Duminica a XXIII-a după Rusalii Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor. Luca VIII, 26-39

Must Read

PRIMARUL PAUL ȘTIR: Domnule prefect, cu tot respectul, dar unde-i lege, nu-i tocmeală!

Prieteni dragi, pentru a înțelege mai bine ce vreau să spun cu partea de început a acestui text, o...

VIDEO: Deputatul Daniel Suciu către Ghinea-Barna- Când Comisia vă dă cu PNRR în cap, voi vă uitați ca vițelul la poarta nouă’

Daniel Suciu, deputat PSD și fost ministru al Dezvoltării, i-a umilit pe miniștrii USR-PLUS din cabinetul condus de Florin...
Demonizarea este o robie cumplită. Este tragedia vieţii noastre prinsă în ghearele lui Antihrist! Adevărata viaţă este libertate. Viaţa autentică este independentă în faţa oricărui rău, a oricărui păcat. Nici într-o robie nu este fericire, cu atât mai mult nu este fericire în robia diavolului, fiindcă el ucide tot ce este bun în noi, aprinde cele mai josnice patimi şi ne face să avem oroare faţă de prezenţa lui Dumnezeu.
-Sfânta Evanghelie a zilei ni-L înfăţişează pe Mântuitorul intrând în ţinutul muntos al Gadarei, spre răsărit de Marea Galileei. Aici a întâlnit un om care era chinuit în trup şi în suflet de diavolul. Domnul l-a izbăvit de neputinţă pe acest nenorocit care acum era bucuros că a trecut de sub stăpânirea Satanei sub stăpânirea lui Hristos.
-De la căderea strămoşului Adam şi cât va fi lumea, diavolul caută să-i facă pe oameni să păcătuiască şi să-i atragă şi pe ei în întunericul cel mai dinafară. Credinciosul trebuie să sesizeze lucrarea celui necurat şi să nu se lase prins în mrejele sale. Fiindcă Fiul lui Dumnezeu ne-a eliberat din robia diavolului şi a morţii, noi suntem datori să-L slujim numai pe Hristos, mărturisind prin viaţa noastră „Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi a plecat, vestind în toată cetatea câte îi făcuse Iisus”  Lc. 8, 39.
Viaţa este ca un joc şi sunt două echipe care joacă, a lui Hristos şi a diavolului. E bine să privim la noi înşine, în fiecare zi, şi să zicem: „De partea cui sunt, într-adevăr; a lui Hristos ori a diavolului?” Când alegem echipele într-un joc sportiv oarecare, noi nu cunoaştem rezultatul final. Dar când este vorba de jocul vieţii, noi ştim dinainte care este echipa câştigătoare. Echipa lui Hristos este cea care va câştiga întotdeauna.
-Când Iisus va veni iarăşi la sfârşitul veacurilor, El va zdrobi tot răul şi va aşeza Împărăţia Sa veşnică. Membrilor echipei Sale le va zice: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu şi moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă, de la întemeierea lumii” Mt. 25, 34. Pentru a fi părtaşi la astfel de fericire, trebuie să căutăm cu inimă curată pe Dumnezeu şi fără îndoială, Îl vom vedea-Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.  Mt. 5, 8. O astfel de dorinţă am exprimat-o la Botez, când am declarat că ne lepădăm de Satana „şi de toate lucrurile lui şi de toţi slujitorii lui şi de toată slujirea lui şi de toată trufia lui”.
-Diavolul este o fiinţă adânc înrăită, stăruitor în a amăgi, neodihnit în a face răul, ceea ce înseamnă că, în lupta noastră contra lui, ne trebuie o deosebită limpezime a dreptei judecăţi şi totodată, o necontenită străduinţă.
-Textele Sfintei Scripturi mereu ne atenţionează că „diavolul umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită” I Petru 5, 8 şi „păcatul cu uşurinţă ne împresoară” Evr. 12, 1. Dar aceste constatări nu ne deznădăjduiesc, ştiind că avem în ajutor puterea părintească a lui Dumnezeu, Care nu va îngădui să fim ispitiţi mai mult decât putem, ci odată cu ispita va aduce şi calea de a ieşi din ea, ca să o putem răbda I Cor.10,13.
-Satana, acest formidabil monstru de răutate, va face tot ce-i stă în putere pentru a ne face să ne încredem în noi înşine în loc să ne încredem în Hristos. Dar numai Hristos poate să ne salveze şi El ne va izbăvi dacă ne vom preda vieţile noastre Lui şi dacă ne vom încrede în biruinţa Sa asupra iadului, prin Cruce şi prin Înviere. „Că aşa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” In. 3, 16
-.Sfântul Apostol Pavel declară că duhurile demonice sunt răspândite în văzduhuri –Efes. 6, 12,-adică în spaţiul dintre pământ şi cer, în jurul nostru pretutindeni, că stăpânesc întunericul acestui veac, adică întind întunericul peste viaţa aceasta şi nu ne lasă să străbatem la lumina de dincolo de ea. Aceste duhuri rele ne leagă de suprafaţa lucrurilor, făcându-o frumoasă, înfăţişând-o ca pe o veşnică realitate. Această suprafaţă stricăcioasă,atrăgătoare, o poate dărui Satana şi o promite şi lui Hristos pe Muntele Carantaniei –Mt. 4, 9-.
Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că „faţa diavolului este poleiala plăcerii prin care pune stăpânire peste orice suflet, îl vrăjeşte şi îl amăgeşte”.
Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan ne povăţuieşte astfel: „Iubiţilor, nu daţi ascultare oricărui duh…, ci ispitiţi duhurile de sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume.
-Orice duh care mărturiseşte pe Hristos, venit în trup, este de la Dumnezeu. Şi orice duh care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum este chiar în lume” I In. 4, 1-3.
-Viaţa noastră pe pământ este o luptă neîncetată cu potrivnicul nostru cel învechit în răutate, cu Satana, care nu e un vrăjmaş obişnuit. El are o experienţă de mii de ani şi are o imensă armată de demoni care să-l ajute, fiindcă mulţi îngeri au fost aruncaţi din cer împreună cu Lucifer.
-Datoria noastră este să cerem ajutorul lui Hristos, Care a venit în lume „ca să strice lucrurile diavolului” (I In. 3, 8). La aceasta ne îndeamnă şi Sfântul Apostol Pavel: „Întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei lui” (Efes. 6, 10). O astfel de întărire contra duhurilor necurate se realizează prin trei arme duhovniceşti: trezvia, rugăciunea şi semnul Crucii.
TREZVIA este prima armă necesară pentru a nu cădea în cursele perverse ale amăgitorului. Diavolul nu poate face nimic decât dacă ne învoim cu propunerile lui. Un Avvă din pustie spune: „Dacă-i dai (n.n. diavolului) şuviţe, el împleteşte funii”. De aceea, ni se cere vigilenţă, adică paza minţii şi paza inimii, ca nu cumva un gând necurat sau un sentiment rău să ne ducă la păcat.
RUGĂCIUNEA este a doua armă prin care-l putem birui pe diavol, căci Domnul spune: „Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post” (Mc. 9, 29). Sfântul Ioan Scărarul zice: „Biruieşte-i pe potrivnici cu numele lui Iisus, chemându-L cât mai des, că o armă mai puternică nu vei găsi în cer, nici pe pământ”.
SEMNUL CRUCII este al treilea mijloc necesar pentru a avea izbândă împotriva duhului viclean, precum arată o cântare liturgică: „Doamne, armă asupra diavolului Crucea Ta ai dat nouă!”. Sfântul Chiril al Ierusalimului afirmă: „Precum câinele fuge de băţul cu care a fost lovit, tot aşa şi dracul fuge de Crucea care-i aminteşte că prin ea a fost biruit”.
Iisus Hristos trece necontenit prin Gadara noastră şi este gata să-i elibereze de duhurile satanice pe toţi care-L urmează şi luptă sub steagul Său.
PREOT IOAN AUREL RUS
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

PRIMARUL PAUL ȘTIR: Domnule prefect, cu tot respectul, dar unde-i lege, nu-i tocmeală!

Prieteni dragi, pentru a înțelege mai bine ce vreau să spun cu partea de început a acestui text, o...

Robert Sighiartău către Ludovic Orban: Nu mai sunteți Ludovic Orban care a câștigat Congresul din 2017. Semănați tot mai mult cu Liviu Dragnea ca...

- Eu merg și mai departe și zic: trădare să fie, dacă o cer interesele partidului, dar s-o știm și noi! Continuă războiul în interiorul Partidului...

VIDEO: Deputatul Daniel Suciu către Ghinea-Barna- Când Comisia vă dă cu PNRR în cap, voi vă uitați ca vițelul la poarta nouă’

Daniel Suciu, deputat PSD și fost ministru al Dezvoltării, i-a umilit pe miniștrii USR-PLUS din cabinetul condus de Florin Cîțu la dezbaterea moțiunii simple...

Prefectul Stelian Dolha și subprefecții Atilla Decsei și Lorand Toth au donat sânge

În fiecare an, în data de 14 iunie marcăm Ziua Mondială a Donatorului, pentru a crește gradul de conștientizare a nevoii de donare de...

BISTRIȚA: 1.000.000 de lei pentru instalarea unui sistem de semnale luminoase și acustice la trecerea de cale ferată situată pe strada Lucian Blaga

CFR, prin Regionala Cluj, a lansat la finalul săptămânii trecute licitația pentru instalarea unui sistem de semnale luminoase și acustice la trecerea de cale...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -