Guvernul declanșează reducerea cheltuielilor bugetare: Cele mai afectate vor fi primăriile – Fără studii, consultanță, reparații, festivaluri și noi obiecte de inventar

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de vineri un proiect de ordonanţă de urgenţă care vizează reducerea cheltuielilor pe anul 2023, în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar. Cele mai afectate vor fi administrațiile locale – probabil motivul principal pentru care proiectul de OUG nu a fost încă publicat. Ținta de deficit pe care o urmărește guvernul prin aceste măsuri rămâne cea asumată la începutul anului, de 4,4% din PIB.

Toți banii obținuți prin aceste măsuri merg la Fondul de rezervă bugetară.

Despre ordonanță a vorbit luni ministrul Marcel Boloș, care a spus, la Alba Iulia, că prin implementarea unor noi măsuri fiscale, cum ar fi limitarea şi plafonarea cheltuielilor în sectorul public, se vor economisi până la sfârşitul anului 8 miliarde de lei.

 

În preambulul OUG, pentru a justifica în plan intern urgența adoptării acesteia, este din nou menționat pericolul ”suspendării fondurilor europene” în condițiile depășirii țintei de deficit bugetar de 4,4% din PIB convenite cu Comisia Europeană. Este o justificare exagerată, în condițiile în care chiar unul dintre europarlamentarii PSD (Corina Crețu) a desființat recent acest argument.

(Descărcați AICI proiectul de OUG)

Ce prevede proiectul de ordonanță:

Fără studii, consultanță, reparații, festivaluri și noi obiecte de inventar

Potrivit proiectului, începând cu data intrării în vigoare a OUG, ordonatorii de credite ai autorităților și instituțiilor publice nu mai pot încheia angajamente legale pentru următoarele cheltuieli:

  • Bunuri și servicii pentru alineatele Furnituri de birou și Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
  • Reparații curente
  • Bunuri de natura obiectelor de inventar
  • Cărți, publicații, materiale documentare
  • Consultanță și expertiză
  • Pregătire profesională
  • Studii și cercetări
  • Contribuții ale administrației locale la realizarea de servicii de interes local, în baza unor convenții sau contracte de asociere
  • Alte cheltuieli, cu excepția plății chiriilor și a executării silite a creanțelor bugetare
  • Asociații și fundații, cu excepția angajamentelor ce vizează domeniile Sănătate și Asistență socială

Pentru restul cheltuielilor din categoria Bunuri și servicii, plățile lunare din noiembrie și decembrie nu pot depăși nivelul mediei plăților efectuate în perioada ianuarie- septembrie 2023. Această prevedere nu se aplică la cheltuielile cu materiale sanitare, medicamente, servicii medicale și cheltuielilor aferente unităților de învățământ.

 

Instituțiilor și autorităților publice li se mai interzice să finanțeze din fonduri publice (cu excepția fondurilor provenite din donații și sponsorizări) evenimente comunitare, de tipul festivalurilor, concertelor, festivităților etc.

Excepție constituie evenimentele organizate cu prilejul zilei oficiale a unității administrative și cheltuielile cu evenimente ocazionate de sfârșit de an, dar cheltuielile nu pot depăși media cheltuielilor lunare de aceeași natură realizate în perioada ianuarie-septembrie 2023.

Nicio investiție în noiembrie și decembrie – cu excepția proiectelor finanțate cu fonduri europene

Începând cu data intrării în vigoare a OUG, autorităților și instituțiilor publice li se interzice să încheie noi contracte de investiții, singura excepție admisă: investiții finanțate/cofinanțate din fonduri europene multianuale sau PNRR.

Pentru proiectele deja contractate, cheltuielile din lunile noiembrie și decembrie sunt limitate la ”cel mult media plăților efectuate în perioada ianuarie-septembrie”.

Decizia vizează inclusiv investițiile CNI, dacă creditele bugetare disponibile pentru anul în curs prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării sunt epuizate. CNI va fi înștiințată de minister de epuizarea fondurilor alocate unei investiții, compania fiind obligată să ia măsuri pentru evitarea înregistrării de arierate.

Drepturi salariale obținute în instanță și despăgubiri – amânate pentru anul viitor

Tot de la data intrării în vigoare a OUG, plata sumelor stabilite prin drepturi de plată emise de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților cu termen scadent 2023 și neachitate se efectuează după 1 aprilie 2024.

La fel, se amână pentru 2024 și plata tranșelor aferente anului 2023 din sumele prevăzute de hotărâri judecătorești care au ca obiect acordarea de drepturi salariale. Prevederile se aplică și pentru sumele prevăzute de decizii judecătorești devenite executorii având ca obiect acordarea de daune-interese.

Sumele defalcate din TVA neutilizate pleacă la fondul de rezervă

Sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și cele pentru plata burselor elevilor neutilizate după stingerea obligațiilor de plată aferente perioadei ianuarie – august se disponibilizează la Fondul de rezervă bugetară.

La fel merg la fondul de rezervă și sumele defalcate din TVA destinate implementării Programului pentru școli al României necheltuite după stingerea obligațiilor de plată aferente perioadei ianuarie-iunie a anului școlar 2022-2023.

Compensarea facturilor la energie, doar în limita banilor din Fondul de Tranziție Energetică

Proiectul de OUG modifică și Ordonanța 27 din 2022, cea care stabilește măsurile aplicabile consumatorilor finali din piața de energie, stabilind că cererile de decontare se onorează ”în limita sumelor disponibile în Fondul de Tranziție Energetică”.

Limite lunare de cheltuieli, amânarile de plăți se penalizează cu 10%

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor aproba lunar, pentru luna următoare, limite de cheltuieli pentru deschiderea de credite bugetare, în funcție de estimarea încasării veniturilor bugetare, de volumul de plăți curente și arierate.

Proiectul de OUG mai stabilește că, începând cu luna noiembrie, ordonatorii principali de credite ”care la data de 31 octombrie 2023 înregistrează în execuția bugetară la unele titluri plăți sub 50% din valoarea creditelor aprobate sunt obligați să disponibilizeze al Fondul de rezervă minim 10% din valoarea creditelor la acea dată”.

Dacă nu se întâmplă asta în 5 zile de la transmiterea solicitării, Ministerul de Finanțe este abilitat să blocheze deschiderile de credite bugetare pentru respectivul ordonator de credite.

Share

Facebook
WhatsApp
Email
Print

LATEST POSTS

Advertisement
Colecteaza Selectiv
Editors Picks
Latest Posts