Politic 1

27 DECEMBRIE -Duminica după Nașterea Domnului

Must Read

Guvernul a aprobat cea de-a treia rectificare bugetară din 2020. Au fost alocate sumele de bani necesare direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia...

În şedinţa de Guvern de astăzi a fost aprobată cea de-a treia rectificare pe anul 2020. Prin această rectificare,...

Radu Moldovan îi cere lui Ioan Turc să acorde un sprijin financiar echipei de fotbal Gloria Bistrița

Președintele Consiliului Județean Radu Moldovan îi cere primarului Ioan Turc  dar și noului consiliu local să sprijine financiar Gloria...

După ce magii au ajuns la Betleem şi s-au închinat dumnezeiescului Prunc, i-au oferit Acestuia daruri de aur, smirnă şi tămâie: aurul pentru a omagia demnitatea Sa regală; smirna pentru moartea Sa jertfelnică, iar tămâia pentru a cinsti dumnezeirea Sa. Evanghelistul Matei povesteşte cum prin intermediul magilor popoarele păgâne s-au închinat Mântuitorului Hristos, cum Pruncul Iisus era ameninţat cu moartea de regele Irod şi cum Dumnezeu, prin intermediul Dreptului Iosif şi al Mariei, are grijă de Pruncul Iisus.

-În capitolul al doilea al Evangheliei după Matei întâlnim de cinci ori expresia „Pruncul şi mama Lui“ (Matei 2, 11, 13, 14, 20-21). Pruncul Iisus şi Maria, mama Lui, sunt prezentaţi totdeauna împreună, niciodată despărţiţi. Când magii au găsit Pruncul la Betleem, se spune: „Au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui“. Iosif trebuie să salveze Pruncul de ura lui Irod şi primeşte această poruncă de la Dumnezeu: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt“. Când trebuie să se întoarcă, se spune: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul lui Israel“. Evanghelistul subliniază că Pruncul şi mama Lui sunt inseparabili. Ceea ce are loc întotdeauna în relaţiile profund omeneşti dintre un prunc şi mama sa este valabil şi pentru Pruncul Iisus şi Maria: Pruncul este dependent de mama Lui şi fără de ea nu poate trăi. La rândul ei, Maria, mama Sa, este legată de El, asumându-şi grija maternă a creşterii Lui. Mama şi Pruncul se află într-o strânsă şi intimă comuniune de viaţă. Această perioadă din viaţa lui Iisus, în care El este un Prunc şi are nevoie de ajutor, iar acest aspect al relaţiei Sale cu Maria, în care ea se dedică întru totul Lui, sunt evidenţiate de Matei mai mult decât toţi ceilalţi evanghelişti. Iosif are îndatorirea de a proteja Pruncul de pericolele externe, iar Maria are grija maternă a creşterii Lui.

-Naşterea lui Hristos tulbură pe Irod.Comportamentul lui se află în contrapoziţie cu al Mariei şi al lui Iosif. Aceştia îl protejează pe Prunc , au grijă de El, în timp ce Irod vrea să-L ucidă.

– Îşi simte ameninţat tronul de un prunc. Ce fel de putere este aceea care depinde de eliminarea unui prunc ?  Încă de Prunc, Iisus Se manifestă ca Unul Care nu răspunde cu forţa la violenţa celor puternici ai lumii.

Fuga în Egipt a Sfintei Familii a fost prefigurată cu mult înainte.Sfântul Ioan Hrisostom subliniază caracterul tipologic al istoriei lui Israel care se conjugă cu istoria vieţii Mântuitorului: „… Ducerea în Egipt şi întoarcerea din Egipt a poporului iudeu şi a patriarhului Iacov a fost o prefigurare a ducerii şi întoarcerii Fecioarei din Egipt. Iudeii s-au dus în Egipt ca să scape de moarte; îi ameninţa foametea; Pruncul S-a dus, tot ca să scape de moarte; Îl ameninţa ura lui Irod. Ducându-se iudeii în Egipt, au scăpat de foamete; ducându-Se Pruncul, a sfinţit, prin venirea Lui, toată ţara. Iată cum, prin fapte de mică însemnătate, Se descoperă dumnezeirea“. Aşadar, Iisus recapitulează întreaga istorie a mântuirii şi desăvârşeşte adevăratul statut de Fiu al lui Dumnezeu.

-Uciderea pruncilor nevinovaţi din Betleem se datorează furiei lui Irod. Trebuie subliniată insistenţa textului evanghelic asupra „tuturor“ pruncilor din Betleem şi din „tot“ cuprinsul lui Matei 2, 16

Întoarcerea în pământul lui Israel.Intervenţia lui Dumnezeu are scopul de a-i porunci lui Iosif să se stabilească la Nazaret. Nazaretul a fost locul copilăriei şi adolescenţei lui Iisus, Care este, în general, recunoscut drept „Iisus Nazarineanul“.La moartea lui Irod cel Mare, regatul său a fost împărţit între cei trei fii ai săi: Arhelau a moştenit provinciile Iudeea, Samaria şi Idumeea; Irod Antipa a primit Galileea şi Pereea, iar Filip, partea răsăriteană şi de nord a Galileei. Cel mai brutal dintre ei a fost Arhelau. Această situaţie este reflectată perfect în istorisirea Evanghelistului Matei. Dreptul Iosif, din motive de siguranţă, a mers să trăiască la Nazaret. Cel mai brutal dintre ei a fost Arhelau.

-Referirea la plânsul şi jalea Rahelei, mama triburilor lui Iosif şi Veniamin, arată profunzimea durerilor pe care uciderea copiilor nevinovaţi a produs-o în sufletul tuturor mamelor.

-Sfântul  Ştefan Întâiul-mucenic a fost unul din primii convertiţi creştini dintre evreii greci, unul din primii şapte diaconi hirotoniţi de Apostoli şi primul mucenic al Bisericii. Martiriul sau a avut loc în valea lui Iosafat. Pe locul uciderii Sfântului Ştefan vor fi judecate neamurile. Pe locurile acelea vor sta Maica Domnului de-a dreapta şi Sfântul Prooroc Ioan Botezatorul de-a stânga Fiului lui Dumnezeu.

-El l-a cunoscut bine pe Mântuitorul Hristos şi e de bună seamă că şcoala cea mai înaltă a făcut-o la picioarele lui Iisus .  Dar ceea ce îl caracteriaza cu devărat cel mai mult era că avea o credinţă şi o râvnă atât de mari pentru lucrarea Domnului Hristos, încât Dumnezeu l-a învrednicit să săvârşească minuni şi semne mari în popor.

-Zelul în predicarea Evangheliei i-l insufla nu numai Duhul Sfânt, dar şi faptul că a fost martor al Învierii Domnului, al Înălţării Sale la cer şi al Pogorârii Duhului Sfânt. Ca şi apostolii, el Îl predica pe Mesia prezis de prooroci, pe Hristos înviat dinmorţi. De aceea fariseii şi conducătorii poporului evreu nu-l priveau cu ochi buni şi „le părea rău că învăţa poporul şi vestea întru Iisus învierea morţilor”. Fap. Ap IV, 1-2.

Alături de credinţă, inima mucenicului Ştefan a fost o văpaie de dragoste „mai mare decât moartea” pe care n-a putut-o stinge potopul de ură al mai marilor templului. Dimpotrivă, dragostea atotcuprinzătoare şi atotbiruitoare, după pilda vieţii Domnului (Luca XXIII, 34) – care s-a aprins din dragostea jertfei de pe Golgota – a făcut să rodească în fiinţa sa fructul iertării duşmanilor, în clipa când îşi dădea duhul.

 

 

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

Guvernul a aprobat cea de-a treia rectificare bugetară din 2020. Au fost alocate sumele de bani necesare direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia...

În şedinţa de Guvern de astăzi a fost aprobată cea de-a treia rectificare pe anul 2020. Prin această rectificare,...

Radu Moldovan îi cere lui Ioan Turc să acorde un sprijin financiar echipei de fotbal Gloria Bistrița

Președintele Consiliului Județean Radu Moldovan îi cere primarului Ioan Turc  dar și noului consiliu local să sprijine financiar Gloria Bistrița, asta după ce echipa...

Cardurile pentru MESE CALDE, bătaie de joc națională: cei 6 lei/zi sunt aproape IMPOSIBIL DE FOLOSIT pentru majoritatea beneficiarilor! În Bistrița-Năsăud se pot întrebuința...

Haideți să ne închipuim următoarea scenă: badea Ieronim, 78 de ani, din Sălcuța, vai de soarta lui, cu o pensie de 750 de lei,...

DIANA MORAR : Mi-ar plăcea să cred că la alegerile din 6 decembrie oamenii vor vota oameni profesioniști,

Rep.: Viața dumneavoastră s-a schimbat mult de când ați fost numită Secretar de Stat la Ministerul Justiției.  O poziție foarte importantă, cum spuneam și...

LUNI: 28 cazuri noi de îmbolnăviri la 33 de teste și 223 decese de la debutul pandemiei. În comuna Matei, rata de infectare e...

A cincea zi de carantină vine cu 28 de  persoane infectate cu Sars-Cov 2 în județul Bistrița-Năsăud și numai puțin de 223 decese, 9...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -