Duminica a III-a după Rusalii-Matei 6, 22-33.

Must Read

BISTRIȚA BÂRGĂULUI: O casă din lemn arde în zona Blidireasa

Pompierii militari de la Garda de Intervenție Prundu Bargaului și de la Detașamentul de Pompieri Bistrița intervin în localitatea...

ÎNCĂ UN ACCIDENT- La Cociu o mașină a rupt un stâlp de pe marginea drumului

Modulul SMURD a intervenit în localitatea Cociu la un accident rutier, unde un autoturism a intrat în coliziune cu...
Iată-ne,ajunşi în această Duminică a III-a după Rusalii la întâlnirea cea mare cu Dumnezeu Proniatorul. În Duminica dintâi, a Rusaliilor, ne-am întâlnit cu Dumnezeu Duhul Sfânt; în cealaltă am cunoscut pe Dumnezeu Creatorul; în cea care a trecut, când ni s-au înşirat Sfinţii Apostoli, am luat seamă la Cel care a ales pe Sfinţii Apostoli: la Dumnezeu Mântuitorul. Astăzi faţă în faţă cu Dumnezeu Proniatorul, cu Cel care vine şi păzeşte întreaga omenire de la facerea lumii până la sfârşitul veacurilor, în permanenţă, cu grija Sa, cu atenţia Sa, cu purtarea Sa de grijă către oameni, pentru întărirea fiecăruia dintre noi tocmai în câştigarea realităţii cuprinse în aceste ultime cuvinte ale Evangheliei de azi: a Împărăţiei lui Dumnezeu şi dreptăţii Lui.
-Fără îndoială că Evanghelia de astăzi de la Matei vine să ne tulbure un pic în obiceiurile noastre cotidiene, pentru că, din păcate, zbaterea zilnică se îndreaptă mai mult spre ce mâncăm, spre ce  îmbrăcăm, spre ce privim, spre cum suntem priviţi de ceilalţi, spre ce citim sau spre ce scriem, spre ce lucrăm sau spre ce nu lucrăm, uitând că, în cele din urmă, toate zbaterile noastre omeneşti sunt nimicul nimicului.
-Dacă zilele ce au trecut Sfântul Ioan Botezătorul s-ar fi apropiat de naţiunea română, mai ales cea transilvană, poate că şi-ar fi schimbat cuvântul său şi, din: „Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia cerurilor!” ar fi strigat: „Pocăi-ţi‑vă că s-a apropiat Împărăţia apelor!”. Pentru că iată, dacă Împărăţia cerurilor ca Împărăţie nu ne-a mai făcut să ne temem şi s-o dorim cu adevărat, a halăduit Dumnezeu peste noi, a rostogolit Dumnezeu peste noi acest cer de ape, şi iată că Împărăţia apelor a umplut la loc bisericile, i-a făcut pe oameni să mai ia cartea de rugăciuni în mână, şi, mai cu seamă, s-au gândit la păcatele lor pentru care Dumnezeu, spuneau ei, i-a bătut. Oare chiar aşa să fie? 
Oare nu cumva tocmai prin această inundare a câmpiilor noastre, Dumnezeu ne-a mai dat o lecţie: că în cele din urmă, bucata de pământ furată de la vecinul, la arat, sau faptul că îngâmfarea noastră că noi am reuşit să dăm două sape, în timp ce celălalt, care are opt copii, n-a făcut decât o singură sapă la câmp, sau oare nu cumva toate celelalte ale îngâmfării noastre de oameni ai pământului ni le-a smerit Dumnezeu, arătându-ne că, în voia Sa, El poate anula toate eforturile noastre, dacă nu sunt făcute împreună cu Dumnezeu?
-Am văzut oameni nenorociţi pentru faptul că au pierdut porumbul, dar nu erau nenorociţi pentru faptul că fetele lor se desfrânau. Am văzut oameni nenorociţi că li s-a înghiţit cu apă fânul, dar nu i‑am văzut nenorociţi că soţul sau soţia se înecau cu băutură în fiecare zi.
Dacă râurile care traversează astăzi România învolburate le-am vedea cu ochii minţii duhovniceşti, ne-am teme, pentru că râul desfrâului, râul beţiei, râul minciunii, râul falsităţii, mai cu seamă, vin asupra noastră ca adevăruri pe care nu vrem să le vedem.Suntem înconjuraţi de apele acestei vieţi şi nu ştim să strigăm către cea care ne poate scoate la liman: Maica Domnului, şi nici nu ştim să căutăm limanul, care este Biserica lui Hristos.
Zis-a Domnul -„Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat…Matei-6.22
-Dacă îl vezi pe un om, de exemplu, că face un lucru de bine pentru celălalt, sigur crezi că aşteaptă plată, pentru că tu însuţi aştepţi plată; dacă vezi pe un altul că vine şi reuşeşte să predice sau să facă un lucru minunat pentru Împărăţia lui Dumnezeu, ai senzaţia că în cele din urmă şi acesta tot pentru o plată o face sigur, pentru că, dacă tu aştepţi plată, şi ceilalţi aşteaptă plată. Dacă tu minţi în anumite condiţii, şi ceilalţi trebuie să mintă. Ori nu este aşa. Ochiul curat anunţă o inimă curată. Şi, priviţi la ochii copiilor, la puritatea din ochii lor! Cât o mai păstrăm noi, ceilalţi, şi nu le‑o murdărim de prea devreme? Dar priviţi atent la ochii lor şi veţi vedea: sunt ochi curaţi, pentru că inimile lor sunt curate. 
Hristos spune un lucru grav: „Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îi va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona”.Matei 6.24
-Aţi auzit? Nu putem să-I slujim  lui Dumnezeu şi lui Mamona, adică nu putem să fim creştini numai de Duminică, iar în restul săptămânilor să ne pierdem vremea cu orice. Sau nu putem să fim oameni care să căutăm Împărăţia lui Dumnezeu numai în condiţiile în care nouă ne convine s-o căutăm.
-Spunea unul dintre Sfinţii Părinţi că, cu cât stomacul este mai gol, cu atât urechile sunt mai desfundate  către Dumnezeu, şi către milostenia pentru ceilalţi şi către strigătul săracilor din jurul tău.
-Ne minţim de cele mai multe ori că putem, la modă fiind, să fim la moda Împărăţiei; ori moda Împărăţiei este simplitatea, curăţenia şi mai cu seamă dragostea către ceilalţi. Exemplul pe care Domnul îl alege ,zice: „Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. …
Dar mai este o haină fără de care nu putem să ne înveşmântăm şi nu putem să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu. Neînveşmântaţi în haina smereniei, nimic din toate celelalte din câte-am spus nu vom reuşi să le păstrăm pentru Dumnezeu. Neînveşmântaţi în haina aceasta dumnezeiască – pentru că Hristos S-a făcut exemplu de smerenie absolută – neînveşmântaţi, aşadar, în haina smereniei, nu vom avea nici ochiul curat, nici limba pregătită să rostească numai cuvintele lui Dumnezeu, nici buzele gata să sărute Sfântul Potir, nici urechile gata să audă cântările duhovniceşti, iar trupul nostru întreg nu va şti să se aducă jertfă pe altarul postului şi al echilibrului duhovnicesc pentru Împărăţia lui Dumnezeu.
-Niciodată Biserica Ortodoxă n-a trecut în extrema în care să spună: Aruncaţi din casă toate bunurile de prisos! Dar întodeauna a spus: „Bunurile de prisos puteţi să le împărţiţi cu cei care nu le au”. Niciodată Biserica Ortodoxă n-a trecut la extrema: „Postiţi până la sânge fiecare dintre mireni şi daţi-vă cu capul de pereţi pentru a rezista împotriva tuturor furiilor dezlănţuite către voi!” Dar nici n-a spus cu liberalism atroce „Nu postiţi!” sau „Să nu vă rugaţi! Să nu staţi în rugăciune şi în Biserică!”.
Luaţi samă, dar, că oricât de mult ne-am chinui să adăugăm la statura noastră un cot, sau la viaţa noastră o secundă, dacă voia Domnului încetează prin nelucrarea noastră cu voia Sa, şi noi vom rămâne tot mai mici cu un cot şi tot mai săraci cu o secundă. Dar conlucrând mereu cu Dumnezeu, trupurile noastre se vor face trupuri noi la venirea Sa, iar secundele noastre se vor măsura în veşnicii.Să facă Dumnezeu să pricepem lecţia cea mare a Duminicii de astăzi: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă”. Amin.
 
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

BISTRIȚA BÂRGĂULUI: O casă din lemn arde în zona Blidireasa

Pompierii militari de la Garda de Intervenție Prundu Bargaului și de la Detașamentul de Pompieri Bistrița intervin în localitatea...

FLORIN ȘINCA, COMISAR ȘEF în Poliția Română – ALIFIE LA CANGRENĂ: Şi în rândurile noastre există ,,poliţişti de partid’’, chestori fără oaste, colonei...

Am găsit astăzi un text scris de un polițist , FLORIN ȘINA, comisar șef, preluat pe pagina de socializare a unui alt polișist, Claudiu...

ÎNCĂ UN ACCIDENT- La Cociu o mașină a rupt un stâlp de pe marginea drumului

Modulul SMURD a intervenit în localitatea Cociu la un accident rutier, unde un autoturism a intrat în coliziune cu un stâlp. Cele două persoane...

Pr. Ioan Aurel Rus: Duminica XXXV-a după Rusalii- A înfricoșatei judecăți

„Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și...

FOTO: Cel mai bolnav rîu: BISTRIȚA ARDELEANĂ- Prea murdari, prea fără bun simț

Prefectul Stelian Dolha a văzut astăzi cum arată, de fapt, malurile rîului Bistrița Ardeleană. În acest context, împreună cu Cristian Țetcu, reprezentant al societății...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -