DUMINICA DINAINTEA NAȘTERII DOMNULUI

Must Read

Agent de poliție din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud reținut pentru luare de mită

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa – Năsăud, împreună cu polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție...

Ioan Turc: ” În curând începe declanșarea alegerilor în PNL.  Totul depinde de situația sanitară, dar toți așteaptă aceste alegeri”. Faptul este confirmat și...

Președintele PNL Bistrița-Năsăud, primarul Bistriței Ioan Turc a vorbit în cadrul unei conferințe de presă și de declanșarea alegerilor...

Ioan Deneș: Intrarea parlamentarilor PSD în grevă parlamentară va fi decisă în ședința de mâine a Comitetul Politic Naţional

Senatorul Ioan Deneș a confirmat în cadrul săptămânalei conferințe de presă de la sediul PSD BN că, parlamentarii acestei...
Iarăși vine Crăciunul.Cu adevărat S-a născut Hristos și S-a arătat în mijlocul oamenilor. Un imn de la înainte-prăznuire zice că Născătoarea de Dumnezeu a fost cuprinsă de uimire atunci când L-a născut pe Fiul ei, de aceea s-a plecat și s-a închinat ca o roabă Împăratului împăraților și L-a întrebat : „Cum Te-ai semănat în pântecele meu?” Și fiindcă nu a primit nici un răspuns, s-a închinat din nou pruncului Iisus întrucât știa că este Dumnezeu, singurul care a putut aduce din cer firii omenești darul unic al dumnezeirii.
-S-a născut, așadar, Hristos. Dar din cine S-a născut? Este nevoie să ne aruncăm ochii în adâncurile veacurilor și a miilor de ani ca să aflăm de când Hristos a început să vină pe pământ și când a venit în cele din urmă.
Astăzi se prăznuiesc toți Strămoșii de la Adam până la Iosif și Preasfânta Fecioară, toți aceia care au contribuit la nașterea lui Hristos. Adam este primul strămoș. Plăsmuindu-l Domnul pe Adam și punându-l în Rai, a slujit nașterii și lucrării neamului omenesc. Adam însă a păcătuit și ne-a transmis și nouă firea lui păcătoasă. Cu toate acestea, Adam a devenit chip al Celui de-al doilea Adam, al lui Hristos. Dar Adam s-a născut „din pământ feciorelnic”, cum spun Părinții, fiindcă atunci pentru prima dată pământul a născut. Când un cuplu dobândește copil, bărbatul dă sămânța lui femeii, dar în clipa zămislirii Însuși Dumnezeu pune sufletul. În clipa aceea se întâlnește Dumnezeu cu omul, cu bărbatul și femeia care au devenit un singur om.
-Dar cum a născut pământul? Pământul a născut prin faptul că a fost plăsmuit omul din lut. Dumnezeu a luat țărână din pământ. Aici se ascunde o taină. Adam s-a născut din pământul feciorelnic, ca să fie preînchipuire a lui Hristos, Cel născut din pururea Fecioara Maria. Prin urmare, istoria lui Hristos începe din clipa nașterii lui Adam. Dar moartea lui Adam a devenit pretext să coboare Hristos, în acord cu proorocia Facerii, ca să fie ridicat Adam și noi toți.
-Adam a murit pentru că nu a ascultat. Hristos a murit fiindcă a ascultat. Aici avem o altă corespondență între cel dintâi Adam și Cel de-al doilea. Adam a murit pentru că a mâncat din pomul cunoștinței, va trăi totuși prin pomul vieții. Pe acesta l-a luat Hristos și l-a făcut Cruce. Așa cum Adam a murit mâncând din lemn, la fel și Hristos a murit pe lemn, pe Cruce, și a înviat.
-Un alt important strămoș este și Noe care era drept. Profeții Îl numesc pe Hristos drept. Noe cu arca a salvat neamul omenesc de potop, în timp ce Hristos l-a mântuit pe om prin arca Bisericii. Prin urmare, arca este preînchipuire a Bisericii și Noe, preînchipuire a lui Hristos. Hristos de-a lungul secolelor S-a născut fiind preînchipuit, dar fiind de față și în adevăr.
– Avraam este părintele iudeilor, din coapsele lui a ieșit Hristos. Avraam este și el preînchipuire a lui Hristos. Când cineva moare spunem să-l odihnească Dumnezeu în sânurile lui Avraam, Isaac și Iacov, fiindcă sunt sânurile lui Hristos Însuși. Hristos este, așadar, viu și adevărat acolo unde este Avraam.
-Avraam a proorocit despre Hristos și mai ales L-a legat pe Hristos de persoana lui și de toți ceilalți profeți. Avraam nu s-a mântuit prin lege. Deși era închinător la idoli, a crezut și credința lui l-a făcut părinte al nostru al tuturor, cum spune apostolul Pavel către Romani. Dar și Hristos este Tatăl nostru. Sfânta Scriptură spune să nu fie nimeni numit părinte fiindcă numai un singur Părinte este, Dumnezeu,un singur pântece îi naște pe credincioși. Cu toate acestea îl numim pe Avraam părinte, fiindcă în acesta a trăit Însuși Hristos. Dar să nu lungim mai mult cuvântul în legătură cu preînchipuirile.
-La Avraam întâlnim ceva și mai important Ca să reușească să Îl pogoare pe Hristos la neamul omenesc astfel încât să fie pregătite inimile noastre și să vrea să-l facă al lor, a fost nevoie să facă jertfe neînchipuite și nemăsurate. Dumnezeu i-a cerut să iasă din neamul său, din seminția lui să-și părăsească mama, pe tatăl lui, cunoscuții lui și să se ducă în țară străină, în pământul făgăduinței.
-S-a dus în țară străină, lăsând toate, ca și Hristos, Care a lăsat cerurile fără să Se despartă niciodată de Tatăl Său. A lăsat tronul ceresc și a venit în adâncul păcatului nostru, al desfrânării noastre, al idolatriei noastre. S-a amestecat cu noi păcătoșii. Avraam, prin faptul de a-și fi părăsit țara, a devenit de asemenea preînchipuire a vieții afierosite, a vieții monahale, și în general a viețuirii creștine.
– După Avraam un alt strămoș este Isaac. Acesta a primit de voie să fie jertfit, cum i-a spus Dumnezeu tatălui lui, de aceea a și fost binecuvântat. Același lucru l-a primit și Hristos, să Se jertfească din ascultare față de Tatăl.
– Alt strămoș este Iacov care înseamnă Israel, minte văzătoare de Dumnezeu. Este omul care are ochii vulturului duhovnicesc, Îl simte pe Dumnezeu, înțelege și contemplă tainele dumnezeirii. Cine însă i-a descoperit aceste taine? Hristos. El Însuși a pogorât de la Tatăl Lui și ne-a spus Cine este Tatăl ceresc. Prin urmare, ca și Isaac și Avraam, la fel și Iacov a fost preînchipuire a lui Hristos. A fost numit Israel ca să închipuie prin viața lui că înlăuntrul lui lucra Hristos Însuși. Iosif, fiul lui Iacov, în ciuda faptului că a fost vândut ca rob în Egipt, în final a salvat pe Israel. Același lucru a făcut și Hristos, a lăsat cerurile, S-a înstrăinat pe pământ, la noi, păcătoșii, ca să ne dăruiască cerul. Iosif așadar, a devenit mântuitor și a proorocit despre Hristos că va fi drept.
– Este minunat cum lucrează Dumnezeu. Când evreii au devenit robi egiptenilor și sufereau, Moise i-a mântuit scoțându-i din Egipt. Iosif i-a pus în Egipt, Moise i-a scos din Egipt. Și cei doi și-au dat viața lor ca să fie în ei Hristos. De asemenea, Moise era legiuitor al Vechiului Testament, în timp ce Hristos al Noului Testament. Pe Moise l-a urmat Iisus, fiul lui Navi, care înseamnă mântuitor. Totuși Mântuitor prin excelență este Hristos. Așadar, Iisus al lui Navi era preînchipuire a lui Hristos. Alt strămoș care a îndurat multe este Iov care a preînchipuit patimile lui Hristos.
– Să ne referim și la un alt nume, la Rahav. Aceasta era o desfrânată închinătoare la idoli. Ce lucru măreț! Printre strămoșii lui Hristos nu erau numai oameni drepți, ci și păcătoși. Desfrânata Rahav a devenit strămoașă a Preasfintei și a lui Hristos. Deși era desfrânată, Hristos nu a părăsit-o. Pe păcătos, pe vinovat, pe ucigaș, pe toți îi primește Dumnezeu când vor să slujească taina mântuirii și a Bisericii. Mântuirea desfrânatei a devenit preînchipuire a mântuirii neamurilor de către Hristos, fiindcă neamurile săvârșiseră desfrânare duhovnicească. Părăsiseră pe adevăratul Dumnezeu și au devenit închinători la idoli. O desfrânată, preînchipuire a lui Hristos! Cum le primește pe toate Dumnezeu!
– În continuare, Roboam, Abia, Manase, Solomon și mulți alții regi și împărătese au devenit strămoși ai lui Hristos, deși erau păcătoși. Ajunseseră până la tartarul osândei, făcând păcate înfricoșătoare și închinări la idoli, Dumnezeu totuși i-a chemat și pe aceștia și i-a primit să slujească taina mântuirii și a Bisericii. Astfel au lucrat împreună și au contribuit și aceștia la dumnezeiasca iconomie. Prin urmare, Hristos, mai înainte de a Se naște a lucrat pretutindeni, în păcat, în dreptate, pe pământ, în cer.
Să trecem acum la David, cel mai bun și mai drag chip al lui Hristos. David a spus cele mai multe și mai inteligibile profeții despre Hristos.Dacă vom citi viața proorocilor, vom vedea că Dumnezeu a spus unuia, lui Osea, să se însoare cu o desfrânată, altuia, lui Isaia, că îl vor tăia cu fierăstrăul iudeii, lui Ieremia că îl vor ucide. În robie, babilonienii l-au aruncat pe Daniel în groapa cu lei, pe cei trei tineri în cuptorul cu foc. Iona a căzut în mare, proorocul Ilie a urcat la cer. Toți erau preînchipuiri ale lui Hristos. Hristos era, este și va fi pretutindeni. Acesta este Cel ce Se naște și acum pentru noi din strămoși până la Ioachim și Ana, până la Iosif și Preasfânta Fecioară.
-Maica Domnului a fost numită Mamă. Profetul în Psalmul 44 care se numește al Născătoarei de Dumnezeu, zice Preasfintei : Lasă poporul tău, neamul tău, părinții tăi, ca să te afierosești lui Hristos și poporului celui nou. În locul părinților tăi îți vom da fii noi și fiice. Într-adevăr, noi toți am devenit fii ai Preasfintei, fiindcă ea s-a lipsit și a părăsit toate. Același lucru face și credinciosul care vrea să se sfințească, trebuie să părăsească inima lui, mintea lui, familia lui, toate.
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Agent de poliție din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud reținut pentru luare de mită

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa – Năsăud, împreună cu polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție...

Ioan Turc: ” În curând începe declanșarea alegerilor în PNL.  Totul depinde de situația sanitară, dar toți așteaptă aceste alegeri”. Faptul este confirmat și...

Președintele PNL Bistrița-Năsăud, primarul Bistriței Ioan Turc a vorbit în cadrul unei conferințe de presă și de declanșarea alegerilor interne în partid: ” În...

Ioan Deneș: Intrarea parlamentarilor PSD în grevă parlamentară va fi decisă în ședința de mâine a Comitetul Politic Naţional

Senatorul Ioan Deneș a confirmat în cadrul săptămânalei conferințe de presă de la sediul PSD BN că, parlamentarii acestei formațiuni politice ar putea intra...

Deputatul Bogdan Ivan: La  un calcul simplu, fiecare tânăr din Bistriţa-Năsăud va primi 2,06 lei pentru politici de tineret, în anul 2021

Deputatul PSD, Bogdan Ivan Gruia, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Guvernul alocă foarte puțini bani pentru tinerii din România. „Am studiat...

Sechestru pe banii și bijuteriile Ancuței Cârcu

Procurorul de la Parchetul Judecătoriei Turda, care instrumentează dosarul de proxenetism pe ruta România-Spania cu mai mulți inculpați, a dispus măsura sechestrului asigurător pe...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -