Acasă Politica Politica Locala Duminica a IX-a după Rusalii,potolirea furtunii pe mare

Duminica a IX-a după Rusalii,potolirea furtunii pe mare

0
Într-o noapte furtunoasă, pe când Apostolii se aflau într-o corabie în largul Mării Galileei, Domnul păşea pe mare ca pe uscat. Crezând că este o nălucă, ei s-au speriat şi au început să strige. Deodată, peste zgomotul asurzitor al valurilor, s-a auzit glasul încurajator al lui Iisus: „Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!” (Mt. 14, 27).
-Petru a zis:„Doamne,dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă”. Domnul i-a zis:„Vino!”,iar ucenicul, coborându-se din corabie, a păşit încrezător pe suprafaţa mării, ca şi Învăţătorul său.Dar văzând valurile năprasnice şi auzind vuietul cumplit şi-a pierdut curajul, s-a temut şi a început să se scufunde, strigând :„Doamne, scapă-mă!”(Mt. 27, 30).
-În acea clipă, Iisus era lângă el şi scoţându-l din valuri, îl mustră: „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?” (Mt. 27, 31).
Suntem în siguranţă numai sub protecţia dragostei lui Dumnezeu, suntem la adăpost pentru eternitate, prin harul Său. Dacă Hristos este Mântuitorul nostru, vom ajunge la ţărm, indiferent cât de mică ne este credinţa sau cât de înfuriate vor fi valurile îndoielilor şi ale necazurilor. Responsabilitatea noastră este să ne încredem în El şi să-L ascultăm. Dumnezeu a început în noi această lucrare bună şi a promis că „că cel ce a început în voi lucrul cel bun îl va duce la capăt, până în ziua lui Hristos Iisus(Filip. 1, 6).
-Când Apostolii înspăimântaţi L-au văzut pe Iisus umblând pe marea cuprinsă de furtună, El le-a spus: „Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!” (Mt. 14, 27). Domnul era mult mai puternic decât împrejurările care au generat frica. El a putut linişti furtuna violentă a mării (Mc. 4, 39), a putut aduce vindecarea trupului şi a minţii (Mt. 8, 14-15; Mc. 5, 15), a putut să învingă moartea (In. 11, 43-44), toate prin puterea Cuvântului Său.
Teologul Escriva spunea: „Cât de frumoasă este vocaţia noastră de creştini, de copii ai lui Dumnezeu! Ea este cea care ne dă pe pământ lumina şi pacea pe care lumea n-o poate da!”. Secretul păcii este să-I dai Lui toate îngrijorările tale. Dacă laşi pe Hristos să-ţi cârmuiască corabia vieţii, atunci El poate să facă din marea furtunii tenace o oglindă de pace senină.
-Peste toată neliniştea şi frământarea acestei lumi, stă Dumnezeul nostru Atotputernic. El Se uită la noi, ne păzeşte şi ne ocroteşte în toate împrejurările. El rânduieşte fiecare situaţie la momentul potrivit.
-Domnul nu a spus că nu ne vor mai atinge dureri, dar la El se găseşte puterea pentru ca, prin credinţă, să le biruim în aşa fel încât fiecare întristare şi necaz să conţină o comoară ascunsă pentru omul nostru lăuntric. Pe de altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după voia Sa, după planul Său (Rom. 8, 28).
Odată, şase mineri scoţieni au fost nevoiţi să ia o decizie înfiorătoare. În timp ce lucrau la circa 500 de metri adâncime, stâlpii unei galerii au cedat şi unul din colegii lor a fost surprins sub dărâmături. Imediat, apa şi noroiul au început să inunde galeria. Minerii şi-au dat seama că, foarte curând, toate galeriile de evacuare vor fi inundate şi vor fi blocaţi înăuntru, dacă nu vor fugi imediat. Cu inimile sfâşiate, cei şase au heaotărât să-şi lase colegul sub dărâmături să moară, pentru a nu fi cu toţii înmormântaţi de vii, în timp ce ar fi încercat să-l salveze. Au fost nevoiţi să-l abandoneze. Din contră, Dumnezeu nu este niciodată forţat să uite nici măcar pe unul din fiii Săi, indiferent cât de disperată poate să fie situaţia sau cât de grele pot fi problemele cu care ne confruntăm.
Eşti în dificultăţi – divorţ, pierderea cuiva drag, o criză de natură fizică sau psihică? Încredinţează necazul tău în mâna Domnului! Vei avea multe zile de încercare, dar El îţi va da putere ca să-ţi continui drumul şi pace pentru a-ţi mângâia sufletul.
-Dacă ni se pare înfiorător să trecem prin strâmtorare, totuşi mersul nostru e binecuvântat, căci îl însoţeşte o făgăduinţă specială: „Eu sunt cu voi” (Mt. 28, 20). Şi dacă avem o făgăduinţă sfântă, ce poate realiza strâmtorarea?
-În vuietul asurzitor al valurilor lumii, în grelele încercări prin care trecem, în mijlocul durerilor vieţii, noi creştinii trebuie să rămânem „întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei” (Col. 1, 23). În faţa furiei diavolului şi a vrăjmaşilor noştri, Dumnezeul Cel Atotputernic şi Atotînţelept ne va scăpa, în mod sigur, căci zice proorocul David: „Pe cel ce nădăjduieşte în Domnul, mila îl va înconjura” (Ps. 31, 11).
Când îţi pierzi calmul şi începi să te frămânţi, să te chinui, este ca şi cum ţi-ai pierde raţiunea. În acele momente, se face din nou auzită vocea Învăţătorului, Care-i spune lui Petru, când acesta se scufundă în apele îngrijorării şi frământărilor sale: „Pentru ce te-ai îndoit?”.
Hristos, Care umblă pe marea înfuriată a vieţii noastre, oferă balsamul izbăvitor, zicând: „Nu vă temeţi!”. Precum lui Petru i-a întins mâna şi l-a salvat din valuri, aşa Se interesează şi de noi şi ne împărtăşeşte o putere care ne scapă din orice dificultate şi ispită. În vijelia nenorocirilor, în situaţiile cele mai grele şi în momentele de încruntare şi zbucium, să nu ne temem de nimeni şi de nimic, convinşi că Mântuitorul nostru este viu. El are milă să compătimească şi putere să ajute pe toţi care au probleme şi greutăţi, pe toţi care sunt în primejdie pe marea învolburată a acestei vieţi.
-Să îndrăznim, să sperăm şi să luptăm, zicând cu psalmistul: „În Dumnezeu este mântuirea mea şi slava mea; Dumnezeu este ajutorul meu şi nădejdea mea este în Dumnezeu” (Ps. 61, 7)

Exit mobile version