DUMINICA A XIX-A după Rusalii-Predica de pe munte,LUCA 6.31-36

Must Read

BECLEAN: Toate impozitele și taxele locale vor putea fi plătite de acum și online, prin platforma ghișeul.ro

O veste importantă! Toate impozitele și taxele locale vor putea fi plătite de acum și online, prin platforma ghișeul.ro...

Depozitul făcut scrum azi-noapte aparține celor de la ”Nepos Magic Electric”, firma care asigură luminatul de sărbători în majoritatea comunelor din Bistrița-Năsăud dar și...

Depozitul făcut scrum azi-noapte aparține celor de la ”Nepos Magic Electric”, firma care asigură luminatul de sărbători în majoritatea...

VIDEO: INCENDIU DEVASTATOR LA NEPOS: A ars un depozit de materiale electrice

În această dimineață, în jurul orei 01.35, dispeceratul integrat I.S.U. SAJ - Bistrița – Năsăud a fost informat, prin...
 31. Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea;  
32. Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei.  
33. Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac.  
34. Şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai.  
35. Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi.  
36. Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv. 
În Predica de pe munte, Mântuitorul ne învaţă ce atitudine trebuie să luăm faţă de vrăjmaşii noştri, pe care trebuie să-i iertăm şi să-i tratăm cu compasiune şi bunătate. Prin aceasta ne dovedim urmaşi ai lui Hristos şi ne asemănăm cu Tatăl ceresc, Care este Iubire şi „face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni” Mt. 5, 45.
-Bunătatea faţă de semeni este însăşi condiţia calităţii noastre de creştin. Prin ea se cunosc ucenicii şi se recunosc prietenii Domnului. Iubirea aproapelui, indiferent că acesta îţi este prieten sau vrăjmaş, este porunca de căpetenie a Legii celei noi, menite să creeze o atmosferă de pace şi bunăvoire între oameni.
-Bunătatea este o însuşire a lui Dumnezeu. Bunătatea este compasiune şi înseamnă încercarea de a ne substitui altora, de a reacţiona la faptele semenilor, de a-i ajuta, întâmpinând nevoile lor, iertându-i când greşesc, de a avea înţelegere pentru ei, de a-i sluji.
Bunătatea implică încrederea în om, implică deschiderea inimilor noastre, expunându-ne simţămintele intime şi delicate. Şi aceasta trebuie manifestată faţă de toţi, nu numai faţă de cei pentru care avem vreo afinitate naturală, familie, prieteni, semeni, simpatici, că Dumnezeu arată bunătatea şi la cei nerecunoscători şi răi, cum ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi Lc. 6, 35.
-Oamenii păcătoşi sunt egoişti, preocupaţi de responsabilităţile, problemele şi planurile lor. Dar, când omul creşte în harul bunătăţii, atunci iese din sine, din sfera intereselor sale şi dezvoltă un adevărat interes pentru fericirea şi bunăstarea celor din jurul său.
Sfântul Isaac Sirul scrie în această privinţă: „Veseleşte-te cu cei ce se veselesc şi plângi cu cei ce plâng. Căci acesta este semnul curăţiei. Fii bolnav cu cei bolnavi. Plângi cu cei păcătoşi. Bucură-te cu cei ce se pocăiesc. Fii prieten cu toţi oamenii. Fii părtaş la pătimirea tuturor, dar cu trupul tău fii departe de toate”.
Mântuitorul ne cere ca la nedreptăţile primite să evităm tot ceea ce nu se armonizează cu adevărata iubire şi bunătate faţă de aproapele. Creştinii buni făptuiesc binele în orice împrejurare şi se străduiesc mult ca la răul primit să nu răspundă, ca despăgubire, cu acelaşi rău sau chiar cu unul mai mare.
-Treapta de sus a desăvârşirii în bunătate este răspunsul la rău cu binefacerea: în loc de pietre să dăm pâine, în loc de ocară, binecuvântări. La asta trebuie să ne determine cuvântul Domnului, Care zice: „Binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc” Mt. 5, 44. Şi mai zice: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine, fără să nădăjduiţi nimic în schimb” Lc. 6, 35.
Ascultaţi-l acum pe Sfântul Ioan Gură de Aur şi împliniţi-i sfatul: „Să nu ne supărăm pe cei ce ne fac rău, chiar dacă aceştia sunt cei cărora le-am făcut bine – aceasta este cea mai înaltă filozofie – nici să ne înfuriem pe cei care ne ocărăsc, chiar dacă sunt mai prejos de noi cei care ne insultă, ci, cu bunătate şi blândeţe, să le potolim mânia. Că nu este purtare mai frumoasă şi cu rezultate mai bune ca aceasta”.
Practicarea bunătăţii creştine este mijloc pentru a distruge din suflet patima şi setea de răzbunare, apoi, pentru a păstra buna înţelegere şi armonia. Precum focul topeşte gheaţa, aşa bunătatea dezarmează pe adversar, îi înmoaie inima şi-l aduce la pace.
 Prin bunătate răul se izolează, gâlceava se curmă, războiul nu ia foc, iar viaţa se înnobilează.
În societate, întâlnim oameni răutăcioşi, invidioşi, egoişti, dar nu trebuie să-i tratăm cu răzbunare, ci cu bunătate, pentru că ei sunt fii ai lui Dumnezeu şi fraţi ai lui Hristos, care nu pot fi trecuţi cu vederea.
-În Evanghelia de astăzi, Hristos Domnul ne spune: „Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea” Lc. 6, 31. Într-acolo trebuie să tindem, încât ocărâţi fiind, să binecuvântăm, prigoniţi fiind, să răbdăm, huliţi fiind, să mângâiem  I Cor. 4, 12-13 şi să luăm aminte că, fiind buni şi iertând pe alţii, ne iertăm pe noi.
-Omul bun şi iertător nu are tihnă atâta vreme cât semenii săi nu sunt întru bucuria iubirii Domnului. Prin bunătate devenim asemenea lui Hristos şi ne facem părtaşi slavei Sale fără de sfârşit.
Sfântul Apostol Pavel ne povăţuieşte: „Ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, îmbrăcaţi-vă cu bunătate” Col. 3, 12.
PREOT IOAN AUREL RUS
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

BECLEAN: Toate impozitele și taxele locale vor putea fi plătite de acum și online, prin platforma ghișeul.ro

O veste importantă! Toate impozitele și taxele locale vor putea fi plătite de acum și online, prin platforma ghișeul.ro...

Depozitul făcut scrum azi-noapte aparține celor de la ”Nepos Magic Electric”, firma care asigură luminatul de sărbători în majoritatea comunelor din Bistrița-Năsăud dar și...

Depozitul făcut scrum azi-noapte aparține celor de la ”Nepos Magic Electric”, firma care asigură luminatul de sărbători în majoritatea comunelor din Bistrița-Năsăud. Din primele...

VIDEO: INCENDIU DEVASTATOR LA NEPOS: A ars un depozit de materiale electrice

În această dimineață, în jurul orei 01.35, dispeceratul integrat I.S.U. SAJ - Bistrița – Năsăud a fost informat, prin numărul unic de urgență 112,...

Două incendii în această noapte: la Nepos (Feldru) și la Beclean

Cele două incendii au fost anunțate la ore foarte apropiate, 1:53 cel de la Nepos, 2:18 cel de la Beclean , intervențiile fiind asigurate...

Lorand Toth, desemnat să ocupe funcția de subprefect din parte USR-Plus

Beclenarul Lorand Toth a fost desemnat să ocupe celalaltă funcție de subprefect al județului Bistrița-Năsăud. Informația a fost confirmată de  președintele USR BN, Călin...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -