Duminica a XX-a după Rusalii-Învierea tânărului din Nain-LC.VII-11-16

Must Read

O grădină uriașă va crește în Beclean

Becleanul va avea Grădina Urbană Transilvania. Este vorba despre un proiect cu fonduri europene gândit în concordanță cu regiunea...

Sportivii Gloriei 2018 au alergat la Via Transilvanica!

Daniel Rus, atletul CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud s-a impus la categoria 19-29 ani și a câștigat locul 1 în...

Campionatele europene de tenis de masă: România va fi reprezentată de 9 sportivi, printre care și Bernadette Szocs și Hunor Szocs

Campionatul European individual are loc în Varșovia, Polonia, între 22-27 iunie 2021. După ce a fost amânată pentru acest...
Sfânta Evanghelie ne istoriseşte că, pe când Iisus intra în cetatea Nain, a întâlnit un convoi mortuar care ducea la mormânt pe un tânăr, unicul fiu al unei văduve. Apropiindu-se de ea, i-a spus cu duioşie să nu mai plângă, după care, întorcându-se spre fiul ei, a grăit: „Tinere, ţie îţi zic: scoală-te!” (Lc. 7, 14).
-Se vede clar că Hristos, „Începătorul vieţii” Fapte 3, 15, Care are „cuvintele vieţii veşnice” In. 6, 68, poate da viaţă celor morţi.
-Creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, noi, oamenii, tânjim după o fericire mai înaltă decât satisfacţiile pe care ni le pot oferi stomacul sătul sau punga cu bani. Noi nu suntem animale, nici fire de iarbă, nici maşini vii, ci suntem copii ai Tatălui ceresc, zidiţi pentru mărire şi pentru întâlnirea de sus.
-Cu astfel de convingeri zicem: „Aştept învierea morţilor”. Noi, care credem în Hristos şi suntem mădulare ale Trupului Său tainic, mărturisim că, deşi omul a murit, va exista dincolo de barierele mormântului.
-Pentru cei ce nu cred că morţii vor învia, avem experienţa lui Isaac Newton †1727, marele fizician şi astronom englez, cu nisipul și pilitura de fier.
-Cel Ce a adus omul din nimic la fiinţă, Cel Ce învie în fiecare primăvară bobul de grâu semănat în glie, bob care a murit, ne va ridica şi pe noi, în primăvara învierii de obşte, la starea în care am fost- I Tes. 4, 14.
-Noi credem în înviere, pentru că „Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii” Mc. 12, 27 şi fiindcă Hristos Cel mort şi îngropat a părăsit mormântul Său, a înviat, făcându-Se „începătură a învierii celor adormiţi” –I Cor. 15, 20.
-Toată Evanghelia răsună de ecourile învierii, toată originalitatea ei constă în nădejdea veşniciei. Ba putem spune că însăşi întruparea Fiului lui Dumnezeu n-a avut alt scop decât a căuta şi a izbăvi ceea ce era biruit de moarte. „Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri în veac!”In.11,25-26
De ce trebuie să fie învierea morţilor? Fiindcă Dumnezeu a rânduit o zi de judecată, când binele va fi răsplătit, iar răul va fi pedepsit. Atât binele, cât şi răul au fost săvârşite în trup. Deci, şi sufletul şi trupul trebuie să primească răsplata sau pedeapsa. „Noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să primească după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău” II Cor. 5, 10.
-Cum vor fi trupurile înviate? Întâi, ele vor fi nesupuse putrezirii. Sfântul Apostol Pavel spune: „Carnea şi sângele nu pot să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu, nici stricăciunea nu moşteneşte nestricăciunea” I Cor. 15, 50.
-După cum din nisip, la temperaturi înalte, se face sticla, care este străvezie şi are cu totul alte caracteristici decât nisipul, aşa şi trupul nostru înviat va avea neputrezirea. După înviere, oamenii vor avea aceleaşi trupuri cum le-au avut în viaţă, dar vor fi transparente.
-Vom recunoaşte rudele şi prietenii, dar ei vor apărea cu înfăţişarea schimbată. „După cum am purtat chipul omului pământesc, vom purta şi chipul omului ceresc. Trâmbiţa va suna şi morţii vor învia nestricăcioşi, iar noi ne vom schimba. Căci trebuie ca acest trup muritor să se îmbrace în nemurire”  I Cor. 15, 49, 52-53.
-Trupurile înviate ale drepţilor se vor asemăna trupului înviat şi preamărit al lui Hristos Filipeni 3, 21, vor străluci ca soarele Mt. 13, 43, vor fi nestricăcioase, fără nici un defect, şi nemuritoare, vor avea şi forma şi substanţa din viaţa aceasta I Cor. 15, 42-52. „Trupurile transfigurate constau numai din manifestări luminoase, sonore, calorice, care nu se exclud una pe alta, nu se disting în mod egoist, ci sunt capabile de o reciprocă penetraţie” (Vladimir Lossky).
-Trupurile înviate ale păcătoşilor vor fi nestricăcioase, dar capabile să simtă chinurile. Vor avea o neputrezire în sens rău, ca o carne veşnic vie, trăind cu demonii într-o lume de umbre şi halucinaţii.
Sfântul Chiril al Ierusalimului zice: „Dacă cineva este păcătos, primeşte un trup nemuritor spre a putea primi osânda păcatelor sale, ca să nu se mistuie niciodată, arzând veşnic în foc”.
 Nu ne îndoim de învierea trupului. Omida şi fluturele sunt o bună icoană a învierii. Omida e urâcioasă, se târăşte cu picioruşele ei de pe o cracă pe alta, rozând frunze. După ce trece prin metamorfoză, devine un fluture minunat, care zboară, se hrăneşte cu nectar şi nu mai seamănă deloc cu omida.
-De aceea, unii gânditori creştini spun că fericirea veşnică va consta în frumuseţe. Fiinţele cereşti vor fi frumoase precum Hristos şi se vor bucura pururea de frumuseţile comuniunii.
-Când vreunul din cei scumpi inimilor noastre ne va părăsi, trecând la cele veşnice, să nu ne tânguim ca şi cei „care nu au nădejde”  I Tes. 4, 13. Să-i plângem pe morţi cum a lăcrimat Iisus la mormântul prietenului Său Lazăr din Betania, dar să nu fim cuprinşi de supărare excesivă, cunoscând că ei n-au murit, ci „dorm” – Lc. 8, 52.
-De aceea, Sfânta Biserică se roagă la slujbele sale pentru „adormiţii robii lui Dumnezeu”. Datoria noastră este să ne pregătim mereu pentru veşnicie, precum ne îndeamnă Scriptura: „Pregăteşte-te să-L întâlneşti pe Dumnezeul tău”- Amos 4, 12.
-Să fim convinşi că dincolo de groapă nu vor merge cu noi decât faptele noastre. Rudele şi prietenii, după câteva lacrimi, elogii sau critici se vor gândi mai repede la ce-i aşteaptă pe ei, decât la ce se întâmplă cu cel dispărut.
-În faţa morţii, toate sunt zadarnice afară de Hristos, Care ne rămâne credincios şi vine să ne întindă mâna Sa, dacă şi noi am avut mâna noastră întinsă spre El, în cursul acestei vieţi.
PREOT IOAN AUREL RUS
 
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

O grădină uriașă va crește în Beclean

Becleanul va avea Grădina Urbană Transilvania. Este vorba despre un proiect cu fonduri europene gândit în concordanță cu regiunea...

Sportivii Gloriei 2018 au alergat la Via Transilvanica!

Daniel Rus, atletul CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud s-a impus la categoria 19-29 ani și a câștigat locul 1 în proba de semimaraton a competiției...

Campionatele europene de tenis de masă: România va fi reprezentată de 9 sportivi, printre care și Bernadette Szocs și Hunor Szocs

Campionatul European individual are loc în Varșovia, Polonia, între 22-27 iunie 2021. După ce a fost amânată pentru acest an, actuala ediție aduce la...

Solstițiul de vară, cea mai lungă zi a anului 2021: 21 iunie

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 6:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul...

Castelul de la Urmeniş – o bijuterie arhitectonică ce se transformă în moloz

În centrul comunei Urmeniş, administrată de ani buni de Dumitru Tomşa, la câţiva paşi de primărie şi biserică, un castel mic, strică armonia unui...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -