GUNOAIELE DIN ZĂVOAIE RĂMÂN LA LOCUL LOR. CONSILIUL LOCAL A RESPINS CONTRACTUL CU VITALIA

Must Read

Tragedia de la Spitalul VICTOR BABEȘ a fost ascunsă de Ministerul Sănătății și DSU-ul lui Arafat

Ministerul Sănătății și DSU au ieșit să comunice oficial despre tragedia de la Spitalul Victor Babeș, acolo unde 3...

SCRIITOR LA ZIAR: Ţăcăneala propagandei pro-frică

Frica dezumanizează şi scade sistemul imunitar. Omul este vulnerabilizat în faţa virusurilor, a bolilor. Nu are putere să lupte...

Consilierii municipali liberali au respins în această după-amiază proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Creţu cu privire la un nou contract ce trebuie încheiat cu SC Vitalia Servicii pentru Mediu SA în ceea ce priveşte ridicarea, transportul şi depozitarea a celor peste 30 de mii de tone de deşeuri menajere existente în zona Zăvoaie.

Cuiul lui Pepelea s-a dovedit a fi faptul că banii necesari pentru rezolvarea problemei urât mirositoare de la Zăvoaie se ridică, undeva, la 300 sau chiar 400 de mii de lei, ceea ce nu este OK din punctul de vedere al liberalilor din CL. De altfel, ei nu au ţinut cont de explicaţiile date de primarul Creţu, acesta spunând că în orice ţară, în acest gen de contracte, încărcarea şi transportul unei mărfi este asigurat de beneficiarul respectiv.

În sprijinul celor mai sus scrise, primarul Creţu a mai făcut câteva precizări: ” Încheierea acestor contracte se impune în considerarea faptului că Municipiul Bistrița are calitatea de deținător al deșeurilor municipale existente pe platforma de stocare temporară din Zăvoaie, iar prevederile art. 22 și 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, instituie în sarcina autorităților administrației publice locale obligația de a asigura implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.
Astfel, raportat la aceste prevederi legale Consiliul Local al municipiului Bistrița trebuie să-și exprime acordul cu privire încheierea contractelor de servicii pentru transportul și depozitarea deșeurilor municipale existente în zona Zăvoaie la depozitul de la Tărpiu, cu operatorii desemnați în acest sens”.

Reamintim faptul că prin legislația specifică din domeniul serviciilor de salubrizare – se prevede că autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor.În concret, aceste prevederi se regăsesc în cuprinsul Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/ 2006 republicată și al Legii privind regimul deşeurilor nr. 211/ 2011 republicată.

În sfera atribuțiilor autorităților administrației publice locale ce țin de gestionarea serviciului de salubrizare, sunt și cele care se referă implementarea de măsuri cu privire la depozitele de deșeuri neconforme, în calitate de deținător al acestora.
Depozitul de deşeuri al municipiului Bistriţa existent pe strada Zăvoaie a fost închis în data de 12 decembrie 2011, dată la care depozitul ecologic de la Tărpiu nu era încă functional. Datorită acestei împrejurări, deşeurile municipale au fost stocate temporar, de către operatorul de salubrizare SC Urbana SA, pe platforma betonată existentă în imediata apropiere a fostului depozit de deşeuri.
Cantitatea de deşeuri municipale acumulată până la data de 11 martie 2013 pe platforma pentru stocarea temporară din zona Zăvoaie, când Centrul de management Integrat al deşeurilor de la Tărpiu a devenit funcţional, a fost aproximată la 30405 t.
La data de 17.02.2014 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a încheiat Contractul de Concesiune nr.187 privind delegarea prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de precolectare, colectare şi transport a deşeurilor municipale şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistriţa- Năsăud, cu Asocierea “Vitalia Servicii pentru MediuSA, SC Brantner Servicii Ecologice SA şi SC Floricon Salub SRL”, prin lider al asocierii Vitalia Servicii pentru Mediu SA. În acest contract este prevăzută obligaţia operatorului de a transporta pe cheltuiala proprie deşeurile municipale depozitate pe platformele de stocare temporară a deşeurilor, la depozitul ecologic de la Tărpiu.
Pentru ca SC Vitalia Servicii Pentru Mediu SA să-și îndeplinească această obligație contractuală față de delegatarul serviciului public de salubrizare, este necesar să fie creat un cadru contractual în care să fie inclus Municipiul Bistrița, în calitate de beneficiar al serviciilor de transport. În cadrul acestui contract trebuie să fie reglementate condițiile generale și specifice pentru desfășurarea activității de încărcare și transport a deşeurilor municipale, cu precizarea obligațiilor ambelor părți.

Pentru îndeplinirea obligațiilor Municipiului Bistrița ce decurg din Contractul de transport a deșeurilor municipale stocate temporar pe platforma din zona Zăvoaie la depozitul din cadrul Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, prin grija Direcției Servicii Publice, vor fi închiriate utilaje și echipamente adecvate pentru asigurarea încărcării deșeurilor, în mașinile puse la dispoziție de prestator.Traseul propus pe care se va efectua transportul deșeurilor este următorul: Zăvoaie-Drumul Cighir-Parc Industrial Sărata-Sărata-Viişoara-Sigmir-Blăjeni-depozit ecologic Tărpiu.

În ceea ce privește serviciile de depozitare a cantităţii estimate de 30.405 t deşeuri municipale, la depozitul CMID Tărpiu, acestea trebuie să facă obiectul unui contract distinct, între Municipiul Bistriţa şi SC Vitalia Servicii Pentru Mediu-Tratarea Deşeurilor SRL, care este operatorul desemnat prin Contractul de Concesiune nr. 34/04.01.2013 privind Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Management şi Operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, judeţul Bistriţa-Năsăud încheiat cu Județul Bistrița-Năsăud.Tariful de depozitare este de 42,82 lei/tonă, fără TVA, -conform Hotărârii Consiliului Județean nr. 57 din 15.04.2015. Valoarea serviciilor de depozitare a deșeurilor pentru cantitatea estimată de 30405 t este de 1 301 942 lei fără TVA. Fondurile necesare sunt prevăzute și vor fi alocate din bugetul local, cap.74 02 05 01, art. 20 01 30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare.
În temeiul art.36 alin. 2 lit. “d”, alin. 6, lit. a) pct. 9, și pct. 14 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem si susţinem din punct de vedere al oportunităţii şi legalităţii proiectul de hotărâre privind aprobarea contractelor de transport, respectiv de depozitare a deşeurilor municipale existente pe platforma de stocare temporară a deşeurilor din zona Zăvoaie la depozitul din cadrul Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, conform anexelor:
-Anexa 1- Contract de transport a deșeurilor municipale stocate temporar pe platforma din zona Zăvoaie la depozitul din cadrul Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu
-Anexa 2 – Contract de prestări servicii pentru depozitarea deşeurilor municipale stocate temporar pe platforma din zona Zăvoaie în Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, jud. Bistriţa Năsăud

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Tragedia de la Spitalul VICTOR BABEȘ a fost ascunsă de Ministerul Sănătății și DSU-ul lui Arafat

Ministerul Sănătății și DSU au ieșit să comunice oficial despre tragedia de la Spitalul Victor Babeș, acolo unde 3...

FOTO- Primăria Bistrița trebuie să elibereze autorizația de construire a primului bloc de lux din Parcul municipal. Tribunalul Bistrița-Năsăud a admis după trei ani...

În urmă cu 2 ani, scriam că afacerile imobiliare au prins foarte repede și la Bistrița, iar construcția de blocuri în zone mai mult...

SCRIITOR LA ZIAR: Ţăcăneala propagandei pro-frică

Frica dezumanizează şi scade sistemul imunitar. Omul este vulnerabilizat în faţa virusurilor, a bolilor. Nu are putere să lupte împotriva agenţilor patogeni, ca în...

Noua filozofie bugetară nu permite finanțarea sportului ”privat” dar angajează 53% din bugetul pe 2021 spre investiții. Administrația Turc are 6 priorități în 2021

Primarul Ioan Turc, viceprimarii Sorin Hangan, respective Călin Stan, Ioan Peteleu dar și Florin Urâte, președinte al Comisiei de buget au susținut astăzi o...

Organizarea zilelor municipiului Bistrița rămâne sub semnul întrebării și al pandemiei

Primarul Bistriței, Ioan Turc a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă dedicate bugetului pe 2021, că zilele municipiului Bistrița depind de evoluția...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -