Acasă Administratie Consiliul Local a fost convocat în ședință extraordinară

Consiliul Local a fost convocat în ședință extraordinară

0

Ședința a fost convocată pentru după-amiaza zilei de joi, începând cu ora 14.00, pe ordinea de zi figurând doar trei proiecte de hotărâre.

 

Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.187/30.09.2009, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect de hotărâre privind darea în administrare, cu titlu gratuit, în favoarea SC AQUABIS SA Bistriţa, a unor terenuri în suprafaţă de 3.240 mp, situate în municipiul Bistriţa, pentru realizarea proiectului “Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente individuale în localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud” finanţat prin POS Mediu – Axa Prioritară

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistriţa pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2015

Exit mobile version