Cât ți se decontează dacă găzduiești refugiați din Ucraina? Vezi ce documente ai nevoie…

Conform art. I, alin. 10 din OUG nr. 20 din 8 martie 2022 și HG nr. 336/2022 persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor de hrană în suma de 20 lei / zi / persoană găzduită. Pentru a beneficia de decontarea prevăzută anterior, persoanele fizice depun în primele trei zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autoritățile administrației publice locale (primării), pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduite persoanele, o cerere în care se precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoțită de:

  • O declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;
  • Copie a actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele;

Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere sunt prevăzute în Anexele nr. 1 si 2 din HG nr. 336 / 2022.

Share

Facebook
WhatsApp
Email
Print

LATEST POSTS

Advertisement
Colecteaza Selectiv
Editors Picks
Latest Posts