miercuri, august 12, 2020
2.8 C
Bistrița
More

  CNSC A ANULAT CONTRACTUL ADI DEŞEURI-SUPERCOM SA

  Must Read

  Cheltuielile cu salariile bugetarilor aproape s-au dublat în ultimii cinci ani: de la 52 miliarde de lei în anul 2015 la 100 de...

  Cheltuielile cu salariile bugetarilor aproape s-au dublat în ultimii cinci ani, potrivit datelor oficiale furnizate de ministerul...

  Deputat Cristina Iurișniți: 14 obiective USR PLUS Bistrița-Năsăud, aduse în atenția publică

  Administrația locală trebuie și poate să fie făcută doar în interesul oamenilor. Susținute cu profesionalism și onestitate, nu în...

  Ionuț Simionca: Dezvoltarea firmelor cu capital autohton este principalul motor al dezvoltării Municipiului Bistrița

  Am fost astăzi în zona industrială a Municipiului Bistrița, unde am întâlnit mulți oameni care...

  Atribuirea de către ADI Deşeuri a serviciului de colectare şi transport a deşeurilor menajere din municipiul Bistriţa dar şi din întreg judeţul Bistriţa-Năsăud, celor de la SUPERCOM SA pare să fie sub semnul întrebării.

  Concret, pe data de 12 octombrie, la Bucureşti,  la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost judecată contestaţia depusă de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în contradictoriu cu ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚANĂSĂUD, având ca obiect atribuirea unui contract de servicii pentru Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud.

  1.CE SPUNE DECIZIA 1743?

  Potrivit documentului postat pe site-ul http://portal.cnsc.ro/decizii.html#, cu numărul 1743, CNSC admite, în parte, contestația formulată de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în contradictoriu cu ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚANĂSĂUD, și anulează întreaga procedură de negociere fără publicare unui anunț având ca obiect atribuirea unui contract de servicii pentru Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud

  De asemenea, CNSC mai spune următoarele: „ În temeiul art. 26 alin. (2) și (7) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite, în parte, contestația formulată de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în contradictoriu cu ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚANĂSĂUD, și anulează întreaga procedură de negociere fără publicare unui anunț având ca obiect atribuirea unui contract de servicii pentru Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud. În conformitate cu art. 64 Cod procedura civilă, încuviințează în principiu cererea de intervenție formulată de SC SUPERCOM SA, și o admite, în parte. 2 Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare”.

  Aşadar, procedura aleasă de autorităţi prin ADI DESEURI BN pentru atribuirea serviciului de colectare a deţurilor menajere nu a fost agreata de CNSC prin admiterea contestaţiei depusa de RETIM!

  1. Cine este SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

  RETIM a participat la procedura ce a avut loc în anul 2012 şi se pare ca au fost ochii aţintiţi asupra procesului prin care cei de la Vitalia au renuntat la colectarea deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud.

  1. Scurt istoric: Firma Supercom din București, este cea care a câştigat, prin negociere directă, contractul pe durată determinată pentru serviciul de salubrizare din judeţ pe care nu l-a mai asigurat Vitalia întrucât a pierdut licenţa de la ANRSC, a început de luni 5 septembrie activitatea de colectare și transport în Bistrița-Năsăud. Contractul are valabilitate de trei luni, dar poate fi prelungit până la desemnarea unui nou operator prin licitaţie publică prin SEAP, însă procedura poate dura până la un an şi jumătate.

  Pentru conformitate: DECIZIE Nr. 1743/C9/1952 Data: 12.10.2016

  Prin contestaţia din data de 07.09.2016, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 27366/08.09.2016, depusă de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, cu sediul în Timișoara, str. Oituz nr. 31 A, județul Timiș, având CUI RO 9112229, privind procedura de negociere fără publicare prealabilă, având ca obiect atribuirea unui contract de servicii pentru Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud, organizată de ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, cu sediul în Bistrița, str. Păcii nr. 2A, județul Bistrița-Năsăud, în calitate de autoritate contractantă, contestatoarea a solicitat: – suspendarea deciziei de atribuire a contractului și, implicit, a executării contractului încheiat ca urmare a derulării acestei proceduri având în vedere dispozițiile art. 22 coroborate cu art. 7 alin. (4) din Legea nr. 101/2016; – anularea procedurii de negociere directă, a invitațiilor de participare emise, a documentației de atribuire aferentă acestora, precum și a oricăror alte acte emise în temeiul acestora, inclusiv contactul de achiziție publică; – dispunerea comunicării tuturor actelor de procedură formulate de către părți și pronunțarea unei decizii ulterior datei la care îi va fi asigurat accesul la dosarul cauzei astfel încât să poată uza de infomațiile care nu i-au fost comunicate; – acordarea cheltuielilor de judecată. 1 SC SUPERCOM SA, cu sediul în București, str. Gherghiței nr. 23C, sector 2, având CUI RO 3884955, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J40/10046/1993, ofertant declarat câștigător în cadrul procedurii mai sus menționată, a formulat cererea de intervenţie în interes propriu nr. 7407/12.09.2016, înregistrată la Consiliu cu nr. 27712/12.09.2016, prin care a solicitat încuviințarea în principiu a cererii de intervenție în interes propriu, admiterea acesteia, respingerea, în principal, ca inadmisibil a capătului de cerere vizând „suspendarea deciziei de atribuire a contractului și implicit a executării contractului încheiat ca urmare a derulării acestei proceduri având în vedere dispozițiile art. 22 coroborate cu art. 7 alin. (4) din Legea nr. 101/2016”, iar in subsidiar ca lipsit de obiect, respectiv respingerea ca nefondată a contestației formulată de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA. Contestaţia şi cererea de intervenţie vor fi soluţionate împreună, având în vedere dispoziţiile art. 66 alin. (1), art. 67 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) C. proc. civ. Cererea de suspendare a procedurii a fost respinsă de către Consiliu, ca nefondată, prin Încheierea nr. 111/C9/1952/ 12.09.2016.

  Pentru aceste motive, în baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar,

  CONSILIUL DECIDE: În temeiul art. 26 alin. (2) și (7) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite, în parte, contestația formulată de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în contradictoriu cu ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚANĂSĂUD, și anulează întreaga procedură de negociere fără publicare unui anunț având ca obiect atribuirea unui contract de servicii pentru Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud. În conformitate cu art. 64 Cod procedura civilă, încuviințează în principiu cererea de intervenție formulată de SC SUPERCOM SA, și o admite, în parte. 2 Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.

  - Advertisement -
  - Advertisement -

  Latest News

  Cheltuielile cu salariile bugetarilor aproape s-au dublat în ultimii cinci ani: de la 52 miliarde de lei în anul 2015 la 100 de...

  Cheltuielile cu salariile bugetarilor aproape s-au dublat în ultimii cinci ani, potrivit datelor oficiale furnizate de ministerul...

  Deputat Cristina Iurișniți: 14 obiective USR PLUS Bistrița-Năsăud, aduse în atenția publică

  Administrația locală trebuie și poate să fie făcută doar în interesul oamenilor. Susținute cu profesionalism și onestitate, nu în interesul membrilor și clientelei de partid,...

  Ionuț Simionca: Dezvoltarea firmelor cu capital autohton este principalul motor al dezvoltării Municipiului Bistrița

  Am fost astăzi în zona industrială a Municipiului Bistrița, unde am întâlnit mulți oameni care susțin candidatura mea la primărie....

  Ioan Turc s-a întâlnit cu Emil Boc: ” În viitorul apropiat, municipalitățile noastre vor colabora în multiple domenii”

  Vedem orașe cum ar fi Oradea și Clujul drept niște exemple de „Așa da!”. Pentru a afla și mai multe despre cum...

  VIDEO: DANIEL SUCIU anunță un proiect turistic de amploare alături de Ioan Strugari

  Candidatul Aianței pentru Sângeorz-Băi la Primăria Sângeorz-Băi, deputatul Daniel Suciu, își propune realizarea unui proiect turistic unic în zonă: o...
  - Advertisement -

  More Articles Like This

  - Advertisement -