Pro Politica

MII DE BISTRIŢENI VOR BENEFICIA DE TITLURI DE PROPRIETATE

Conducerea Instituţiei Prefectului Bistriţa-Năsăud şi a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud au organizat o serie de întâlniri consultative cu reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ în care s-au sesizat, în ultima perioadă, anumite dificultăţi legate de aplicarea legislaţiei specifice fondului funciar, dar şi oportunităţile de soluţionare a acestor probleme .
În urma controalelor efectuate în teren, dar şi a şedinţelor de audienţă la care se prezintă cetăţeni cu diverse probleme pe această tematică, s-a luat decizia convocării primarilor din zonele în care se înregistrează cele mai multe speţe nesoluţionate în acest sens, pentru a le oferi consultanţă şi a facilita, astfel, urgentarea clarificărilor privind situaţia proprietăţii.
În cele trei şedinţe programate până acum s-a discutat atât despre comunele care, în urma încheierii inventarierii terenurilor conform Legii 165/2013, mai au de soluţionat aspecte legate de suprafeţele parcelate validate pentru care nu au fost emise titluri de proprietate, dar şi despre prevederile Hotărârii Guvernului nr. 294/29.05.2015 privind „Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023”.
De asemenea, s-a observat faptul că în majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale, O.C.P.I. BN a efectuat măsurători începând din 1991, fiind astfel simplificată procedura de aplicare a Programului naţional de cadastru, proprietarii având posibilitatea ca, alături de titlul de proprietate emis, să primească şi extrasul de carte funciară, fără a mai fi nevoiţi să plătească expertize topogarfice. Lucrări de cadastru se pot efectua acolo unde sunt emise acte de proprietate, respectiv titluri de proprietate şi planuri parcelare acolo unde este necesară punerea în posesie a persoanelor fizice sau juridice în vederea emiterii titlurilor de proprietate. În cazul localităţilor unde nu sunt efectuate măsurători, se va solicita finanţare de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea realizării planurilor parcelare.
La finalul discuţiilor dintre reprezentanţii Instituţiei Prefectului, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi fiecare primar în parte, s-a convenit ca pentru tarlalele parcelate şi validate, un reprezentant de la O.C.P.I BN, împreună cu un specialist în domeniul fondului funciar din cadrul u.a.t-urilor, să pregătească documentaţia necesară emiterii titlurilor de proprietate pe care le va elibera Comisia judeţeană de fond funciar.
Totodată, primarilor li s-a adus la cunoştinţă că, începând din data de 20 mai 2015, se pot prezenta la sediul OCPI în vederea începerii lucrărilor de cadastru, care include înscrierea imobilelor în cartea funciară ,cu sprijinul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud.
Toate aceste demersuri vin, în primul rând, în sprijiunul cetăţenilor din mediul rural al judeţului, atât prin eliminarea unor cheltuieli inutile, dar şi pentru respectarea condiţiilor impuse de Uniunea Europeană în privinţa acordării plăţilor pentru agricultură, plăţi care începând din anul 2018 nu vor mai fi acordate pentru terenurile neînscrise în cartea funciară.

Exit mobile version