Pro Politica

Alin Seserman: propuneri pentru întocmirea bugetului pe 2015

Pentru că luni, 9 februarie, cu începere de la ora 16.00, în sala de ședințe a consiliului local va avea loc dezbatarea publică a bugetului municipal pentru anul în curs, consilierul Alin Seserman are propria sa viziune despre ceea ce ar trebui făcut cu banii contribuabilului din Bistrița.

Realizarea documentaţiilor tehnice şi începerea lucrărilor pentru modernizarea  Străzilor Decebal, A.Mureşanu, Năsăudului, Gr. Bălan, cu iluminat arhitectural, cabluri îngropate şi piste de biciclete.

Începere execuţie legatură între strada Gării cu strada Tărpiului

Modernizare Şcoala Generală nr.4 şi a Liceului de Muzică

Începere realizare piste de biciclete. Cei aproximativ 80 km propuşi în strategia de dezvoltare a municipiului ar trebui realizaţi până in 2020. Suntem mult în urmă cu acest proiect.

Modernizare ştrand Codrişor şi Pădurea Codrişor. Realizare studiu de fezabilitate pentru amenajarea râului între Podul Jelnei şi Podul Budacului ca zonă de recreere.

Realizarea unui studiu de oportunitate cu privire la implementarea unui nou sistem de încălzire pentru cele patru licee situate pe bulevardul Republicii, Primăria Bistriţa şi alte instituţii publice.

Realizarea/amenajarea unor terenuri de sport în localităţile Unirea, Sărata, Slătiniţa, Ghinda, Viişoara. Acolo unde Primăria nu are teren în proprietate propun cumpărarea de teren de pe piaţa privată

Realizare teren sport cartier Subcetate

Modernizarea terenului de fotbal şi a pistei de alergare din incinta Colegiului Naţional Liviu Rebreanu

Cumpărarea bazelor sportive de tradiţie ale oraşului care nu mai sunt utilizate şi eventual cumpărarea investiţiilor realizate în incinta şcolilor de către operatorii privaţi care doresc acest lucru.

Dotarea şcolilor cu echipamente informatice, proiectoare etc. conform cererilor din partea unităţilor de învăţătământ

Modernizare Piaţa Floriilor

Achiziţionarea de pe piaţa privată a unor imobile pentru tineri şi pentru  cazurile sociale.

Efectuarea unuor studii de oportunitate şi fezabilitate privind valorificarea celor 30 de ha teren a Liceului Agricol şi a celor 3,2 ha teren aflate pe strada Zefirului

Amenajarea străzilor care au documentaţii tehnice întocmite

Susţinerea unui festival de jazz profesionist.

Modernizarea a cel puţin 5 locuri de joaca

Elaborarea unei strategii pentru valorificarea imobilelor care aparţin oraşului inclusiv punctele termice

 

 

Exit mobile version