vineri, iulie 10, 2020
2.8 C
Bistrița
More

  Consilierii municipali sunt convocaţi în şedinţă ordinară pe 26 noiembrie

  Must Read

  Amenzi de 22 de mii de lei pentru nerespectarea măsurilor de protecție sanitară

  În ultimele 24 de ore, au fost desfăşurate acţiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe, târguri și...

  Dep. Cristina Iurișniți: Primăriile trebuie să asigure accesul la internet în școli!.

  Încă o veste bună din Comisia de învățământ a Camerei Deputatilor, după ședința online, negocierile aferente și votul de...

  Pe ordinea de zi figurează 20 de proiecte de hotărîre după cum urmează:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2015
  2. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act aditional a duratei contractelor de închiriere, pentru terenurile pe care sunt amplasate chioşcuri şi tonete în pieţele municipiului Bistrita
  3. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional a duratei contractelor de închiriere pentru mesele din Piaţa Independenţei Nord şi Piaţa Decebal, în vederea comercializării de produse
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2016, cuprinzând asociațiile și fundațiile constituite în temeiul Ordonanței Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și care pot beneficia de atribuirea unui spațiu cu destinația de sediu
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului în suprafață utilă de 164,28 mp situat în municipiul Bistrița, str.Busuiocului nr.8, proprietatea numiților Tuşa Paul Valentin și Tuşa Emilia Viorica, în vederea desfășurării de activități extrașcolare de către Centrul Comunitar pentru Tineret Bistrița
  6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind cuantumul chiriilor cuprinse în contractele de închiriere încheiate pentru amenajarea terenurilor de sport cu gazon sintetic şi iluminat nocturn din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bistriţa
  7. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.99/23.07.2015 privind instituirea taxei speciale de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie şi stabilirea cuantumului acesteia pentru condominiile din municipiul Bistriţa
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de ocupare ale funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului şi al serviciilor şi instituţiilor publice de interes local pentru anul 2016
  9. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 “Îmbunătăţirea eficenţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 2” – LOT II
  10. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea nr.187/30.09.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare
  11. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Societății AQUABIS SA Bistrița a unor bunuri proprietatea publică a municipiului Bistrița, în localitatea componentă Sărata, Parcul Industrial Bistrița Sud
  12. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției Servicii Publice Bistrița a unor bunuri proprietatea publică a municipiului Bistrița, situate în Parcul Industrial Bistrița Sud
  13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Societăţii Business Park Bistrița Sud a unor bunuri proprietatea publică a municipiului Bistrița, situate în Parcul Industrial Bistrița Sud
  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al municipiului Bistriţa a unor bunuri şi transmiterea acestora în administrarea Societăţii Business Park Bistrița Sud
  15. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.109/20.09.2012 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind înfiinţarea societăţii comerciale cu răspundere limitată SC Business Park Bistrița Sud – societate administrator pentru Parcul Industrial „Bistriţa Sud”
  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare fără defrişare din fond forestier, a unui teren, proprietate publică a municipiului Bistriţa, pe termen de 30 zile, în vederea amplasării rețelei de apă prin Programul “Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente individuale în localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud” finanţat prin POS Mediu – Axa Prioritară 1
  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului proprietatea privată a municipiului Bistriţa, în suprafaţă de 12981 mp, identificat în CF 52581 nr.cadastral 14850
  18. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa RA a unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora, proprietatea publică a municipiului Bistrița, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Bistrița
  19. Adresa nr.25/06.10.2015 a Societăţii Internaţionale pentru Drepturile Omului, Secţia Română, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.80.653/06.10.2015 cu privire la situaţia locativă a familiei doamnei Moldovan Mirela, din Bistriţa, str.Zorilor nr.19
  20. Adresa nr.30/19.10.2015 a Societăţii Internaţionale pentru Drepturile Omului, Secţia Română, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.85.399/22.10.2015 cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor în municipiul Bistriţa

  - Advertisement -
  - Advertisement -

  Latest News

  Amenzi de 22 de mii de lei pentru nerespectarea măsurilor de protecție sanitară

  În ultimele 24 de ore, au fost desfăşurate acţiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe, târguri și terase, dar şi în mijloacele...

  Dep. Cristina Iurișniți: Primăriile trebuie să asigure accesul la internet în școli!.

  Încă o veste bună din Comisia de învățământ a Camerei Deputatilor, după ședința online, negocierile aferente și votul de adoptare. Am venit cu propunerea,...

  Sorin Roșu Mareș a părăsit și el ALDE. Mareș s-a reîntors la umaniști, partid în care și-a început asecensiunea politică

  Valul de schimbări continuă pe scena politică din Bistrița-Năsăud. După plecarea din ALDE a senatorului Ioan Simionca, un alt politician...

  SITUAȚIE ÎNGRIJORĂTOARE: În Bistrița-Năsăud există 107 de persoane pozitive și 54 de decese. Avem 5 zile consecutive cu câte un deces la 24...

  Cu o situație epidemiologică deloc de invidiat, decizia Curții Constituționale privin modul de gestionare a crizei Covid 19, pune județul Bistrița-Năsăud într-o...
  - Advertisement -

  More Articles Like This

  - Advertisement -