luni, iulie 13, 2020
2.8 C
Bistrița
More

  ACORD DE PARTENERIAT pentru Modernizare DJ 172D

  Must Read

  PARCUL din zona Subcetate a fost finalizat

  Această zonă s-a dezvoltat mult în ultimii 15 ani. Aici s-au construit locuințe pentru tineri-ANL, locuințe sociale,...

  Opt pentru Bistrița: Bătălia pentru Primărie a început! 4 politicieni și 4 civili vor intra în cursa pentru fotoliul situat la etajul 1 al...

  La o lună distanță de începutul campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 27 septembrie, la...

  Jandarmul bistrițean vindecat de Covid-19 – a donat astăzi plasmă, pentru a sprijini medicii în vindecarea altor bolnavi

  Sergent major Câmpan Octavian, s-a infectat în luna aprilie și a manifestat forma ușoară a bolii. După perioada...

  Consiliul Judeţean a aprobat încheierea Acordului de parteneriat privind pregătirea și implementarea proiectului „Modernizare DJ 172D: Mureşenii Bârgăului (DN 17) – Lac Colibiţa – Colibiţa – Bistriţa Bârgăului (DN 17) – (DN 17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN 17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limita jud. Suceava, jud. Bistriţa-Năsăud” lot 1 tronson 2, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1.,Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

  Acordul este valabil pentru Consiliul Judeţean şi comuna Bistriţa Bârgăului.

           În fapt, este vorba despre tronsonul Colibiţa-Miţa, pentru care Consiliul Județean Bistrița-Năsăud realizează demersuri pentru obţinerea de fonduri europene nerambursabile. Obiectul acordului de parteneriat îl constituie stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului, precum şi pe durata de valabilitate a contractului de finanţare. Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud se obligă să asigure contribuţia la cofinanţarea cheltuielilor aferentă valorii lucrărilor care se execută, respectiv să monitorizeze lucrările de modernizare care se vor executa pe teritoriul administrativ al Judeţului Bistrița-Năsăud, în cadrul proiectului.

  Ghidul specific priorității de investiție 6.1 prevede necesitatea încheierii unui Acord de parteneriat cu comuna parcursă de drumul județean, dacă se intervine pe respectiva porțiune a DJ ce tranzitează comuna sau pe porțiunile adiacente acesteia. Această abordare este necesară în condițiile în care drumul județean modernizat prin POR 2014-2020 intersectează drumuri comunale laterale care se racordează la DJ, se realizează lucrări de modernizare a unor podețe, acces la proprietăți etc., luând în considerare și faptul că  pe durata lucrărilor drumului județean în interiorul comunei se impun măsuri specifice drumurilor în lucru de siguranța circulației, a circulației/manevrelor utilajelor, de amenajare, deviere utilități pe durata lucrărilor, de depozitare a materialelor utilizate etc.

  Principalele activități propuse în cadrul proiectului și parteneriatului cu responsabilitatea realizării acestora de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sunt:

  1. Activitatea de pregătire a proiectului (Documentaţie tehnico- economică, Studiu de trafic, Audit de siguranță rutieră, Cerere de finanţare, alte documente necesare):

  1.1. Elaborarea Documentației tehnico-economice, faza DALI;

  1.2. Elaborarea Studiului de trafic;

  1.3. Realizarea auditului de siguranță rutieră, faza proiect preliminar;

  1.4. Încheierea unui acord de parteneriat între județ și comunele traversate de traseul DJ 172D, care face obiectul investiției;

  1.5. Pregătirea Cererii de finanțare, a dosarului de finanțare și depunerea acestuia la OI ADR Nord-Vest;

  2. Activități pentru asigurarea maturității proiectului:

  2.1 Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor solicitate prin acesta;

  2.2. Înscrierea în cartea funciară a DJ 172D (5 loturi);

  2.3. Actualizarea datelor de carte funciară, înscrierea podurilor (5 loturi);

  2.4. Lansarea în SEAP a procedurii de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de proiectare (faza PT+DE+CS) și execuție lucrări.

  3. Activitatea de pregătire a proiectului tehnic:

  1.1. Pregătirea documentaţiei tehnico-economice faza PT+DE+CS, inclusiv a documentaţiilor pentru avize și autorizaţia de construire;

  4. Activitatea de obținere avize/ acorduri/  Autorizaţie de construire:

  2.1. Obţinerea avizelor/ acordurilor/ Autorizaţiei de construire;

  3. Încheierea contractului de finanțare:

  3.1. Încheierea contractului de finanțare;

  5. Activitatea de pregătire a documentaţiilor de achiziţie, precum şi încheierea contractelor cu operatorii economici:

  4.1. Finalizarea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare (faza PT+DE+CS) și execuție lucrări, inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului;

  4.2. Pregătirea documentației, realizarea procedurii și încheierea contractului de asistență tehnică din partea diriginților de şantier;

  4.3. Pregătirea documentației, realizarea procedurii și încheierea contractului de informare și publicitate;

  4.4. Pregătirea documentației, realizarea procedurii și încheierea contractului de audit financiar al proiectului;

  6. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziţie încheiate şi management de proiect:

  5.1. Monitorizarea contractelor de achiziţie;

  5.2. Managementul proiectului asigurat de echipa internă;

  7. Realizarea lucrărilor de construcţie: modernizare DJ 172D, lot 2, lot 3, lot 4:

  6.1. Predarea amplasamentului și organizare de şantier;

  6.2. Execuţia lucrărilor de modernizare a DJ 172D lot, 2, lot, 3, lot 4;

  6.3. Asigurarea măsurilor specifice drumurilor în lucru de siguranța circulației, a circulației/manevrelor utilajelor, de amenajare, deviere utilități pe durata lucrărilor, de depozitare a materialelor utilizate, etc.;

  6.4. Organizarea procedurilor de achiziţie şi elaborarea eventualelor studii de teren necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor;

  6.5. Recepţia la terminarea lucrărilor și darea în exploatare a obiectivului;

  6.6. Perioada de notificare a defectelor şi recepţia finală;

  8. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică şi dirigenţie de şantier:

  7.1. Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor;

  7.2. Asistența tehnică din partea diriginților de şantier;

  9. Activitatea de raportare în cadrul proiectului:

  8.1. Întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare;

  8.2. Întocmirea rapoartelor de progres solicitate de finanțator;

  10. Activitatea de solicitare cereri de plată şi/sau rambursare a cheltuielilor proiectului:

  9.1. Solicitare cereri de plată şi/sau rambursare a cheltuielilor proiectului;

  11. Activitatea de informare şi publicitate în cadrul proiectului:

  10.1 Realizarea activităților obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului;

  10.2. Realizarea activităților de promovare;

  10.3. Diseminarea rezultatelor proiectului;

  12. Auditarea proiectului:

  11.1. Realizarea auditului financiar extern al proiectului;

  13. Realizare auditului de siguranță rutieră:

  12.1. Realizare auditului de siguranță rutieră pentru proiectul detaliat;

  12.2. Realizare auditului de siguranță rutieră anterior recepționării drumului public;

  12.3. Realizare auditului de siguranță rutieră imediat după darea în exploatare a drumului public;

  14. Activitatea de întocmire şi depunere a cererii de rambursare finale:

  13.1. Întocmirea și depunerea cererii de rambursare finale;

  13.2 Perioada estimată de procesare a cererii de rambursare finale și data estimată pentru efectuarea plății aferente acesteia.

  Principalele activități propuse în cadrul proiectului și parteneriatului cu responsabilitatea realizării acestora de către parteneri sunt:

  Activitatea de pregătire a proiectului (Documentație tehnico- economică, Studiu de trafic, Audit de siguranță rutieră, Cerere de finanţare, alte documente necesare):

  1.4. Încheierea unui acord de parteneriat între județ și comunele traversate de traseul DJ 172D, care face obiectul investiției;

  1.5. Pregătirea Cererii de finanțare, a dosarului de finanțare și depunerea acestuia la OI ADR Nord-Vest;

  Realizarea lucrărilor de construcţie: modernizare DJ 172D, lot 2, lot 3, lot 4:

  6.1. Predarea amplasamentului și organizare de şantier;

  6.2. Execuţia lucrărilor de modernizare a DJ 172D lot, 2, lot, 3, lot 4;

  6.3. Adoptarea măsurilor specifice drumurilor în lucru de siguranța circulației, a circulației/manevrelor utilajelor, de amenajare, deviere utilități pe durata lucrărilor, de depozitare a materialelor utilizate, etc.

  Activitatea de informare şi publicitate în cadrul proiectului:

  9.2. Realizarea activităților de promovare;

  9.3. Diseminarea rezultatelor proiectului.

   

  - Advertisement -
  - Advertisement -

  Latest News

  PARCUL din zona Subcetate a fost finalizat

  Această zonă s-a dezvoltat mult în ultimii 15 ani. Aici s-au construit locuințe pentru tineri-ANL, locuințe sociale,...

  Opt pentru Bistrița: Bătălia pentru Primărie a început! 4 politicieni și 4 civili vor intra în cursa pentru fotoliul situat la etajul 1 al...

  La o lună distanță de începutul campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 27 septembrie, la linia de start deja s-au...

  Jandarmul bistrițean vindecat de Covid-19 – a donat astăzi plasmă, pentru a sprijini medicii în vindecarea altor bolnavi

  Sergent major Câmpan Octavian, s-a infectat în luna aprilie și a manifestat forma ușoară a bolii. După perioada în care a fost internat, a...

  Liderii PSD au votat pentru LEGEA CARANTINEI. Ea va fi substanțial modificată în Senat.

  Liderii organizațiilor județene PSD și conducerea centrală a partidului s-au exprimat luni, în ședința CEX, prin vot online, cu privire la legea...

  SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ RĂMÂNE ÎNGRIJORĂTOARE: În BN există 101 de persoane pozitive și 57 de decese. Avem și o veste bună: doar 2 cazuri noi...

  Județul Bistrița-Năsăud rămâne într-o situație delicată. Dincolo de incertitudini, astăzi, numărul celor infectați cu Sars-Cov 2 a scăzut la două persoane,...
  - Advertisement -

  More Articles Like This

  - Advertisement -