Banii care ar fi făcut Centrul Intermodal vor fi folosiți la anveloparea de blocuri, pentru Linia Verde sau pentru continuarea Reabilitării  și modernizării  Școlii  Gimnaziale nr. 1

Centrul Intermodal din municipiul Bistrița, proiect european, nu se va mai realiza. Primăria Bistrița a luat decizia de a renunța la proiect și nu va mai primi banii. De asemenea, Primăria a contractat un credit pentru cofinanțarea centrului intermodal, bani care vor fi redistribuiți, printr-o hotărâre de Consiliu Local care va fi supusă votului în ședința de joi, 24 iunie.

În prezent municipiul Bistrița are în derulare un împrumut bancar în valoare de 34.613.279 lei contractat de la Banca Transilvania, prin care se asigură finanțarea cheltuielilor eligibile aferente contribuției proprii precum și a cheltuielilor neeligibile pentru 20 de proiecte de investiții finanțate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014-2020.

Din împrumutul menționat anterior până în prezent a fost utilizată suma de 3.333.859,35 lei.

Având în vedere: perspectiva renunțării la implementarea proiectului “Centru intermodal de transport public- strada Gării- strada Tărpiului- strada Industriei, municipiul Bistriţa” (în data de 07.06.2021 în cadrul sedinței extraordinare a Consiliului local al Municipiului Bistrița s-a aprobat încetarea, prin acordul părţilor, a Contractului de finanţare nr. 4340/24.05.2019 aferent proiectului, această decizie urmând să fie transmisă către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru punere în aplicare);

necesitatea redistribuirii fondurilor pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile în cazul a 5 proiecte de investiții considerate prioritare pentru creșterea calității vietii cetățenilor, majorate ca urmare a actualizării Devizului general, în urma revizuirii prețului la materialele de constructii, a bunurilor ce urmeaza a fi achiziționate și în urma aplicării prevederilor OUG nr.114/2018, respectiv pentru obiectivele:

Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 11, cod SMIS 119585

Imbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – Bistrița 14, cod SMIS 119586

Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa, cod SMIS 119105

Amenajarea zonei centrale, inclusiv teren de sport in localitatea componenta Slatinita, cod SMIS 122284

Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1, cod SMIS 120278

 

necesitatea utilizării eficiente a împrumutului contractat pentru obiectivul “Centru intermodal de transport public- strada Gării- strada Tărpiului- strada Industriei, municipiul Bistriţa” în contextul intenției de renunțare la proiectul în cauza;

termenul finalizării celor 5 proiecte de investiții amintite anterior conform graficelor de execuție stabilite prin contractele de finanțare semnate, care trebuie respectat, în caz contrar existând riscul pierderii fondurilor europene nerambursabile alocate;

se propune diminuarea cu suma de 10.062.994 lei a finanțării rambursabile alocată pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile în cazul proiectul “Centru intermodal de transport public- strada Gării- strada Tărpiului- strada Industriei, municipiul Bistriţa” și redistribuirea acestei sume celor 5 proiecte de investiții amintite anterior, conform Anexei  nr.1 și nr.2 la proiectul de Hotărâre de Consiliu Local.