirmat faptul că toate cele şase proiecte au intrat în Masterplan, toate având făcute şi studiile de prefezabilitate: „ Anexă nu este închisă. Dacă se doreşte renunţarea la aceste proiecte, atunci avem nevoie de o adresă oficială. Poate există alte proiecte, lista rămâne deschisă”.

Ce spune deputatul Daniel Suciu?

 

Deputatul PSD Daniel Suciu a avut o reacţie dură: „ Cred că este o glumă proastă! Nu m-am putut gândi niciodată că două proiecte de dezvoltare adoptate de Guvern, care pot ajuta oraşul, pot fi trate aşa. Din păcate, se pare că staţiunea Sg. Băi nu are nevoie de finanţare de 90% de la Guvernul României. Am înţeles că e singura localitate din ţară care nu doreşte să implementeze cele două proiecte. Câtă rea intenţie, cât amatorism să ceri ministerului Turismului policlinica, ştiind că nu se face aşa ceva. Dacă asta e viziunea administraţiei, eu mai pot zice nimic. Ieri (n.Red. – joi) domnul primar Ogâgău a fost invitat la o întâlnire cu ministrul Turismului, la Baia Mare. Pentru a doua oară a avut alte probleme mai importante. Păcat, mare păcat”, ne-a spus deputatul Suciu.

 

Master-Planul are ca obiectiv principal dezvoltarea comunităților locale din zonele cu potențial turistic ridicat, prin creșterea investițiilor publice în infrastructura turistică. De asemenea, se urmărește dezvoltarea competitivă a turismului prin identificarea, evaluarea, prioritizarea pe forme de turism și o direcționare eficientă a investițiilor publice, dezvoltarea unei rețele de destinații turistice competitive pe plan internațional, valorificarea durabilă a specificului local și a elementelor de identitate națională prin turism și promovarea unei abordări integrate a politicii turistice la nivelul regiunilor, prin dezvoltarea durabilă a turismului.

Conform Hotărârii, contribuția financiară a Ministerului Turismului în investiții variază în funcție de nivelul de importanță. Pentru investițiile de importanță națională, contribuția aparține în totalitate Ministerului. În această categorie se încadrează dezvoltarea unui domeniu schiabil de peste 100 km și a unor porturi turistice în zona Deltei Dunării și a litoralului Mării Negre.

Pentru investiții realizate în stațiunile de interes național, atestate în condițiile legii, contribuția instituției este de 90%, iar contribuția unității administrativ-teritoriale beneficiare este de 10%; pentru investiții realizate în stațiunile de interes local, contribuția Ministerului Turismului este de 85%, iar contribuția UAT-ului beneficiar este de 15% . Contribuția Ministerul Turismului este de 70% și contribuția UAT-ului/asociaţiei de dezvoltare intercomunitară beneficiară este de 30% pentru investiții în domenii de aplicare ale Hotărârii, altele decât cele menționate anterior.

Direcțiile de acțiune pentru extinderea investițiilor în turism au fost fundamentate în baza studiului de cercetare aferent perioadei 2007-2016, studiu realizat de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Turism, la solicitarea Ministerului Turismului. Acest document prevede un set de obiective specifice, a căror realizare va avea ca efect ridicarea nivelului calitativ și cantitativ al serviciilor turistice.

Stabilirea investițiilor finanțabile a fost realizată și pe baza unei consultări a unităților administrativ teritoriale, care au propus aproximativ 1.200 de idei de proiecte, funcție de necesitățile locale de dezvoltare a infrastructurii turistice, bazate pe cererea turistică. În urma aplicării filtrelor de selecție prezentate au fost selectate circa 140 de proiecte de interes local.

”În contextul îmbunătățirii performanțelor turismului din ultima perioadă și a creşterii competitivităţii şi atractivităţii României ca destinaţie turistică la nivel regional şi internaţional, prin elaborarea unui program multianual pentru dezvoltarea investițiilor în turism se creează premisele de dezvoltare superioară a destinaţiilor turistice din România, dar și a României ca macrodestinaţie”, se mai arată în documentele Ministerului Turismului.

 

Exit mobile version