CNSC A ANULAT CONTRACTUL ADI DEŞEURI-SUPERCOM SA

Must Read

O grădină uriașă va crește în Beclean

Becleanul va avea Grădina Urbană Transilvania. Este vorba despre un proiect cu fonduri europene gândit în concordanță cu regiunea...

Sportivii Gloriei 2018 au alergat la Via Transilvanica!

Daniel Rus, atletul CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud s-a impus la categoria 19-29 ani și a câștigat locul 1 în...

Campionatele europene de tenis de masă: România va fi reprezentată de 9 sportivi, printre care și Bernadette Szocs și Hunor Szocs

Campionatul European individual are loc în Varșovia, Polonia, între 22-27 iunie 2021. După ce a fost amânată pentru acest...

Atribuirea de către ADI Deşeuri a serviciului de colectare şi transport a deşeurilor menajere din municipiul Bistriţa dar şi din întreg judeţul Bistriţa-Năsăud, celor de la SUPERCOM SA pare să fie sub semnul întrebării.

Concret, pe data de 12 octombrie, la Bucureşti,  la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost judecată contestaţia depusă de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în contradictoriu cu ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚANĂSĂUD, având ca obiect atribuirea unui contract de servicii pentru Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud.

1.CE SPUNE DECIZIA 1743?

Potrivit documentului postat pe site-ul http://portal.cnsc.ro/decizii.html#, cu numărul 1743, CNSC admite, în parte, contestația formulată de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în contradictoriu cu ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚANĂSĂUD, și anulează întreaga procedură de negociere fără publicare unui anunț având ca obiect atribuirea unui contract de servicii pentru Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud

De asemenea, CNSC mai spune următoarele: „ În temeiul art. 26 alin. (2) și (7) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite, în parte, contestația formulată de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în contradictoriu cu ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚANĂSĂUD, și anulează întreaga procedură de negociere fără publicare unui anunț având ca obiect atribuirea unui contract de servicii pentru Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud. În conformitate cu art. 64 Cod procedura civilă, încuviințează în principiu cererea de intervenție formulată de SC SUPERCOM SA, și o admite, în parte. 2 Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare”.

Aşadar, procedura aleasă de autorităţi prin ADI DESEURI BN pentru atribuirea serviciului de colectare a deţurilor menajere nu a fost agreata de CNSC prin admiterea contestaţiei depusa de RETIM!

  1. Cine este SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

RETIM a participat la procedura ce a avut loc în anul 2012 şi se pare ca au fost ochii aţintiţi asupra procesului prin care cei de la Vitalia au renuntat la colectarea deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud.

  1. Scurt istoric: Firma Supercom din București, este cea care a câştigat, prin negociere directă, contractul pe durată determinată pentru serviciul de salubrizare din judeţ pe care nu l-a mai asigurat Vitalia întrucât a pierdut licenţa de la ANRSC, a început de luni 5 septembrie activitatea de colectare și transport în Bistrița-Năsăud. Contractul are valabilitate de trei luni, dar poate fi prelungit până la desemnarea unui nou operator prin licitaţie publică prin SEAP, însă procedura poate dura până la un an şi jumătate.

Pentru conformitate: DECIZIE Nr. 1743/C9/1952 Data: 12.10.2016

Prin contestaţia din data de 07.09.2016, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 27366/08.09.2016, depusă de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, cu sediul în Timișoara, str. Oituz nr. 31 A, județul Timiș, având CUI RO 9112229, privind procedura de negociere fără publicare prealabilă, având ca obiect atribuirea unui contract de servicii pentru Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud, organizată de ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, cu sediul în Bistrița, str. Păcii nr. 2A, județul Bistrița-Năsăud, în calitate de autoritate contractantă, contestatoarea a solicitat: – suspendarea deciziei de atribuire a contractului și, implicit, a executării contractului încheiat ca urmare a derulării acestei proceduri având în vedere dispozițiile art. 22 coroborate cu art. 7 alin. (4) din Legea nr. 101/2016; – anularea procedurii de negociere directă, a invitațiilor de participare emise, a documentației de atribuire aferentă acestora, precum și a oricăror alte acte emise în temeiul acestora, inclusiv contactul de achiziție publică; – dispunerea comunicării tuturor actelor de procedură formulate de către părți și pronunțarea unei decizii ulterior datei la care îi va fi asigurat accesul la dosarul cauzei astfel încât să poată uza de infomațiile care nu i-au fost comunicate; – acordarea cheltuielilor de judecată. 1 SC SUPERCOM SA, cu sediul în București, str. Gherghiței nr. 23C, sector 2, având CUI RO 3884955, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J40/10046/1993, ofertant declarat câștigător în cadrul procedurii mai sus menționată, a formulat cererea de intervenţie în interes propriu nr. 7407/12.09.2016, înregistrată la Consiliu cu nr. 27712/12.09.2016, prin care a solicitat încuviințarea în principiu a cererii de intervenție în interes propriu, admiterea acesteia, respingerea, în principal, ca inadmisibil a capătului de cerere vizând „suspendarea deciziei de atribuire a contractului și implicit a executării contractului încheiat ca urmare a derulării acestei proceduri având în vedere dispozițiile art. 22 coroborate cu art. 7 alin. (4) din Legea nr. 101/2016”, iar in subsidiar ca lipsit de obiect, respectiv respingerea ca nefondată a contestației formulată de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA. Contestaţia şi cererea de intervenţie vor fi soluţionate împreună, având în vedere dispoziţiile art. 66 alin. (1), art. 67 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) C. proc. civ. Cererea de suspendare a procedurii a fost respinsă de către Consiliu, ca nefondată, prin Încheierea nr. 111/C9/1952/ 12.09.2016.

Pentru aceste motive, în baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE: În temeiul art. 26 alin. (2) și (7) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite, în parte, contestația formulată de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în contradictoriu cu ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚANĂSĂUD, și anulează întreaga procedură de negociere fără publicare unui anunț având ca obiect atribuirea unui contract de servicii pentru Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud. În conformitate cu art. 64 Cod procedura civilă, încuviințează în principiu cererea de intervenție formulată de SC SUPERCOM SA, și o admite, în parte. 2 Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

O grădină uriașă va crește în Beclean

Becleanul va avea Grădina Urbană Transilvania. Este vorba despre un proiect cu fonduri europene gândit în concordanță cu regiunea...

Sportivii Gloriei 2018 au alergat la Via Transilvanica!

Daniel Rus, atletul CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud s-a impus la categoria 19-29 ani și a câștigat locul 1 în proba de semimaraton a competiției...

Campionatele europene de tenis de masă: România va fi reprezentată de 9 sportivi, printre care și Bernadette Szocs și Hunor Szocs

Campionatul European individual are loc în Varșovia, Polonia, între 22-27 iunie 2021. După ce a fost amânată pentru acest an, actuala ediție aduce la...

Solstițiul de vară, cea mai lungă zi a anului 2021: 21 iunie

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 6:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul...

Castelul de la Urmeniş – o bijuterie arhitectonică ce se transformă în moloz

În centrul comunei Urmeniş, administrată de ani buni de Dumitru Tomşa, la câţiva paşi de primărie şi biserică, un castel mic, strică armonia unui...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -