Acasă Administratie 62,8 milioane de euro pentru 40 DE COMUNE şi două oraşe din...

62,8 milioane de euro pentru 40 DE COMUNE şi două oraşe din Bistriţa-Năsăud

0

277.602.802,86 lei / 62,8 milioane de euro / finanțarea totală pentru 97 de proiecte ale administrației locale din județul Bistrița-Năsăud / o ultimă decizie a Guvernului condus de Victor Ponta.

RADU MOLDOVAN: Am primit oficial o informare care confirmă suportul acordat de fostul Premier al României, domnul Victor Ponta în ultima sa zi de mandat în fruntea Guvernului României. Prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, nr. 984/02.11.2015, județului Bistrița-Năsăud i-a fost alocată suma de 277.602.802,86 lei (62,8 milioane de euro), reprezentând finanțare pentru finalizarea lucrărilor la 97 proiecte de investiții.

Mă bucur că Guvernul României, codus de Victor Ponta, după ce a reparat o parte importantă din nedreptățile făcute asupra majorității cetățenilor din țara noastră, a găsit soluții pentru a continua dezvoltarea județului Bistrița-Năsăud! Vreau să îi mulțumesc public pentru activitatea din fruntea Guvernului României și pentru tot spijinul acordat investițiilor publice din județul Bistrița-Năsăud!

Alocări:

-Consiliului Județean Bistrița-Năsăud i-a fost alocat pentru ,,Amenajare și consolidare DJ 172 H, km 14+043-25+593.Matei-Fîntînele-DJ 15” suma de 10.340.924 lei, pentru ,, Modernizare DJ 162, km 0+000-8+300, Teaca-Archiud” suma de 9.456.505 lei, pentru ,,Modernizare DJ 172, km 33+924-37+264 și km 40+175-44+257, Zagra-Suplai” suma de 4.476.260 lei, pentru ,,Modernizare DJ 172 C, km 17+760-19+240, Ilva Mică-Leșu” suma de 9.286.932 lei, pentru ,,Modernizare DJ 172 G, km 50+000-63+663, Cușma-Livezile” suma de 10.834.502 lei, pentru ,, Modernizare DJ 173, km 54+100-60+300, Ocnița-Milaș” suma de 3.461.025 lei iar pentru ,,Modernizare DJ 173, km 60+300-66+488, Milș-limită de județ Mureș” suma de 11.610.832 lei. Total: 59.466.980 lei (13.5 milioane euro).

-Comunei Bistrița-Bârgăului i-a fost alocată pentru Modernizarea străzii principale Pietroasa suma de 5.351.705,91 lei iar pentru Modernizare ulițe în comuna Bistrița Bârgăului suma de 205.059,69 lei. Total: 5.556.765,6 lei(1.26 milioane de euro)

-Comuna Budacu de Jos i-a fost alocată pentru Modernizare străzi în comuna Budacu de Jos suma de 3.094.773,29 lei, pentru Modernizare DC 7B, DJ 172G-Simionești suma de 413.347,32 lei iar pentru Rețea de canalizare în localitatea Jelna suma de 7.417.588 lei. Total:10.925.708,61 lei (2.5 milioane euro).

-Comunei Budești i-a fost alocată pentru Reabilitare și modernizare prin asfaltare DC 21B și străzi în localitatea Țagu(4.27 km) suma de 3.893.957,07 lei, pentru Reabilitare și modernizare școala Generală Țagu suma de 541.272 lei iar pentru Pietruire DC 21B, km 6+500-7+700, DJ 151-Țagu suma de 472.085 lei. Total: 4.907.314,07 lei (1.1 milioane euro).

-Comunei Căianu Mic i-a fost alocată pentru Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială Dobric suma de 613.997,16 lei iar pentru ,,Modernizare DC 37, km 0+000-8+300, Dobric (DJ 171)-Ciceu Poieni” suma de 1.300.001 lei. Total: 1.913.998,16 lei (433.000 euro).

-Comunei Cetate i-a fost alocată pentru ,, Asfaltare străzi în localitatea Petriș” suma de 616.516,97 lei iar pentru ,,Modernizare DC 7 km 4+000-4+860 în localitatea Satu Nou” suma de 17.132 lei. Total: 633.649 lei (143.000 euro).

-Comunei Chiuza i-a fost alocată pentru ,,Modernizare DC 39, Piatra-Mireș, km 0+000-3+200 și 4+000-6+250” suma de 436.336,84 lei iar pentru ,,Reabilitare Școală Generală clasele I-IV, localitatea Săsarm” suma de 37.184,36 lei. Total: 473.521 lei (107.000 euro).

-Comunei Ciceu Giurgești i-a fost alocată pentru ,,Pietruire/Asfaltare DC 35 A Ciceu Giurgești –Dumbrăveni ” suma de 2.061.617 lei iar pentru ,,Asfaltare ulițe laterale la Ciceu-Giurgești” suma de 3.824.163,20 lei. Total: 5.885.780 (1.3 milioane euro).

-Comunei Ciceu-Mihăiești i-a fost alocată pentru ,,Asfaltare DC 34, km 1+300-8+400 Ciceu Mihăiești- Ciceu Corabia” suma de 1.449.583 lei (328.000 euro)

-Comunei Dumitra i-a fost alocată pentru ,,Construire sediu nou primărie” suma de 1.286.865 lei (291.000 euro).

-Comunei Galații Bistriței i-a fost alocată pentru ,,Modernizare străzi în comuna Galații Bistriței” suma de 1.748.900 lei, pentru ,,Construire grădiniță localitatea Dipșa” suma de 625.865 lei iar pentru ,,Modernizare DC 16 și stradă vecinală în comuna Galații Bistriței” suma de 238.248 lei. Total: 2.613.013 lei (600.000 euro)

-Comunei Ilva Mică i-a fost alocată pentru ,,Extindere rețele de canalizare menajeră în comuna Ilva Mică” suma de 343.721 lei, pentru ,,Amenajare străzi în comuna Ilva Mică” suma de 3.449.187 lei iar pentru ,,Extindere rețele de apă în intravilan, în comuna Ilva Mică” suma de 100.434 lei. Total: 3.893.342 lei (880.000 euro).

-Comunei Josenii Bârgăului i-a fost alocată pentru ,,Reparație capitală și modernizare la școala Josenii Bârgăului” suma de 930.602 lei iar pentru ,, Modernizare străzi în localitatea Mijlocenii Bârgăului” suma de 3.582.882 lei. Total: 4.513.484 lei (1 milion de euro).

-Comunei Lechința i-a fost alocată pentru ,, Grădinița cu program prelungit în localitatea Lechința” suma de 769.758 lei, pentru ,,Modernizare străzi în localitatea Lechința, comuna Lechința” suma de 1.278.217 lei, pentru ,,Modernizare drum comunal DC 27 A-comuna Lechința” suma de 6.711.805 lei iar pentru ,,Rețea publică canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localitatea Sîngeorzu Nou” suma de 5.825.000 lei. Total : 14.584.780 lei (3.3 milioane euro).

-Comunei Leșu i-a fost alocată pentru ,, Asfaltare drum comunal Fata de Sus” suma de 384.750 iar pentru ,,Modernizare stradă Lescior, în comuna Leșu” suma de 1.087.150 lei. Total: 1.471.900 lei (333.000 euro).

-Comunei Livezile i-a fost alocată pentru ,, Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Livezile” suma de 444.340 lei iar pentru ,,Modernizare DC 6 A” suma de 1.599.779 lei. Total: 2.044.119 lei (462.000 euro).

-Comunei Măgura Ilvei i-a fost alocată pentru ,,Reabilitare școală cu clasele I-VIII în comuna Măgura Ilvei” suma de 900.000 lei iar pentru ,,Modernizare DC 4A Măgura Ilvei-Arșița” suma de 3.480.744 lei. Total: 4.380.744 lei (990.000 euro).

-Comunei Mărișelu i-a fost alocată pentru ,,Reabilitare DC 15 Măgurele-Jeica 0+000-6+250 (6.2 km)” suma de 1.875.320 lei iar pentru ,,Modernizare drum comunal de interes local în comuna Mărișelu” suma de 1.810.282 lei. Total: 3.685.602 lei (834.000 euro).

-Comunei Miceștii de Cîmpie i-a fost alocată pentru ,,Alimentare cu apă a comunei Miceștii de Cîmpie sate: Miceștii de Cîmpie, Fîntînița și Visuia” suma de 359.830 lei iar pentru ,,Modernizare drum comunal DC 21 și ulița Pe Vale” suma de 4.145.151 lei. Total: 4.504.981 lei (1 milion de euro).

-Comunei Milaș i-a fost alocată pentru ,,Modernizare și asfaltare DC 20B” suma de 2.911.988 lei (659.000 euro).

-Comunei Monor i-a fost atribuită pentru ,,Modernizare infrastructură de drumuri în comuna Monor” suma de 5.545.270 lei iar pentru ,,Reabilitare și extindere rețea de apă în comuna Monor” suma de 138.393 lei. Total: 5.683.663 lei (1.3 milioane euro).

-Orașului Năsăud i-a fost alocat pentru ,,Reabilitare și extindere rețele de canalizare și apă potabilă în orașul Năsăud” suma de 426.183 lei iar pentru ,,Modernizare străzi în cartierul Liviu Rebreanu” suma de 2.005.766 lei. Total: 2.431.950 lei (550.000 euro).

-Comunei Negrilești i-a fost alocată pentru ,, Reabilitare clădire primărie” suma de 361.663 lei iar pentru ,,Reabilitare termică Școala Gimnazială Negrilești” suma de 456.014 lei. Total: 817.677 lei (184.000 euro)

-Comunei Nimigea i-a fost alocată pentru ,,Modernizare DC 40B și străzi în comuna Nimigea” suma de 5.185.175 lei, pentru ,,Reabilitare și extindere școală cu clasele V-VIII” suma de 2.016.142 lei iar pentru ,,Modernizare străzi în loc.Nimigea de Jos” suma de 4.794.784 lei. Total: 11.996.000 lei (2.7 milioane euro)

-Comunei Parva i-a fost alocată pentru ,,Modernizare străzi comunale, comuna Parva” suma de 10.408.682 lei (2.3 milioane euro)

-Comunei Petru Rareș i-a fost alocată pentru ,,Reabilitare școala cu clasele I-VIII corp A și B în loc Reteag” suma de 188.130 lei (42.500 euro).

-Comunei Poiana Ilvei i-a fost alocată pentru ,, Rețea de canalizare și stație de epurare în loc. Poiana Ilvei” suma de 15.243.187 lei iar pentru ,,Consolidare versant și protecție mal în zona front captare cu Izvoare” suma de 43.056 lei. Total: 15.285.243 lei (3.4 milioane euro).

-Comunei Prundu Bîrgăului i-a fost alocată pentru ,,Grădinița cu 120 de locuri- comuna Prundu Bîrgăului” suma de 492.838 lei (112.000 euro).

-Comunei Rebra i-a fost alocată pentru ,, Reabilitarec Școala Generală nr.1 în comuna Rebra” suma de 2.933.343 lei iar pentru ,,Modernizare străzi și trotuare în comuna Rebra” suma de 98.672 lei. Total: 3.032.015 lei (686.000 euro)

-Comunei Rebrișoara i-a fost alocată pentru ,,Sistem de canalizare menajeră în localitatea Rebrișoara” suma de 159.574 lei (36.000 euro).

-Comunei Romuli i-a fost alocată pentru ,,Reabilitare corp școală și amenajare curte interioară –școala Romuli” suma de 150.000 lei iar pentru ,,Reabilitare sediu primărie” suma de 500.000 lei. Total: 650.000 lei (147.000 euro).

-Comunei Salva i-a fost alocată pentru ,,Amenajare străzi în comuna Salva” suma de 3.381.100 lei, pentru ,,Reabilitare Școală Gimnazială Tiberiu Morariu corp 2p+2” suma de 1.348.749 lei iar pentru ,,Stabilizarea alunecării de teren la drumul DC 43 Salva-Mănăstirea Izvorul Tămăduirii” suma de 113.902 lei. Total: 4.843.751 lei (1.1 milioane euro).

-Comunei Sânmihaiu de Cîmpie i-a fost alocată pentru ,, Alimentare cu apă a comunei Sânmihaiu de Cîmpie, satele Sălcuța, Zoreni, Stupini, La Curte, Brăteni” suma de 845.000 lei, pentru ,,Grădiniță în localitatea Sânmihaiu de Cîmpie” suma de 1.328.023 lei iar pentru ,,Asfaltarea DC 18” suma de 1.526.000 lei. Total: 3.738.477 lei (845.000 euro)

-Comunei Silivașu de Cîmpie i-a fost alocată pentru ,, Modernizare drumuri de interes local în comuna Silivașu de Cîmpie” suma de 2.804.500 iar pentru ,,Extindere rețea de distribuție apă potabilă în comuna Silivașu de Cîmpie” suma de 48.244 lei. Total: 2.852.744 lei (645.000 euro)

-Orașului Sîngeorz-Băi i-a fost alocată pentru ,, Reabilitare drum DC 2 B, DN 17D –Cormaia 5 km suma de 9.389.945 lei (2.1 milioane euro).

-Comunei Spermezeu i-a fost alocată pentru ,, DC38-Dumbrăvița-comuna Spermezeu” suma de 140.557 lei iar pentru ,,Modernizare străzi în localitatea Spermezeu” suma de 3.183.962 lei. Total: 3.324.519 lei (752.000 euro).

-Comunei Șanț i-a fost alocată pentru ,,Asfaltare strada Poderei tronson 1” suma de 2.013.320 lei (455.000 euro).

-Comunei Șieu i-a fost alocată pentru ,, Modernizare drum comunal DC11, DJ 173-Ardan” suma de 3.453.578 lei (781.000 euro).

-Comunei Șieu-Odorhei i-a fost alocată pentru ,,Modernizare DC 28, km 0+000-3+987, DN 17-Cristuru Șieu-Coasta” suma de 1.264.000 lei, pentru ,,Construire sediu primărie” suma de 1.163.297 lei iar pentru ,,Modernizare DC 28, 5+850-10+176. DJ 151- Bretea” suma de 5.357.112 lei. Total: 7.784.409 lei (1.8 milioane euro).

-Comunei Șieuț i-a fost alocată pentru ,,Modernizare DC 12A Ruștior-Lunca” suma de 2.229.000 lei iar pentru ,,Modernizare infrastructura școlară în comuna Șieuț-Reparații capitale și reabilitare termică-școala cu clasele I-VIII în loc. Șieuț și modernizarea sistemului de încălzire extindere cu corp pentru grupuri sanitare și centrală termică” suma de 1.025.702 lei. Total: 3.364.326 lei (760.000 euro).

-Comunei Teaca i-a fost alocată pentru ,,Modernizare și extindere sediu primărie” suma de 3.363.260 iar pentru ,,Extindere rețea stradală în localitatea Teaca” suma de 7.742.675 lei. Total: 11.105.935 lei (2.5 milioane euro)

-Comunei Telciu i-a fost alocată pentru ,,Modernizare DC 42, DN 17C- Bichigiu” suma de 2.300.000 lei (520.000 euro) .

-Comunei Tiha Bîrgăului i-a fost alocată pentru ,,Gradinița cu program prelungit în loc Tureac” suma de 709.082 lei, pentru ,,Modernizare DC 5D -6.5 km DN 17 loc Ciosa” suma de 10.807.300 iar pentru ,,Modernizare DC 5A-3.23 km DN 17 loc. Piatra Fântânele, Ciosa: Modernizare DC 5B 3.59 km DN 17 loc. Piatra Fântânele, Dornișoara: Modernizare DC 5C 425 m, DN 17 loc. Piatra Fântânele, Dornișoara” suma de 5.795.114 lei. Total: 17.311.496 lei (4 milioane euro).

-Comunei Târlișua i-a fost alocată pentru ,,Modernizare drum comunal DC 38D, pe raza comunei Târlișua” suma de 10.155.345 lei (2.3 milioane de euro).

-Comunei Uriu i-a fost alocată pentru ,, Modernizare strada Poștei, în loc Uriu” suma de 649.000 lei iar pentru ,,Modernizare DC 36 Ilișua-Hășmașu Ciceului” suma de 2.861.796 lei. Total: 3.510.796 lei (795.000 euro)

-Comunei Urmeniș i-a fost alocată pentru ,,Extindere rețea apă potabilă, satul Câmp” suma de 150.000 lei, pentru ,,Reparații capitale Școala Generală I-VIII sat Șopteriu” suma de 502.349 lei iar pentru ,,Alimentare cu apă satele: Șopteriu, Delureni și Fânațe” suma de 3.551.665 lei. Total: 4.204.014 lei (950.000 lei) .

Exit mobile version