Acasă Administratie Consilierii municipali sunt convocaţi în prima şedinţă ordinară din 2016

Consilierii municipali sunt convocaţi în prima şedinţă ordinară din 2016

0

Aleşii bistriţenilor sunt convocaţi pentru după-amiaza zilei de joi, 21 ianuarie, cu începere de la ora 14.00, în prima şedinţă ordinară de consiliu municipal. Pe ordinea de zi sunt trecute opt proiecte de hotărâre. Unul din proiectele importante face referire la reorganizarea Ocolului Silvic Bistriţa.

1. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea nr.187/30.09.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se va recolta in anul 2016 din fondul forestier proprietate publica a municipiului Bistriţa.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării fondului de accesibilizare a fondului forestier proprietate publica a municipiului Bistriţa

4. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii nr.64/26.03.2009 privind înfiinţarea Regiei publice locale “Ocolul silvic al municipiului Bistriţa” R.A. – structură cu specific silvic, prin reorganizarea Serviciului public municipal “Ocolului Silvic al municipiului Bistriţa”, cu completările și modificările ulterioare

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.18/23.02.2012 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Standardelor de cost precum si alte măsuri suplimentare pentru realizarea Lucrărilor de reparaţii la imobilele aflate in proprietatea publică şi privată a Municipiului Bistriţa, finanţate din bugetul local

6. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local pe anul 2014 a deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2015

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Asociaţia Handicapaţilor Fizic Bistriţa, pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Bistriţa, Piaţa Centrală nr.21 .

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.166/26.11.2015 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Bistriţa

Exit mobile version