Acasă Administratie Consilierii judeţeni sunt convocaţi mâine în şedinţă de îndată!

Consilierii judeţeni sunt convocaţi mâine în şedinţă de îndată!

0

Preşdintele CJ BN, Radu Moldovan a convocat pentru vineri de la ora 10:00, o şedinţă deîndată cu următoarea ordine de zi:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă de îndată la data de 5 mai 2017, ora 1000, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice: Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Construirea de locuinţe destinate închirierii pentru tinerii specialişti în sănătate” situate pe str. Prundului 16D, Municipiul Bistrița, Județul Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

2.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 10/2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pentru activităţi nonprofit de interes judeţean.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pentru anul 2017 şi numirea comisiilor de evaluare a proiectelor.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

Exit mobile version