Consilierii municipali sunt convocați în prima ședință ordinară pe 2018. Primarul Crețu cere acordarea unui ajutor de minimis pentru Parcul Industrial Bistrița Sud prin scutirea de la taxe și impozite

Must Read

Prefectul Stelian Dolha nu exclude o candidatură la vârful PNL Bistrița-Năsăud. Fostul lider al partidului cere o primenire a actualului Birou Politic Județean și...

Prefectul liberal al Bistriței-Năsăud, Stelian Dolha a afirmat aseară că nu poate exclude o candidatură la vârful partidului, dar...

ILVA MICĂ: Clipe grele pentru viceprimarul Ilie Mușină

PSD Bistrița-Năsăud este alături de prietenul și colegul nostru Ilie Mușină, viceprimarul comunei Ilva Mică, greu încercat în aceste...

Cu PMP lângă mine, eram președinte de Consiliu Județean. Vezi cine vorbește despre acest lucru…

Prefectul Stelian Dolha a declarat în cadrul emisiunii INFO POLITIC, joi seara, că, dacă PNL făcea alianță cu PMP,...

Ședința ordinară este convocată pentru ultima zi a lunii ianuarie cu începere de la ora 14.00 și are pe ordinea de zi numai puțin de 25 de proiecte de hotărâre. De pe lista de lucru a aleșilor bistrițenilor nu lipsește proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul ”Centru Intermodal de transport public – str.Gării, Rodnei, Tărpiului, Trandafirilor, Arțarilor, fiind vorba de o promisiune făcută de PSD și primarul Crețu în timpul campaniei electorale din iunie 2016.

Tot în această ședință, consilierii vor discuta aprobarea efectuării unor lucrări la elementele de construcţie şi instalaţii pentru funcţionarea în condiţii optime a locuinţelor situate în municipiul Bistriţa, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Bistriţa.  Aceste intervenții vizează efectuarea unor reparații de modificare a instalațiilor de gaz pentru montare centrală proprie, modificarea instalațiilor de încălzire, în cazul în care nu a fost modificată de către fostul chiriaș, verificarea și repararea instalațiilor de încălzire în blocurile în care funcționează centrală de scară și lucrări de reparații, tencuieli, zugrăvire și igienizare a locuințelor, revizie gresie, faianță, parchet revizuire tâmplărie, respectiv schimbarea ușilor de acces la locuințele evacuate. Se pare că suma totală necesară trece de 50 de mii de lei.

 

Un proiect care ridică multe semne de întrebare este cel care vizează aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual pentru S.C. Business Park Bistriţa Sud S.R.L., administratorul Parcului Industrial Bistriţa Sud, reprezentând scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren aferente clădirilor şi terenurilor care fac parte din infrastructura parcului industrial situat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bistriţa. Conform documentelor e vorba de o suma de 400 de mii de lei ce se acordă pe o durată de trei ani.

 

Altfel, ordinea de zi arată în felul următor:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Instituţiei Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud a terenului situat în Bistriţa, str.Grănicerilor, proprietatea Municipiului Bistriţa, în vederea construirii unui centru integrat de servicii publice comunitare

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor lucrări la elementele de construcţie şi instalaţii pentru funcţionarea în condiţii optime a locuinţelor situate în municipiul Bistriţa, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Bistriţa

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa pe Trim. IV 2017
 • iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2017
 • iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2018, precum şi cantitatea şi destinaţia materialelor lemnoase care pot fi vândute direct corespunzător fondului forestier proprietate publică a municipiului Bistriţa
 • iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Servicii Publice Bistriţa
 • iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa
 • iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de ocupare ale funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi serviciilor publice fără personalitate juridică, Direcţiei Servicii Publice Bistriţa, Poliţiei Locale a municipiului Bistriţa şi Direcţiei Municipale de Servicii Sociale Bistriţa, pentru anul 2018
 • iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2018 pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.81/2009 a Consiliului local al Municipiului Bistriţa privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutorului de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţii deosebite, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de folosinţă gratuită a unor spaţii situate în municipiul Bistriţa, Piaţa Centrală nr.2, în favoarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Bistriţa-Năsăud

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Dămăcuş Maria Intreprindere Familială, pentru spaţiul situat în incinta sediului Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală nr.6, cu destinaţia de „chioşc – alimentaţie publică”

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului proprietate privată, în suprafaţă de 107 mp, situat în intravilanul municipiului Bistriţa afectat de strada Labirint, în vederea înscrierii în domeniul public al municipiului Bistriţa cu destinaţia de “stradă”

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafaţă de 56.333 mp, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situat în localitatea componentă Unirea, str.Aerodromului nr.31

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.131/21.10.2015 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea spaţiilor/terenurilor situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bistriţa, cu modificările și completările ulterioare

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.134/25.09.2003 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa, privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor spaţii proprietate privată a municipiului Bistriţa, conform Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Bistrița pentru anul școlar 2018-2019

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr.1, Bulevardul Independenţei nr.46”, municipiul Bistriţa

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual pentru S.C. Business Park Bistriţa Sud S.R.L., administratorul Parcului Industrial Bistriţa Sud, reprezentând scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren aferente clădirilor şi terenurilor care fac parte din infrastructura parcului industrial situat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bistriţa

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2018, cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi care pot beneficia de atribuirea unui spaţiu cu destinaţia de sediu

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a spaţiului situat în municipiul Bistriţa, Intrarea Clopoţeilor (fost PT 23), în suprafaţă de 65,80 mp, cu destinaţia de “Curăţătorie şi spălătorie ecologică”

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietate publică a municipiului Bistriţa, în suprafaţă de 8 mp, situat în Bulevardul Andrei Mureşanu – zona Lamă, în vederea amplasării a două construcţii provizorii, în suprafaţă de 4 mp fiecare cu destinaţia de chioşc pentru comercializare cărţi, ziare şi reviste

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

 1. Proiect de hotărâre privind amplasarea unei bariere la nivelul trecerii de cale ferată în localitatea Bistriţa, str.Ioan Slavici – iniţiativa consilierului local Hangan Sorin

– iniţiator: consilier local Hangan Sorin

 1. Diverse

 

 

 

 

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Prefectul Stelian Dolha nu exclude o candidatură la vârful PNL Bistrița-Năsăud. Fostul lider al partidului cere o primenire a actualului Birou Politic Județean și...

Prefectul liberal al Bistriței-Năsăud, Stelian Dolha a afirmat aseară că nu poate exclude o candidatură la vârful partidului, dar...

ILVA MICĂ: Clipe grele pentru viceprimarul Ilie Mușină

PSD Bistrița-Năsăud este alături de prietenul și colegul nostru Ilie Mușină, viceprimarul comunei Ilva Mică, greu încercat în aceste momente. Am aflat cu imensă...

Cu PMP lângă mine, eram președinte de Consiliu Județean. Vezi cine vorbește despre acest lucru…

Prefectul Stelian Dolha a declarat în cadrul emisiunii INFO POLITIC, joi seara, că, dacă PNL făcea alianță cu PMP, câștiga președinția Consiliului Județean. “Eu cred...

Subprefectul Decsei Atilla, nemulțumit de mizeria de nedescris de pe valea Budacului

Subprefectul Decsei Atilla a continuat vizitele de constatare a acțiunilor de ecologizare din teren alături de echipa mixtă de specialiști pe care a coordonat-o. Situația...

BISTRIȚA: Un copil de 7 ani a căzut de la etajul 3 suferind răni grave. Accidentul a avut loc pe strada Constantin Roman Vivu

Un accident groaznic a avut loc în municipiul Bistrița, pe strada Constantin Roman Vivu. Un copil în vârstă de 7 ani a căzut pe...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -