85 de ani de ARHIVE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Fondate pentru a contribui la susținerea societății, Arhivele au îndeplinit la nivelul României, și mai ales al Transilvaniei, o funcție cu valențe culturale, științifice, naționale și deopotrivă istorice, definind seria de mari instituții reprezentative pentru orice stat modern.
Arhivele în județul Bistrița-Năsaud împlinesc 85 de ani de la înființare.Reușita o datorăm și entuziasmului unor cărturari năsăudeni, ei însuși colecționari de documente privind istoria arealului geografic al județului, și nu numai, ale căror eforturi au fost încununate prin înființarea Subdirecției Arhivelor Statului Năsăud, la 10 noiembrie 1937.
De altfel, în ținutul Bistriței și Năsăudului, grija pentru documente a fost întotdeauna primordială, să nu uităm ca Arhiva Primăriei Bistrița, constituie unul dintre cele mai importante fonduri documentare orășenești ale României, iar Christian Pomarius și Albert Berger, cei doi Arhivari ai Bistriței, au fost cei care s-au aplecat asupra documentului, au stabilit primele criterii de prelucrare arhivistică și au inventariat numeroase arhive ale Transilvaniei. Tot spre document și-au îndreptat atenția și românii din acest colț de țară atunci când și-au revendicat proprietățiile sau au luptat pentru cultivarea identității naționale. De altfel, știința de carte disipită categoriilor largi de foști grăniceri a făcut ca interesul pentru păstrarea mărturiilor despre trecut să fie pregnant. De aceea nu surprind colecțiile importante de documente constituite de personalități sau oameni simpli ai locului.
Eforturile principale ale instituției în cei peste 80 de ani au fost acelea de a aduna, conserva și valorifica bogatul patrimoniu documentar, care la nivelul județului nostru este constituit din peste 7000 ml de documente, cel mai vechi document original datând din anul 1350.
Așadar “La mulți ani, nouă și la mai mare”!
SEF SERVICIU,
Dr. Cornelia VLAȘIN

Share

Facebook
WhatsApp
Email
Print

LATEST POSTS

Advertisement
Colecteaza Selectiv
Editors Picks
Latest Posts