Acasă Politica Politica Locala Duminica a XX-a după Rusalii

Duminica a XX-a după Rusalii

0

Şi văzînd-o Domnul, I S-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu mai plînge! Luca 7, 13 -Nici femeia văduvă, nici altcineva din cei mulţi care duceau la mormînt pe fiul ei, nu au rugat pe Mântuitorul să facă acea minune, de a învia pe fiul văduvei şi a-l da mamei sale. -Mila lui Dumnezeu este una din însuşirile înţelepciunii lui Dumnezeu (Iacob 3, 17) -Că mai mare decît cerul, este mila Ta și până la nori adevărul tău Psalm 107, 4 -Cînd Mîntuitorul, milostivindu-Se, a înviat pe fiul văduvei din Nain, a adus bucurie şi spaimă, atît mamei copilului înviat, cît şi celor ce erau de faţă, încît toţi au dat slavă zicînd:Prooroc mare S-a sculat întru noi că a cercetat Dumnezeu pe poporul Său LC. 7, 16. -Mila lui Dumnezeu este mare plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi şi răsare soarele Său peste cei buni şi peste cei răi Matei 5, 45. -Alteori, pentru păcatele oamenilor, îngăduie Dumnezeu să vină peste oameni boli grele, fără leac sau cu anevoie de vindecat prin doctori. Dar îndată ce se fac slujbe, rugăciuni şi Sfîntul Maslu la biserici şi prin casele creştinilor, bolile se vindecă prin credinţă şi oamenii se fac sănătoşi, şi aduc mulţumire lui Dumnezeu, care I-a cercetat, dar morţii nu I-a dat. -Uneori se ridică mari tulburări şi războaie între popoarele lumii…-Alteori se ridică furtuni mari, ploi peste măsură şi grindină…- îngăduie să apară pe pămînt boli grele şi fără leac şi mulţime de lăcuste, gîndaci, viermi, omizi şi alte insecte care fac mari stricăciuni grădinilor… – cugetînd noi la mila şi îndurarea lui Dumnezeu, să ne silim a fi milostivi faţă de fraţii noştri loviţi de atîtea suferinţe, care sînt tot oameni ca şi noi. Prin aceasta împlinim porunca dată de Domnul, Care zice: Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv Luca 6, 36. – Să-şi lase cel necredincios căile sale şi omul fărădelegii sfaturile sale şi să se întoarcă la Dumnezeu, şi va fi miluit Isaia 55, 7. -Fericiţi cei milostivi că aceia se vor milui! Matei 5, 7. De moarte nu va fi scutit nimeni… -Căci v-am dat, ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi; Şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi …I Cor.15.3-4

Exit mobile version