sâmbătă, iunie 6, 2020
2.8 C
Bistrița
More

  Impozitele şi taxele locale din municipiul Bistriţa în anul 2019 explicate de viceprimarul Gelu Muthi

  Must Read

  Alegerile locale ar putea avea loc pe 27 septembrie dar este agreată și data de 4 octombrie.

  Guvernul consideră că o perioadă "potrivită" pentru organizarea alegerilor locale este sfârşitul lunii septembrie,...

  Peste 260 de jandarmi vor fi la datorie în minivacanța de Rusalii

              La acest sfârșit de săptămână credincioșii sărbătoresc Rusaliile. Având în vedere faptul că luni, 08 iunie, este...

  Având în vedere Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) şi în conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea 199/1997, stabilirea şi aprobarea  impozitelor şi taxelor locale intră în competenţa consiliului local conform prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b coroborat cu alin 4 lit. c din Legea 215/2001 privind Administraţia publică locală.

  În materie fiscală, dispoziţiile Codului Fiscal prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, el precizând foarte explicit impozitele şi taxele care se constituie în venituri ale bugetului local, urmând ca utilizarea acestora să aibă loc în condiţiile reglementărilor specifice (Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale )

  Resursele financiare, din punct de vedere fiscal care constituie venituri proprii ale bugetelor locale sunt urmatoarele:

  1. impozitele şi taxele locale, instituite prin titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, respectiv:
  2. a) impozitul şi taxa pe clădire
  3. b) impozitul şi taxa pe teren
  4. c) impozitul pe mijloacele de transport
  5. d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
  6. e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
  7. f) impozitul pe spectacole;
  8. g) taxele speciale;
  9. h) alte taxe locale;
  10. Amenzile aferente impozitelor şi taxelor locale precum şi dobânzile pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale
  11. taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege;

  La stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019, în municipiul Bistriţa, s-au avut in vedere prevederile  Legii nr.227/2015  privind Codul fiscal.

  Conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal „(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

  (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor”.

  Având în vedere aceste aspecte legislative, pentru anul 2019 impozitele şi taxele locale datorate de persoanele fizice şi juridice au fost indexate cu rata inflaţiei. Pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2019 s-a utilizat rata inflaţiei de 1,34 % comunicată la data de 28.02.2018 pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor Publice.

  Nivelul impozitului pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone nu va fi indexat întrucât nivelul acestui impozit a fost actualizat prin O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în vederea respectării prevederilor Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, prin actualizarea impozitului pentru vehiculele de transport de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone.

  Potrivit Legii nr. 227/2015 pentru anul 2019 si a H.C.L. nr. 69/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice in anul 2019, se acorda urmatoarele facilitati fiscale mai importante:

  Scutire de la plata impozitului pe cladire, teren PERSOANE FIZICE

  • persoane cu handicap grav sau accentuat, parintii copiilor cu handicap grav sau accentuat;
  • refugiati, persoane beneficiare ale Legii 189/2000 si Decret 118/1990;
  • veterani de razboi, vadude de veterani;
  • militarii care au participat la actiuni militare în afara teritoriului statului român;
  • clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
  • Scutire de la plata impozitului pe mijloacele de transport PERSOANE FIZICE:
  • persoane cu handicap grav sau accentuat, parintii copiilor cu handicap grav sau accentuat;
  • refugiati, persoane beneficiare ale Legii 189/2000 si Decret 118/1990;
  • veterani de razboi, vadude de veterani;
  • mijloace de transport electrice si mijloace de transport hibrid;
  • vehiculele istorice
  • mijloace de transport foloste pentru transportul stupilor in pastoral

   

  Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal se acorda o bonificatie de 10 %.

   

  Modul de calcul al impozitului pe clădiri

   

   

  1. În cazul impozitului pe clădiri – Persoane fizice

   

  1. În cazul impozitului pe clădiri – Persoane juridice

   

   

   

  Modul de calcul al impozitului pe mijloace de transport

   

  Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

  Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport. Pentru mijloacele de transport dobândite de către contribuabili până la 31 decembrie a anului curent, care au fost înmatriculate/înregistrate în România anterior dobândirii, contribuabilii dobânditori datorează impozitul pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor anului curent, chiar dacă nu l-au înmatriculat/înregistrat pe numele lor, după data de 31 decembrie.

   

  !!!!Asadar, daca un contribuabil dobandeste in anul 2018 un mijloc de transport neinmatriculat si il inmatriculeaza in cursul anului 2019, datoreaza impozit incepand cu data de 1 ianuarie 2020.

  Exceptie: daca un contribuabil dobandeste in anul 2018 un mijloc de transport care a fost deja inmatriculat în Romania, chiar daca il inmatriculeaza pe numele lui doar in anul 2019 datoreaza impozit incepand cu data de 1 ianuarie 2019.

   

  Începand cu 01.06.2018, persoanele fizice care dobandesc un mijloc de transport au obligatia ca in termen de 90 de zile de la data dobandirii sa-si inmatriculeze pe numele lor mijlocul de transport dobandit, in caz contrar Serviciul Inmatriculari are obligatia suspendarii din circulatie a mijlocului de transport. Din aceste considerente, Directia Venituri transmite periodic, Serviciului Inmatriculari  situatia vanzarilor de mijloace de transport.

   

  Amenzi

  Amenzile contraventionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliul in Romania constituie venit la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde domiciliaza contravenientul. Achitarea in numerar a amenzilor contraventionale se poate face:

  La orice unitate a Trezoreriei Statului indiferent de domiciliul contravenientului;

  La caseriile unitatilor administrativ-teritoriale dupa domiciliul contravenientului;

  La alte entitati stabilite prin norme de aplicare a legii( nu sunt aparute normele);

  Amenzile aplicate persoanelor fizice se incaseaza conform celor mentionate mai sus pe baza proceselor-verbale intocmite de agentii constatatori din cadrul orgaanelor care au implementat seria de evidenta unica a proceselor-verbale de contraventie.

   

  Incasari

  De la deschiderea programului de incasari la Directia Venituri s-au incasat zilnic 200.000 lei.

  Pe langa plata in numerar se utilizeaza mijloace moderne de plata, P.O.S. şi plata online prin ghiseul.ro, aplicatie gestionata de Centrul National pentru Managementul Societatii Informationale.

  10

   

   

  PF

  2019  vine și cu obligația de plată a impozitelor și taxelor pe clădiri. Facem o trecere în revistă ca să știți la ce anume vă puteți aștepta când mergeți să plătiți. Începem cu persoanele fizice.

  Pentru locuințe, ca în fiecare an autoritățile locale calculează impozitul datorat și ne anunță care este cuantumul acestuia. Dacă ați construit sau ați cumpărat o casă încă nedeclarată la autoritățile fiscale, impozitul va fi calculat abia după înregistrarea acesteia. Cota de impozitare este cuprinsă în intervalul 0,08 – 0,2% și diferă de la o primărie la alta.

  Pentru clădirile nerezidențiale, persoanele fizice care nu le-au declarat după 1 ianuarie 2016 și care au plătit până acum un impozit cu o cotă de impozitare penalizatoare de 2%, ar trebui să le declare pentru a-și reduce cota de impozitare.

  Adică trebuie depus un raport de evaluare realizat de un evaluator autorizat la autoritatea fiscală locală. Cota de impozitare pentru acest tip de clădiri este stabilită de autoritățile locale din intervalul 0,2 – 1,3%. Același lucru se întâmplă și dacă raportul nu este actualizat o dată la 5 ani, aceasta fiind o regulă stabilită de Codul Fiscal.

  În continuare a rămas destul de neclar modul de declarare al clădirilor cu utilizare mixtă – rezidențială și nerezidențială. Adică și casă, și firmă.

  Dacă mai există asemenea situații încă nedeclarate sau dacă între timp s-a modificat utilizarea unei clădiri care a fost exclusiv rezidențială trebuie să aveți în vedere modul de delimitare al suprafețelor, cine plătește utilitățile și dacă suprafețele rezultă din documentație cadastrală distinctă.

  Mai jos regăsiți o schemă explicativă cu privire la modalitatea de stabilire a impozitării în cazul clădirilor cu utilizare mixtă:

   

  1. În cazul impozitului pe clădiri – Persoane fizice

   

  Impozitul va fi stabilit în funcţie de  destinaţia proprietăţii – clădiri  rezidenţiale şi clădiri nerezidenţiale.

  – Cota impozitului pe clădiri rezidenţiale este de 0.08 %. În cazul persoanelor fizice baza de calcul va fi valoarea impozabilă a clădirii conform art. 457 Cod fiscal.

  – Cota impozitului pe clădiri nerezidenţiale este de 0.2 %, aplicata la valoarea impozabilă care poate fi:

  1. a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
  2. b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
  3. c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

  În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor de mai sus impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din Codul Fiscal.

  Asadar, pentru persoanele fizice care au dobandit o cladire nerezidentiala in cursul anului 2013, incepand cu anul 2019, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicare cotei majorate de 2 %. Fata de aceste considerente, in cursul lunii ianuarie se vor trimite instiintari unui numar de 103 contribuabili aflati in aceasta situatie , prin care vor fi anuntati  sa-si reevalueze cladirile nerezidentiale detinute si sa depuna rapoartele de evaluare pana la data de 31.03.2019 pentru ca impozitul datorat sa fie calculat prin aplicarea cotei de 0.2% .

   

  Asadar, pentru persoanele fizice : Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.

   

   

  PJ

  Continuăm discuția legată de impozitul pe cladiri în 2019 – trecând la capitolul celor deținute de persoanele juridice .

  Deși au existat unele intenții, din fericire, codul fiscal nu a fost modificat nici în acest an referitor la acest capitol. Ne reamintim că începând cu 2016 valoarea fiscală nu mai are legătura cu valoarea contabilă, deci nu mai trebuie duse balanţele de verificare la primărie.

  Persoanele juridice trebuie să depună un raport de evaluare făcut de un evaluator autorizat care să stabilească valoarea impozabilă a clădirilor și nu valoarea de piaţă sau valoarea justă. Aceste rapoarte nu sunt folosite pentru reevaluarea clădirilor în situațiile financiare.

  Firmele care au făcut acest raport în urmă cu doi ani, când a devenit obligatoriu, au plătit pentru clările rezidențiale o cota de impozitare cuprinsă între 0,08% şi 0,2% şi pentru clădirile nerezidenţiale între 0,2 şi 1,3%. Însă aceste firme au nevoie de o nouă evaluare pentru 2019. În caz contrar, cota de impozitare devine una penalizatoare şi ajunge la 5%.

  Faptul că legea nu s-a modificat nu înseamnă că primăriile nu și-au modificat cotele de impozitare. Așa cum discutam și în articolele anterioare, cotele de impozitare sunt stabilite de consiliile locale în limitele legii. Prin urmare este bine să verificaţi dacă nu cumva primăria de care aparţineţi a ales o cotă mai mare ca anul precedent – astfel, în final, ar putea rezulta un impozit crescut.

  Pentru firme mai există o regulă: dacă are bunuri în mai multe zone ale ţării, trebuie să depună câte un raport de evaluare pentru fiecare unitate administrativ teritorială. Acest raport trebuie depus până la primul termen de plată a impozitului din anul 2019 – respectiv 31 martie.

  1. În cazul impozitului pe clădiri – Persoane juridice

   

  Impozitul va fi stabilit în funcţie de  destinaţia proprietăţii – clădiri  rezidenţiale şi clădiri nerezidenţiale.

  – Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%—0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

  – Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%—1,3%,inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

  Pentru anul 2019, cotele impozabile sunt:

  – 1,3% asupra valorii impozabile a clădirilor nerezidenţiale şi respectiv  0,08% asupra valorii impozabile a clădirilor rezidenţiale:

  1. a) care au fost dobândite începând cu data de 01.01.2016;
  2. b) care au fost dobândite anterior datei de 01.01.2016, dar a căror valoare impozabila a fost reevaluată/actualizată pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin.(1), se consideră reevaluate clădirile numai în situaţia în care s-a efectuat reevaluarea tuturor activelor existente de natura clădirilor;

  – Prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile a clădirilor dobândite înainte de 01.01.2016, dar a căror valoare de inventar nu a fost reevaluată/actualizată conform reglementărilor contabile, după această dată;

   

  Asadar, pentru persoanele juridice: Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.

   

   

   

  Deși perioada de emitere a deciziilor de impunere a clădirilor a trecut de mult timp, adică la 31 martie 2018, mai apar situații în care evaluatorii primesc solicitări de rapoarte de evaluare pentru impozitare. De exemplu când:

  • contribuabilii nu au declarat și supus evaluării una sau mai multe clădiri din motive obiective (plecat din țară, eroare materială, etc)
  • s-a achiziționat sau recepționat o clădire după 31 martie 2018
  • s-a sesizat din proprie inițiativă (de către contribuabil sau evaluatori) erori în rapoartele de evaluare (de exemplu suprafețele declarate ale clădirilor nu sunt cele reale)
  • și altele

   

  În oricare dintre situații, nu este deloc clar ce este de făcut având în vedere că:

  1. Standardele de evaluare prevăd că evaluarea pentru impozitare (înregistrată în baza de date BIF) se realizează până la 31 martie. Nu pot fi realizate rapoarte de evaluare după această dată și evident nu pot fi antedatate.
  2. Codul fiscal și normele de aplicare nu au prevederi clare cum se procedează în asemenea situații, existând chiar prevederi incomplete și pe alocuri contradictorii.

   

  Este evident, că dacă se realizează un raport de evaluare, după data de 31 martie ca data a raportului, acesta va produce efecte începând cu anul următor. Se pune atunci întrebarea firească: Ce rost mai are un asemenea raport? Pentru că în anul 2019 va trebui ca raportul de evaluare sa aibă ca dată a evaluării 31.12.2018, și nu 31.12.2017 cum poate fi realizat in cursul anului 2018.

   

  Pentru contribuabili este un document inutil.

   

  Problema majoră este atunci când se constată erori neintenționate, pentru care nu există un mecanism de corecție. Dacă de exemplu, se constată că suprafața imobilului preluată din documente nu a fost cea reală, iar cea rezultată ulterior, dintr-un alt document (evaluatorul neavând responsabilitatea să măsoare clădirile, și nici competenta) este mai mare decat cea utilizata in evaluare. Si acest lucru se intampla sa zicem in luna mai 2018, cum se procedeaza?

   

  Astăzi unele autorități locale pot considera că pentru întregul raport, sau doar pentru diferența de valori rezultata din corecția suprafețelor, trebuie aplicata o cota majorata de impozitare cu eventuale penalitati. Adică se consideră că raportul de evaluare nu a fost realizat. Cu ce este de vină contribuabilul? Care si-a facut „datoria” si a contract un expert. Pe de alta parte si expertului ar trebui sa i se dea posibilitatea sa remedieze unele „erori nefortate” (sa folosesc un termen din tenis).

   

  În acest sens, consider că următoarea modificare a Codului Fiscal si a Codului de Procedura Fiscala, care se află în lucru, ar trebui să ofere răspuns și la aceste situații. Varietatea cazurilor în care este nevoie de evaluare pentru impozitare și „în vacanță” este ridicata, datorită cazuisticii foarte diversificate si comportamentului neuniform al autoritatilor locale, iar solutia trebuie sa provina din prevederi legale clare.

   

  O variantă posibilă: să se permită realizarea unei regularizări între cele două termene de plată a impozitului: martie si septembrie, fara costuri suplimentare pentru contribuabil in ce priveste cotele de impozitare si alte accesorii.

   

  - Advertisement -
  - Advertisement -

  Latest News

  Alegerile locale ar putea avea loc pe 27 septembrie dar este agreată și data de 4 octombrie.

  Guvernul consideră că o perioadă "potrivită" pentru organizarea alegerilor locale este sfârşitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, a declarat, vineri,...

  Peste 260 de jandarmi vor fi la datorie în minivacanța de Rusalii

              La acest sfârșit de săptămână credincioșii sărbătoresc Rusaliile. Având în vedere faptul că luni, 08 iunie, este a doua zi de Rusalii și...

  Gabriel Lazany: „Relaxarea este prea relaxată”! Semnal de alarmă tras de managerul SJU vis-a-vis de creșterea numărului de pacienți cu Covid-19 internați în spital

  După intrarea în vigoare a stării de alertă, în care s-au aplicat măsuri de relaxare pentru polulație, la nivelul Spitalului Județean de...

  Doar 4 cazuri noi de persoane infectate în județul Bistrița-Năsăud, 92 fiind numărul total al cazurilor active. La nivel național, numărul celor pozitivi trece...

  Numărul persoanelor infectate cu Sars-Cov 2 din județul Bistrița-Năsăud a scăzut de la 13 ieri la 4 persoane raportate astăzi ca pozitive,...
  - Advertisement -

  More Articles Like This

  - Advertisement -