Acasă Administratie A ÎNCEPUT DEBIROCRATIZAREA ROMÂNIEI???

A ÎNCEPUT DEBIROCRATIZAREA ROMÂNIEI???

0

Executivul a adoptat în ultima sa ședință un pachet de măsuri pentru debirocratizare, printre care eliminarea copiilor legalizate pentru diverse documente, transmiterea cazierului judiciar direct între instituții, posibilitatea trimiterii prin e-mail a copiei după buletinul de identitate sau plata prin card la ghișeele ANAF sau la Trezorerie.

„Cazierul judiciar, care era solicitat pentru foarte multe decizii sau tipuri de documente oferite cetățenilor, (…) conform cu această ordonanță de urgență se va solicita doar între instituții, în așa fel încât cetățeanul nu va mai trebui să se plimbe între ghișee, să scoată cazierul judiciar pe o hârtie de la un ghișeu și să îl depună la alt ghișeu. (…) Instituțiile statului vor fi abilitate și obligate să se organizeze în așa fel încât să poată să transmită direct aceste date. Copiile după buletin, care se solicită, la fel, la foarte multe dosare, ele vor putea fi trimise și prin email și actul normativ (…) prevede că în termen de 30 de zile instituțiile publice au obligația să anunțe adresa de email la care se vor putea transmite aceste documente atunci când ele sunt solicitate. Se vor elimina copiile legalizate pentru o serie de documente. Această legalizare se va face conform cu originalul de către funcționarii care solicită aceste documente, în așa fel încât nu vor mai trebui cheltuieli suplimentare sau să punem oamenii în plus pe drumuri pentru chestiuni care se pot face și mai simplu”, a explicat prim-ministrul, Dacian Cioloș.

De asemenea, el a menționat că, în relația cu Fiscul va exista posibilitatea plăților prin card „atât la ghișeele ANAF, cât și la Trezorerie pentru diferite dări sau obligații financiare”.

Debirocratizarea nu mai e o vorbă goală

Pachetul de măsuri adoptat de Guvern este destinat simplificării procedurilor și reducerii eforturilor cetățenilor de procurare a unor documente, precum și consolidării procesului de digitalizare la nivelul administrației publice centrale.

Măsurile incluse în Ordonanța de Urgență aprobată de Guvern sunt următoarele:

 • Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale au obligaţia de a publica, din oficiu, informaţii şi modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe website-ul propriu, cât şi pe punctul de contact unic electronic www.edirect.e-guvernare.ro,  în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea lor în scopul completării pe calculator de către beneficiar.
 • Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale vor accepta și copia electronică după Cartea de Identitate, prin furnizarea unei adrese de poștă electronică, atât pe pagina proprie de internet, cât și pe punctul de contact unic electronic. În termen de 30 de zile instituțiile publice au obligația să anunțe adresa de e-mail unde se vor putea transmite; În cazul copiilor legalizate solicitate de către instituții în furnizarea serviciilor publice, acestea vor fi înlocuite cu verificarea de către funcționar, la ghișeu, a conformității cu originalul.
 • Datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea unui serviciu public, care sunt colectate, deținute sau gestionate de o altă autoritate sau instituție publică se iau direct de la respectiva autoritate sau instituție dacă acest lucru a fost solicitat expres de către beneficiarul serviciului public sau dacă există consimțământul expres al acestuia.
 • Instituțiile publice și organele administrației publice centrale sunt obligate să specifice pe formularele proprii durata de completare a fiecăruia și motivul colectării informației.
 • Va fi scutită de plata taxei extrajudiciare de timbru eliberarea cărții de identitate, eliberarea și prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini și a cazierului judiciar. Această măsură a fost luată având în vedere că plata acestei taxe de valoare mică presupune deplasări la Poștă și la Poliție. La ridicarea cărții de identitate și a pașaportului cetățenii vor plăti o singură taxă, într-un singur loc.  Taxele extrajudiciare de timbru rămase în vigoare se vor plăti prin mijloace electronice, ordin de plată sau numerar, cu excepţia taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza legii 18/1991, pentru taxele de până la 50.000 lei.
 • Autorităţile şi instituţiile publice, altele decât cele din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, vor putea obține certificatul de cazier judiciar în mod direct de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), scutind cetăţeanul de obţinerea acestuia, caz în care taxa de eliberare şi taxa extrajudiciară de timbru vor fi eliminate. Astfel, orice altă instituţie publică, cu excepţia celor prevăzute deja în lege, va solicita electronic unităţilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, în baza consimţământului scris al solicitantului, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice. Unităţile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne vor furniza electronic copiile solicitate într-un termen de 24 de ore de la primirea solicitării, iar persoana pentru care se efectuează verificări specifice este scutită de plata serviciului.
 • În vederea simplificării plății taxelor pentru pașaport, au fost comasate cele două taxe astfel încât acestea se vor putea achita într-un cont unic, facilitându-se astfel și plata lor online.
 • O altă măsură are în vedere obligativitatea instituțiilor publice să ofere  metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, a amenzilor contravenţionale şi a taxelor şi impozitelor, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul sistemelor electronice de plată, fie prin intermediul altor sisteme de plată.
 • În cazul plății amenzii rutiere, dificultatea semnalată de un număr semnificativ de cetățeni este reprezentată de obligativitatea de a transmite dovada plății amenzii la unitatea de poliție. În sensul eliminării acestei proceduri, actul normativ introduce posibilitatea transmiterii dovezii de plată şi prin poştă electronică, respectiv eliminarea acestei obligativităţi atunci când plata se realizează prin mijloace electronice. Astfel, art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor va fi completat în consecință, facilitând plata prin Sistemul Național Electronic de Plată şi a altor mijloace electronice de plată.
 • De asemenea, pentru a reduce riscurile de corupţie în obţinerea permisului auto şi având în vedere cazurile mediatizate care au scos la iveală riscuri la adresa siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, se va implementa un sistem de monitorizare şi verificare a desfășurării examenului pentru obţinerea permiselor auto. Proba teoretică se înregistrează video, iar cea practică audio și video.
 • În cazul procedurii de înmatriculare auto,  se introduce posibilitatea plăţii într-un cont unic a tarifelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere.

Prin Memorandumul care însoțește Ordonanța de simplificare au fost introduse principiile necesare acestor simplificări în rândul instituțiilor publice. O prevedere importantă din Memorandum este aceea că se pot plăti online amenzi de circulație prin Ghiseul.ro.

„Dacă azi venim cu decizii care vizează în mare majoritate cetățenii și contribuabilii, în perioada imediat următoare (…) avem pregătite deja și câteva măsuri care să vizeze și în mod specific mediul de afaceri, care la rândul său se confruntă cu birocrația”

Dacian Cioloș, premierul României

 

Exit mobile version