Programul ANGHEL SALIGNY urmează să fie modificat. Anunțul a fost făcut de Monica Săsărman

Secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Monica Săsărman, a anunțat faptul că, în urma sesiunii de depunere a cererilor de finanțare prin Programul Anghel Saligny pentru domeniile alimentare cu apă, canalizare, drumuri și poduri au fost transmise la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației un număr de 7.368 de cereri de finanțare din partea a 3.149 de unități administrativ-teritoriale (din totalul de 3.228 de UAT-uri din țară), inclusiv un număr de 33 de asociații de dezvoltare intercomunitară. Valoare totală solicitată de la bugetul de stat de peste 130 de miliarde lei (130.116.103.093,58 de lei.

Suma totală alocată Programului nu a permis finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile, existând situații în care beneficiarii programului și-au asumat că vor finanța din bugetul local restul necesar executării și recepționării obiectivului de investiții. Alocările s-au făcut în urma aplicării criteriilor de prioritizare, fiind incluse la finanțare în unele unități administrativ teritoriale mai multe obiective de investiții, pentru realizarea acestora fiind alocate fonduri de la bugetul de stat și de la bugetul local

MONICA SĂSĂRMAN: ”Astfel,  o primă modificare vizează posibilitatea ca un beneficiar căruia i-au fost aprobate mai multe obiective de investiții din categoria infrastructură rutieră și poduri sau infrastructura de apă și canal, însă suma alocată nu permite finalizarea acestora  în condiții optime, să poată opta pentru realizarea unuia dintre acestea, fără a pierde suma alocată inițial. Spre exemplu, dacă o unitatea administrativ- teritorială are aprobat un obiectiv de investiții care vizează modernizare strazi și reabilitarea unui pod, unitatea administrativ- teritorială poate renunța la unul dintre cele doua proiecte, iar suma alocată proiectului la care se renunță se va realoca proiectului care urmează a fi finalizat. Excedentul va reveni bugetului Programului. Condiția care trebuie îndeplinită este să nu se fi decontat fonduri de la bugetul de stat pentru realizarea acestora.

A doua modificare vizează posibilitatea întocmirii unei singure documentații pentru două sau mai multe obiective de investiții din lista aprobată. Beneficiarii Programului care au două sau mai multe obiective de investiții cuprinse în lista aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației pot solicita comasarea obiectivelor de investiții  într-un singur obiectiv de investiții din cadrul aceleiași categorii de investiții prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022 (apă, canal, drum , pod) pentru a elabora o singură documentație tehnico-economică, anterior încheierii contractelor de finanțare cu respectarea indicatorilor tehnico- economici și a valorii alocate inițial.

Aceaste măsuri vor optimiza programul și vor contribui la eficientizarea utilizarea fondurilor publice”, ne-a declarat secretarul de stat Monica Săsărman.

Share

Facebook
WhatsApp
Email
Print

LATEST POSTS

Advertisement
Colecteaza Selectiv
Editors Picks
Latest Posts