Acasă Administratie Banii haiducilor au produs efecte!

Banii haiducilor au produs efecte!

0

Grupul de Acțiune Locală Ținutul Haiducilor, o asociație non-profit care reunește în componența sa 61 de parteneri publici și privați, precum și din sectorul asociativ, din 13 localități din județul Bistrița-Năsăud și una din Cluj, s-a înființat cu scopul de a dezvolta pe bani europeni comunitățile locale de pe teritoriul său. Este format din autorități publice, întreprinzători și ONG din Cuzdrioara (jud. Cluj), Ciceu Mihăiești, Petru Rareș, Uriu, Braniștea, Ciceu Giurgești, Negrilești, Căianu Mic, Spermezeu, Târlișua, Zagra, Chiuza, Runcu Salvei și orașul Beclean (jud. Bistrița-Năsăud).

Doi ani au trecut de la obținerea finanțării pentru proiectul “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândire de competențe și animarea teritoriului” finanțat prin FEADR, Axa 4 LEADER din PNDR 2007-2103, sub-Măsura 431.2, care a avut un obiectiv precis: implementarea Planului de Dezvoltare Locală propus pentru Microregiunea Ținutul Haiducilor.

Suma totală alocată implementării strategiei de dezvoltare a GAL Ținutul Haiducilor a fost de 2.782.500 EUR.

Prioritățile stabilite de GAL Ținutul Haiducilor în cadrul Planului de Dezvoltare Locală, în vederea atragerii de finanțări neramburasabile pentru dezvoltarea comunităților și afacerilor din teritoriul său, au fost: Dezvoltarea economică a teritoriului, Păstrarea identității locale, Eliminarea riscurilor de mediu și Sprijin administrativ.

Prin GAL Ținutul Haiducilor s-au derulat un număr de 14 proiecte asumate de către administrațiile locale și 19 proiecte venite din sfera privată. De asemenea, echipa GAL Ținutul Haiducilor a implementat un proiect care reunește întreg teritoriul: e-coop – DETA(Durabil, Ecologic, Tradițional, Autentic) – Cooperativa rurală instrument de coordonare a marketingului rural.

Astfel, cu finanțare obținută prin intermediul GAL Ținutul Haiducilor, fiecare comună din acest teritoriu a derulat câte un proiect sau mai multe.

Opt proiecte, în valoare totală de 480.898 EUR, au fost implementate de autoritățile locale pentru realizarea de parcuri, spații verzi, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport sau piețe, iar un altul a vizat renovarea centru cultural Liviu Rebreanu în comuna Chiuza. Comuna Ciceu Mihăiești a mizat pe dezvoltarea turismului cu două proiecte: modernizarea drumului spre Cetatea Ciceului și Turist în Ținutul Haiducilor.

Nu au fost ignorate nici problemele de mediu de pe teritoriul GAL Ținutul Haiducilor. Trei primării, Negrilești, Căianu Mic și Ciceu Giurgești au derulat proiecte de realizare îndiguiri, amenajări și decolmatări cursuri de apă, în valoare totală de 600.000 EUR, pentru a elimina riscurile de mediu din comunele lor.

Un număr de 13 tineri fermieri a beneficiat de finanțări menite să contribuie la dezvoltarea micilor lor afaceri în zootehnie sau agricultură. Valoarea însumată a acestor proiecte este de 488.000 EUR.
Firma POMBIS a implementat un proiect pentru înființarea unui sistem de irigaţii si dotare cu utilaje speciale la ferma pomicolă din Ciceu-Mihaiesti, iar trei ferme din teritoriul GAL Ținutul Haiducilor, din Chiuza și Uriu, s-au modernizat și dotat cu utilaje pentru practicarea unei agriculturi performante, iar doi întreprinzători din Braniștea și Uriu au obținut finanțări pentru agropensiuni.

Exit mobile version