CONSILIUL LOCAL A FOST CONVOCAT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ PE DATA DE 21 OCTOMBRIE DE LA ORA 14.00

Must Read

Tragedia de la Spitalul VICTOR BABEȘ a fost ascunsă de Ministerul Sănătății și DSU-ul lui Arafat

Ministerul Sănătății și DSU au ieșit să comunice oficial despre tragedia de la Spitalul Victor Babeș, acolo unde 3...

SCRIITOR LA ZIAR: Ţăcăneala propagandei pro-frică

Frica dezumanizează şi scade sistemul imunitar. Omul este vulnerabilizat în faţa virusurilor, a bolilor. Nu are putere să lupte...

Primarul municipiului Bistriţa;
având în vedere:
prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.39 alin.1 şi alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;
în temeiul art.68 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

ART.UNIC – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 21 octombrie 2015, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea a patru Burse de Merit „Nosa” unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetul creditelor interne şi bugetul fondurilor externe nerambursabile pe Trim III al municipiului Bistriţa
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2015
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a spațiului situat în municipiul Bistrița, str.Gh.Sincai nr.16, în suprafață de 51,14 mp, în favoarea Partidului Mișcarea Populară Filiala Bistrița-Năsăud, cu destinația de sediu partid
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate şi de repartizare a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
6. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei sociale de analizare a solicitărilor și repartizare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2016, cuprinzând asociațiile și fundațiile constituite în temeiul Ordonanței Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare și care pot beneficia de atribuirea unui spațiu cu destinația de sediu
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării și a prețului de cumpărare a terenului situat în municipiul Bistrița, str. Bistricioarei, F.N. , identificat în CF 76256, în suprafață de 1156 mp, proprietatea domnului Harșian Octavian, în vederea amenajării unei parcări publice
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către municipiul Bistriţa a spațiului în suprafață utilă de 164,98 mp situat în municipiul Bistrița, str.Busuiocului nr.8, proprietatea numiților Tusa Paul Valentin și Tusa Emilia Viorica, în vederea desfășurării activității şcolare şi extrașcolare prin Centrul Comunitar pentru Tineret Bistriţa Bistrița
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea spaţiilor/terenurilor situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bistriţa
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.22/31.01.2008 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Regulamentului de vânzare a imobilelor construcție și teren proprietatea privată a municipiului Bistrița, cu modificările și completările ulterioare
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Bistrița, a unor bunuri situate în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, identificate în CF 61245, în vederea casării și valorificării
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.126/26.09.2006 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Procedurii Operaţionale pentru achiziţionarea de terenuri de pe piaţa liberă, de la persoane fizice sau juridice, în vederea construirii de locuinţe sociale, cu modificările şi completările ulterioare
14. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea nr.187/30.09.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare
15. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea judeţului Bistriţa-Năsăud a cotei de 1.000/3173 mp teren proprietatea publică a municipiului Bistriţa, idenificat în CF nr.58196, în vederea construirii unei case tip familial pentru punerea în aplicare a unor modalităţi alternative de ocrotire a copiilor aflaţi în centrele de plasament din judeţul Bistriţa-Năsăud
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Dispecerat Operativ Poliţia Locală – reabilitare imobil str.Gării nr.30”, Municipiul Bistrita
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.65/05.05.2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Edificare şi construire Campus şcolar, Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” şi nr.48/30.04.2014 pentru aprobarea proiectului „Edificare şi construire Campus Şcolar Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”
18. Diverse

PRIMAR,
OVIDIU TEODOR CREŢU
AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR,
FLOARE GAFTONE

Bistriţa, la 14 OCTOMBRIE 2015
Nr. 928
SA.ex.4.

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Tragedia de la Spitalul VICTOR BABEȘ a fost ascunsă de Ministerul Sănătății și DSU-ul lui Arafat

Ministerul Sănătății și DSU au ieșit să comunice oficial despre tragedia de la Spitalul Victor Babeș, acolo unde 3...

FOTO- Primăria Bistrița trebuie să elibereze autorizația de construire a primului bloc de lux din Parcul municipal. Tribunalul Bistrița-Năsăud a admis după trei ani...

În urmă cu 2 ani, scriam că afacerile imobiliare au prins foarte repede și la Bistrița, iar construcția de blocuri în zone mai mult...

SCRIITOR LA ZIAR: Ţăcăneala propagandei pro-frică

Frica dezumanizează şi scade sistemul imunitar. Omul este vulnerabilizat în faţa virusurilor, a bolilor. Nu are putere să lupte împotriva agenţilor patogeni, ca în...

Noua filozofie bugetară nu permite finanțarea sportului ”privat” dar angajează 53% din bugetul pe 2021 spre investiții. Administrația Turc are 6 priorități în 2021

Primarul Ioan Turc, viceprimarii Sorin Hangan, respective Călin Stan, Ioan Peteleu dar și Florin Urâte, președinte al Comisiei de buget au susținut astăzi o...

Organizarea zilelor municipiului Bistrița rămâne sub semnul întrebării și al pandemiei

Primarul Bistriței, Ioan Turc a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă dedicate bugetului pe 2021, că zilele municipiului Bistrița depind de evoluția...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -