Politic 1

CNSC A ANULAT CONTRACTUL ADI DEŞEURI-SUPERCOM SA

Must Read

Primarul Gheorghe Bălăjan  sparge frontul Pro România și cere sătenilor din Dumitra să voteze PNL la parlamentare. Este al doilea primar ALDE din cei...

Primarul Gheorghe Bălăjan, fost PDL, ALDE, candidat pentru un nou mandat la primăria Dumitra din partea Alianței pentru Bistrița-Năsăud,...

Superpolițistul de la Parva- Agentul pricipal Florin Urs a dăruit 16 tablete unor copii din familii nevoiașe

Prin prisma meseriei, agentul principal Florin Urs, șeful postului de poliție Parva, a întâlnit oameni în situații dificile. De...

Municipiul Bistrița iese din carantină!

Începând cu data de 3 decembrie, ora 5:00, restricțiile prevăzute de măsura carantinării municipiului Bistrița se ridică, fapt datorat...

Atribuirea de către ADI Deşeuri a serviciului de colectare şi transport a deşeurilor menajere din municipiul Bistriţa dar şi din întreg judeţul Bistriţa-Năsăud, celor de la SUPERCOM SA pare să fie sub semnul întrebării.

Concret, pe data de 12 octombrie, la Bucureşti,  la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost judecată contestaţia depusă de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în contradictoriu cu ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚANĂSĂUD, având ca obiect atribuirea unui contract de servicii pentru Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud.

1.CE SPUNE DECIZIA 1743?

Potrivit documentului postat pe site-ul http://portal.cnsc.ro/decizii.html#, cu numărul 1743, CNSC admite, în parte, contestația formulată de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în contradictoriu cu ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚANĂSĂUD, și anulează întreaga procedură de negociere fără publicare unui anunț având ca obiect atribuirea unui contract de servicii pentru Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud

De asemenea, CNSC mai spune următoarele: „ În temeiul art. 26 alin. (2) și (7) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite, în parte, contestația formulată de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în contradictoriu cu ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚANĂSĂUD, și anulează întreaga procedură de negociere fără publicare unui anunț având ca obiect atribuirea unui contract de servicii pentru Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud. În conformitate cu art. 64 Cod procedura civilă, încuviințează în principiu cererea de intervenție formulată de SC SUPERCOM SA, și o admite, în parte. 2 Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare”.

Aşadar, procedura aleasă de autorităţi prin ADI DESEURI BN pentru atribuirea serviciului de colectare a deţurilor menajere nu a fost agreata de CNSC prin admiterea contestaţiei depusa de RETIM!

  1. Cine este SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

RETIM a participat la procedura ce a avut loc în anul 2012 şi se pare ca au fost ochii aţintiţi asupra procesului prin care cei de la Vitalia au renuntat la colectarea deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud.

  1. Scurt istoric: Firma Supercom din București, este cea care a câştigat, prin negociere directă, contractul pe durată determinată pentru serviciul de salubrizare din judeţ pe care nu l-a mai asigurat Vitalia întrucât a pierdut licenţa de la ANRSC, a început de luni 5 septembrie activitatea de colectare și transport în Bistrița-Năsăud. Contractul are valabilitate de trei luni, dar poate fi prelungit până la desemnarea unui nou operator prin licitaţie publică prin SEAP, însă procedura poate dura până la un an şi jumătate.

Pentru conformitate: DECIZIE Nr. 1743/C9/1952 Data: 12.10.2016

Prin contestaţia din data de 07.09.2016, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 27366/08.09.2016, depusă de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, cu sediul în Timișoara, str. Oituz nr. 31 A, județul Timiș, având CUI RO 9112229, privind procedura de negociere fără publicare prealabilă, având ca obiect atribuirea unui contract de servicii pentru Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud, organizată de ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, cu sediul în Bistrița, str. Păcii nr. 2A, județul Bistrița-Năsăud, în calitate de autoritate contractantă, contestatoarea a solicitat: – suspendarea deciziei de atribuire a contractului și, implicit, a executării contractului încheiat ca urmare a derulării acestei proceduri având în vedere dispozițiile art. 22 coroborate cu art. 7 alin. (4) din Legea nr. 101/2016; – anularea procedurii de negociere directă, a invitațiilor de participare emise, a documentației de atribuire aferentă acestora, precum și a oricăror alte acte emise în temeiul acestora, inclusiv contactul de achiziție publică; – dispunerea comunicării tuturor actelor de procedură formulate de către părți și pronunțarea unei decizii ulterior datei la care îi va fi asigurat accesul la dosarul cauzei astfel încât să poată uza de infomațiile care nu i-au fost comunicate; – acordarea cheltuielilor de judecată. 1 SC SUPERCOM SA, cu sediul în București, str. Gherghiței nr. 23C, sector 2, având CUI RO 3884955, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J40/10046/1993, ofertant declarat câștigător în cadrul procedurii mai sus menționată, a formulat cererea de intervenţie în interes propriu nr. 7407/12.09.2016, înregistrată la Consiliu cu nr. 27712/12.09.2016, prin care a solicitat încuviințarea în principiu a cererii de intervenție în interes propriu, admiterea acesteia, respingerea, în principal, ca inadmisibil a capătului de cerere vizând „suspendarea deciziei de atribuire a contractului și implicit a executării contractului încheiat ca urmare a derulării acestei proceduri având în vedere dispozițiile art. 22 coroborate cu art. 7 alin. (4) din Legea nr. 101/2016”, iar in subsidiar ca lipsit de obiect, respectiv respingerea ca nefondată a contestației formulată de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA. Contestaţia şi cererea de intervenţie vor fi soluţionate împreună, având în vedere dispoziţiile art. 66 alin. (1), art. 67 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) C. proc. civ. Cererea de suspendare a procedurii a fost respinsă de către Consiliu, ca nefondată, prin Încheierea nr. 111/C9/1952/ 12.09.2016.

Pentru aceste motive, în baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE: În temeiul art. 26 alin. (2) și (7) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite, în parte, contestația formulată de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în contradictoriu cu ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚANĂSĂUD, și anulează întreaga procedură de negociere fără publicare unui anunț având ca obiect atribuirea unui contract de servicii pentru Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud. În conformitate cu art. 64 Cod procedura civilă, încuviințează în principiu cererea de intervenție formulată de SC SUPERCOM SA, și o admite, în parte. 2 Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Primarul Gheorghe Bălăjan  sparge frontul Pro România și cere sătenilor din Dumitra să voteze PNL la parlamentare. Este al doilea primar ALDE din cei...

Primarul Gheorghe Bălăjan, fost PDL, ALDE, candidat pentru un nou mandat la primăria Dumitra din partea Alianței pentru Bistrița-Năsăud,...

Superpolițistul de la Parva- Agentul pricipal Florin Urs a dăruit 16 tablete unor copii din familii nevoiașe

Prin prisma meseriei, agentul principal Florin Urs, șeful postului de poliție Parva, a întâlnit oameni în situații dificile. De curând, a aflat de cazul...

Municipiul Bistrița iese din carantină!

Începând cu data de 3 decembrie, ora 5:00, restricțiile prevăzute de măsura carantinării municipiului Bistrița se ridică, fapt datorat scăderii constante a numărului de...

Barometrul Europa FM: PNL, în scădere accentuată până la 28,5% . PSD, 23,6, USR-Plus, 18 procente

Cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare, sondajul realizat de IMAS la comanda Europa FM în noiembrie arată cu cine ar vota românii...

45 de cazuri noi din 103 teste efectuate în ultimele 24 de ore în Bistrița-Năsăud. Vezi situația epidemiologică a zilei

Cu cât ne aporpiem de ziua alegerilor, atât incidența cazurilor cât și numărul de cazuri noi de infecție cu SARS-COV-2 scade. Astfel, la nivelul...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -