Duminica dinaintea Inălţării Sfintei Cruci

Must Read

O grădină uriașă va crește în Beclean

Becleanul va avea Grădina Urbană Transilvania. Este vorba despre un proiect cu fonduri europene gândit în concordanță cu regiunea...

Sportivii Gloriei 2018 au alergat la Via Transilvanica!

Daniel Rus, atletul CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud s-a impus la categoria 19-29 ani și a câștigat locul 1 în...

Campionatele europene de tenis de masă: România va fi reprezentată de 9 sportivi, printre care și Bernadette Szocs și Hunor Szocs

Campionatul European individual are loc în Varșovia, Polonia, între 22-27 iunie 2021. După ce a fost amânată pentru acest...

Această pericopă evanghelică este desprinsă din discuţia avută de Hristos, la două luni după botezul Său, cu Nicodim, un fariseu bine intenţionat, membru al Marelui Sinedriu.
-Hristos Se găsea în Ierusalim pentru sărbătoarea Paştelui în primul an al vieţii Sale publice. Lumea cunoscuse deja minunile Sale şi mulţi credeau în El . Ioan 2,23.- Nicodim voia să-L vadă de aproape pe acest vestit Iisus. Insă duşmanii Lui, fariseii şi ceilalţi, dăduseră poruncă ca oricine crede în El sau vorbeşte public despre El să fie exclus din sinagogă. De aceea şi Nicodim L-a întâlnit pe Hristos pe ascuns, noaptea, probabil în casa Salomeei, mama lui Ioan. Şi în întuneric, la lumina lumânărilor, el a văzut Lumina adevărului.
-„Rabi, ştim că de la Dumnezeu ai venit învăţător, fiindcă aceste minuni pe care le faci Tu nimeni nu le poate face dacă Dumnezeu nu este cu el” –Ioan 3, 2.
-Nicodim îl vedea pe Hristos ca pe un om care pur şi simplu îl avea pe Dumnezeu cu el, şi nu ca pe însuşi Fiul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu. Iar Iisus „trebuia” să-i arate că era Fiul lui Dumnezeu de la faptul că minunile făcute le făcea de unul singur. Dar, ca să nu-l preseze şi să-l facă să se gândească singur, i-a vorbit la persoana a III-a. De nu se va naşte cineva de Sus nu va putea să vadă împărăţia lui Dumnezeu (Ioan 3, 3). Ca şi cum i-ar fi zis: „Nu eşti născut din nou, de aceea Mă consideri un simplu om şi, pentru că nu eşti născut din nou, nu poţi intra în împărăţie.”
-Nicodim cel pământesc, când a auzit despre naştere, s-a mirat. Ca un om „greu” ce era, nu putea face urcuşuri duhovniceşti, de aceea, uimit, L-a întrebat pe Hristos: Cum poate omul să se nască, fiind bătrân? Oare poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască? (Ioan 3, 4).
-Hristos a încercat să-l convingă, folosindu-se de logică. Dacă pe cele pământeşti vi le-am spus şi nu credeţi, cum veţi crede de vi le voi spune pe cele cereşti? (Ioan 3, 12)
Cum vei crede că M-a născut Dumnezeu-Tatăl? Şi a continuat: Nimeni nu s-a suit la cer decât Cel Care S-a coborât din cer: Fiul Omului (Ioan 3,13). Şi, de vre-me ce a coborât din cer, ne-a adus o veste nouă despre cer. In prim plan vestea că El însuşi, Hristos, este Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, singurul capabil să ne spună ce se întâmplă cu adevărat în ceruri este El, Fiul Omului, Care S-a coborât din cer (v. Ioan 3,13).
Hristos pentru a-i arăta lui Nicodim cât de bun şi iubitor de oameni este Dumnezeu-Tatăl, Care L-a născut, i-a zis: într-atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede Într-Insul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să se mântuiască printr-însul (Ioan 3,16-17).
-Poate că Nicodim până acum nu credea că interlocutorul său, Iisus, era Dumnezeu, dar avea în sine o dispoziţie bună de a crede. De aceea şi Hristos, fără să socotească nici oboseala, nici timpul, a continuat discuţia, care poate a ţinut până dimineaţă. Şi astfel, Nicodim a plecat de lângă Hristos născut din nou.
-Când Hristos a fost răstignit, Nicodim, împreună cu Iosif din Arimateea, au coborât trupul Lui de pe cruce şi l-au îngropat – Ioan 19,39-42-,Nicodim, îngropându-L pe Hristos, şi-a amintit cuvintele spuse în acea noapte luminoasă, când L-a întâlnit în Ierusalim. Intr-atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede într-însul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică –Ioan 3,16-. Iar acum vedea cu ochii lui acest lucru pus în practică. A conştientizat cât de mult iubea Dumnezeu lumea. Măcar de-am conştientiza şi noi!
-Măcar să conştientizăm că Unul-Născut Fiul Său S-a întrupat, a devenit om pentru un singur scop: ca să sufere de dragul nostru din cauza păcatelor noastre! De aceea a şi băut de bunăvoie potirul amar, cel mai amar pahar pe care-l poate bea omul pe pământ: paharul morţii. Dar a fost şi îngropat ca un simplu muritor, în mormânt. Apoi, fiind Dumnezeu, a învins moartea, a înviat din morţi, viaţă dăruind. Ce-ar fi putut să facă şi nu a făcut? De aceea spunem din nou: numai El, Hristos, are „dreptul” să fie Dumnezeul nostru. „Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu Care faci minuni”- Ps. 76,13-14
Hristos în continuare i-a spus lui Nicodim: După cum Moise a înălţat şarpele în pustie, tot aşa trebuie să Se înalţe Fiul Omului, pentru ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (Ioan 3,14-15). Insuşi Hristos aseamănă înălţarea Sa pe cruce cu înălţarea şarpelui făcută de Moise. Evreii se găseau în pustiul Faran şi se certaseră cu Moise, şi asta nu era prima oară. Iar Dumnezeu, ca răspuns, a umplut pustiul de şerpi otrăvitori. Pe unde mergeai, prin pustiu, chiar şi în refugii, în peşteri, erai înconjurat de şerpi. Săreau pe ei şi-i muşcau şi îşi lăsau otrava, împrăştiind moarte. Panicaţi, evreii i-au strigat lui Moise: „Am păcătuit! Roagă-L pe Domnul!” Iar Dumnezeu a răspuns: „Fă-ţi un şarpe şi pune-l pe un stâlp şi va fi că tot omul atins de muşcătura şerpească, de se va uita la el, va trăi.” Şi a făcut Moise un şarpe de aramă (Numerii 21, 4-9).
-Porunca lui Dumnezeu era să se facă un şarpe identic, din aramă. De asemenea, porunca era ca acest şarpe din aramă să se ridice sus, pe un lemn, nu să fie pus pe o stâncă sau altundeva. Iar Moise a ascultat. A făcut şarpele din aramă şi l-a ridicat sus pe un lemn. Evreii care voiau să scape de şerpi trebuiau doar să se uite către lemnul pe care era ridicat şarpele. Ce ispită! Să-i muşte şarpele veninos şi să se uite pur şi simplu la un şarpe de aramă agăţat pe un lemn şi să-şi scape viaţa! Hristos voia prin asta să ne spună: „Oricât de nebuneşte este ceea ce vă spun Eu, dacă o faceţi, vă izbăviţi. Ascultarea de Mine e pentru voi mântuitoare.”
Desigur că Dumnezeu i-ar fi putut spune lui Moise ca în loc de şarpe să facă un miel, care era o imagine cultică iudaică – le amintea de mielul de Paşti ( Ieşirea 12, 2) şi de mielul jertfei pentru păcat ( Deuteronomul 14,10). Insă a vrut ca preînchipuirea jertfei Fiului Său să fie un şarpe, ca să le amintească că şarpele (diavolul).. .a fost cel care a înşelat-o pe Eva şi a adus păcatul în lume, iar acest păcat al Evei L-a condus pe Hristos la moarte. Şi aşa cum şarpele, diavolul, a înşelat-o pe Eva, aşa şi Hristos pe cruce l-a încurcat pe diavol.
-Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o cuvântare, pentru a-i face şi pe păstoriţii săi să-L iubească pe Hristos, a pus în gura lui Hristos următoarele cuvinte: „Eu sunt părintele, Eu fratele, Eu mirele, Eu casa, Eu hrana, Eu îmbrăcămintea, Eu rădăcina, Eu temelia şi orice vrei sunt Eu, aşa încât nu ai nevoie de nimic altceva. Eu te voi sluji. De aceea am şi venit: să slujesc, nu să fiu slujit. Eu sunt şi prieten, şi mădular al trupului şi cap, şi frate şi soră şi mamă, toate sunt Eu. Ajunge să fii iubitor faţă de Mine. Eu M-am făcut sărac pentru tine, cerşetor pentru tine, M-am urcat pe cruce pentru tine, am coborât în mormânt pentru tine. Şi sus în cer îl rog pe Tatăl pentru tine. M-a trimis Tatăl pe pământ pentru a Mă face pentru tine mijlocitor către El. Tu eşti toate pentru Mine: şi frate, şi împreună moştenitor şi prieten şi mădular al trupului. Ce altceva mai vrei?” (Omilia LXXVI la Evanghelia după Matei).
-O snoavă zice că un mai-mare al diavolilor l-a luat la o plimbare pe un diavol mic. Diavolul mic iscodea de o vreme un om ce se interesa de adevăr, aşa că diavolul mic a spus îngrozit: „O-ho! Pe acesta îl pierdem, a găsit o părticică de adevăr!” Iar celălalt a răspuns: „Nu te teme, nu-l pierdem! Părticica pe care a găsit-o o voi face eu ca un steag şi nu va putea din cauza lui să vadă unde se găseşte întreg adevărul. De adevărul întreg să te temi.” Părticica de adevăr poate s-o găsească cineva oriunde, chiar şi la diavol. Şi, oriunde ai această părticică, ai falsa impresie că ai dobândit adevărul, însă exact asta înseamnă înşelarea. Cum să înţelegi că ai găsit acest adevăr din înşelare? Insă pentru a ieşi din înşelare va trebui să consideri minciună tot ceea ce ai crezut a fi adevăr. Asta este marea problemă. – Isaia 59, 9-10.
-Mântuirea există doar în Hristos, pentru că doar Acesta S-a răstignit pentru mântuirea noastră ( Ioan 3,16). Fericit cel ce se predă acestei iubiri răstignite și Crucii pe care s-a jertifit Fiul lui Dumnezeu ,născut om, din Fecioara Maria care imbrățișa și săruta Sfânta Cruce ,că deja şi-a găsit mântuirea!
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

O grădină uriașă va crește în Beclean

Becleanul va avea Grădina Urbană Transilvania. Este vorba despre un proiect cu fonduri europene gândit în concordanță cu regiunea...

Sportivii Gloriei 2018 au alergat la Via Transilvanica!

Daniel Rus, atletul CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud s-a impus la categoria 19-29 ani și a câștigat locul 1 în proba de semimaraton a competiției...

Campionatele europene de tenis de masă: România va fi reprezentată de 9 sportivi, printre care și Bernadette Szocs și Hunor Szocs

Campionatul European individual are loc în Varșovia, Polonia, între 22-27 iunie 2021. După ce a fost amânată pentru acest an, actuala ediție aduce la...

Solstițiul de vară, cea mai lungă zi a anului 2021: 21 iunie

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 6:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul...

Castelul de la Urmeniş – o bijuterie arhitectonică ce se transformă în moloz

În centrul comunei Urmeniş, administrată de ani buni de Dumitru Tomşa, la câţiva paşi de primărie şi biserică, un castel mic, strică armonia unui...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -