Acasă Administratie CONSILIUL LOCAL ESTE CONVOCAT JOI, 28 MAI

CONSILIUL LOCAL ESTE CONVOCAT JOI, 28 MAI

0
Consiliul Local al municipiului Bistriţa se va întruni joi, 28 mai 2015. Şedinţa va începe la orele 14.00, se va desfăşura în sala mare a Primăriei municipiului Bistriţa, iar ordinea de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare şi stabilirea cuantumului acesteia în municipiul Bistriţa, pentru persoanele fizice care nu au încheiate contracte de salubrizare cu operatorul de salubrizare;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare în municipiul Bistriţa;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire imobil nou pentru Grădiniţa nr. 2, str. Nicolae Bălcescu nr. 38A”, municipiul Bistriţa;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Asigurare utilităţi aferente Centrului comunitar pentru tineret, str. Liviu Rebreanu nr. 18”;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare şi modernizare Piaţa Centrală – concurs de soluţii”, municipiul Bistriţa, beneficiar Municipiul Bistriţa;
6. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare de către Municipiul Bistriţa a unor bunuri imobile aflate în proprietatea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării şi a preţului de cumpărare a unui teren în suprafaţă de 2072 mp, situat în municipiul Bistriţa, str. Subcetate, F.N., identificat în CF nr. 73522, nr. cadastral 73522, proprietatea doamnei Cucerzan Claudia – Alina;
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistriţa pentru activităţi nonprofit de interes local din subdomeniul sportul de performanţă – jocuri sportive în anul 2015;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de implementare la 4 ani a Planului de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED) în municipiul Bistriţa, elaborat în cadrul iniţiativei europene „Convenţia Primarilor”;
10. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru înfiinţarea Liceului Maghiar Bistriţa, începând cu anul şcolar 2015-2016;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Municipiul Bistriţa a spaţiului în suprafaţă de 335 mp şi a terenului în suprafaţă de 1.200 mp situat în municipiul Bistriţa, Bulevardul Republicii nr. 18, proprietatea domnului Plăian Adrian Marian în vederea înfiinţării Liceului Maghiar Bistriţa;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării şi a preţului de cumpărare a terenului în suprafaţă de 300 mp, proprietatea Parohiei Reformate Sărata, situat în localitatea componentă Sărata, în vederea edificării unei Capele Mortuare”;
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Bistriţa în Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA) la S.C. BUSINESS PARK BISTRIŢA SUD S.R.L. şi aprobarea contractului de mandat al acestora;
14. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie ai S.C. BUSINESS PARK BISTRIŢA SUD S.R.L.;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a S.C. BUSINESS PARK BISTRIŢA SUD S.R.L.;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud din România şi oraşul Wiehl din Republica Federală Germania;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii în suprafaţă de 200 mp, proprietatea publică a municipiului Bistriţa, situate în incinta Liceului Tehnologic Forestier Bistriţa, str. Zefirului nr. 1, cu destinaţia de birouri;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în str. Liviu Rebreanu nr. 2-4, în suprafaţă de 104,82 mp, cu destinaţia de „sediu asociaţie” şi numirea comisiei de organizare a licitaţiei;
19. Proiect de hotărâre privind acordarea despăgubirilor în cazul vătămărilor corporale şi a daunelor materiale survenite în urma unor accidente provocate de căderea arborilor aflaţi pe domeniul public al municipiului Bistriţa;
20. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri şi condiţii privind edificarea construcţiilor în extravilanul municipiului Bistriţa;
21. Adresa Tribunalului Bistriţa-Năsăud înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 38186/12.05.2015 prin care se comunică acţiunea în anulare a Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 122/27.11.2014 privind închirierea locuinţei proprietate publică a municipiului Bistriţa, situată în municipiul Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr. 3, în favoarea domnului Ferencz Iosif, cu destinaţia de locuinţă de serviciu.
21.05.2015

Exit mobile version