Pro Politica

GREVĂ JAPONEZĂ LA S.G.A Bistrița-Năsăud

În perioada 07.10.2015-09.10.2015 angajații Sistemului de Gospodărire al Apelor Bistrița-Năsăud declanșează o GREVĂ JAPONEZĂ fără încetarea sau diminuarea timpului de lucru și fără a afecta sarcinile de serviciu ale angajaților S.G.A Bistrița-Năsăud. Această formă de PROTEST se datorează faptului că A.N „Apele Române” nu respectă Contractul Colectiv de Muncă și a operat diminuarea salariilor angajaților în mod abuziv și ilegal, unilateral, fără consultarea sindicatelor. Acest protest se manifestă prin afișarea la locul de muncă și/sau purtarea unui ecuson cu următorul conținut:

PROTEST
ÎMPOTRIVA NERESPECTĂRII DE CĂTRE
A:N „APELE ROMÂNE” A
CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

În scopul soluționării problemelor pe care le întâmpinăm vom apela și la alte forme de protest.

Exit mobile version