Acasă Administratie Carantina din Ciceu Giurgești, consecința unei petreceri la care au participat persoane...

Carantina din Ciceu Giurgești, consecința unei petreceri la care au participat persoane infectate cu Sars Cov 2. Opt familii sunt acum pozitivitate. Vezi care sunt noile restricții

0

Intrarea în carantină a comunei Ciceu Giurgești din județul Bistrița-Năsăud este și consecința unei petreceri ilegale organizate într-o locație private, petrecere la care au luat parte și persoane infectate cu Sars Cov 2. A spus-o prefectul Stelian Dolha în cadrul unei emisiuni de vineri seara de pe Info Bistrița și propolitica.ro : ” Sunt nemulțumit de faptul că, încălcăm reguli fără să ne gândim la consecințe. Acum vor plăti iar întreaga comunitate va sta în carantină 14 zile. E vorba de opt familii”, spune prefectul Stelian Dolha.

Întrebat dacă vreunul din cei infectați este spitalizat, Stelian Dolha a precizat că nu este cazul, toți cei declarați pozitiv fiind în afara oricărui pericol.

Ciceu Giurgești a intrat în carantină în această dimineață la ora 6.00 și va ieși din această stare exact pe data de 12 martie.

DECIZIA C.J.S.U. nr. 46 /26.02.2021  de propunere a carantinei în acest UAT, începând cu data de 27.02.2021, ora 06:00.

S-a votat Hotărârea privind propunerea carantinării comunei Ciceu Giurgești începând cu data de 27.02.2021. ora 06.00!

Ca urmare a creșterii incidenței de cazuri de CoVid-19 în comuna Ciceu Giurgești la 10,85/1000 locuitori, în data de 25 februarie, Direcția de Sănătate a întocmit și transmis spre avizare către Institutul Național de Sănătate Publică analiza de risc, primul pas procedural pentru instituirea carantinei pentru unitatea administrativ-teritorială Ciceu Giurgești.

Odată cu primirea avizului favorabil din partea INSP, s-a decurs la formularea Hotărârii C.J.S.U. nr. 46 /26.02.2021  de propunere a carantinei în acest UAT, începând cu data de 27.02.2021, ora 06:00.

Conform Hotărârii, se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona carantinată:

 1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona carantinată și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
 2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
 3. în intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei carantinate se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
 4. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 5. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10:00 – 14:00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 06:00 – 10:00, respectiv 14:00 – 20:00;
 6. c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 7. d) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 8. e) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 9. f) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 10. g) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 11. h) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți, alta decât cea de domiciliu;
 12. i) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 13. j) pentru achiziția, service-ul sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;
 14. k) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
 15. l) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
 16. m) participarea la activități religioase.
 17. în intervalul orar 22.00-06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3, lit.a), c) și l).
 18. în/din zona carantinată, este permisă intrarea/ieșirea pentru:
 19. a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și pentru aprovizionarea populației;
 20. b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
 21. c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei respective;
 22. d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 23. e) deplasarea din alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
 24. f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 25. g) urgențe medicale;
 26. h) pentru achiziția, service-ul, efectuare ITP, sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor.
 27. i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți, alta decât cea de domiciliu;
 28. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimație de serviciu, adeverință eliberată de angajator sau o declarație pe proprie răspundere.
 29. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe proprie răspundere, completată în prealabil.
 30. Declarația pe proprie răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării dintre cele prevăzute la art.4 pct.3 și pct.5, data completării și semnătura.
 31. În interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
 32. Se permite tranzitarea unității administrativ teritoriale Ciceu-Giurgești de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate.
 33. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al județului Bistrița-Năsăud se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-media.
 34. Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 1,5 m între persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.45 și al art.71 alin (2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 35. Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maxim 8 persoane în interior, iar în exterior cu participarea a maxim 20 de persoane;
 36. Se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezența a maxim 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maxim 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.45 și al art.71 alin (2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 37. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ teritorială menționată la art. 1 alin. (2) și măsurile de ordine publică vor fi organizate și coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, efective din cadrul Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud, DSVSA, ITM, Protecția Consumatorului, ISCTR sau altor funcționari anume desemnați prin dispoziție a primarului unității administrativ teritoriale.
 38. În zona carantinată, se interzic următoarele activități:
 39. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc) în spații închise și deschise;
 40. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă, after school sau altele asemenea;
 41. desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private;
 42. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum a produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv a teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
 43. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
 44. organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991;
 45. organizarea cu public în spații închise și deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, activități culturale, științifice, artistice sau de divertisment;
 46. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
 47. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor și talciocuri.
 48. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare ( incluzând, dar fără a se limita la acestea, saloane de coafură, frizerii, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj etc.);
 49. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare în intervalul orar 06.00 – 20.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant, care pot avea program non-stop.

(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică.

(3) Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de funcționare precum și a restricțiilor stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.

 1. Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică.

Hotărârea privind propunerea carantinării comunei Ciceu Giurgești a fost transmisă la CNCCI spre aprobare și odată cu publicarea deciziei în Monitorul Oficial, aceasta va intra in vigoare.

Modelul de declarație pe propria răspundere se regăsește în imagini.

Exit mobile version