Un judecător și un avocat susțin același lucru: Afirmația că zona din jurul Bisericii Evanghelice nu este spațiu verde este o mare manipulare

Un judecător și un avocat susțin același lucru: Afirmația că zona din jurul Bisericii Evanghelice nu este spațiu verde este o mare manipulare

Judecătoarea Reghina Berari a ieșit astăzi cu câteva precizări legate de  încadrarea terenului din Piața Centrală în Cartea Funciară. Cele spuse de Reghina Berari sunt susținute și au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă de către avocatul Diana Morar, șefa femeilor liberale.

Reghina Berari: „Consider că a face public următoarea afirmație „zona din jurul bisericii evanghelice nu este spațiu verde, cu justificarea că, în cartea funciară, nu figurează întabulată cu această „destinație” sau „categorie de folosința” sau „ram de cultură” e o mare manipulare, pentru că:

  1. Înscrierea în cartea funciară nu este actualizată, datează de la înființarea cărții funciare, probabil dinainte de 1913 iar, în 100 de ani, s-au produs multe schimbări;
  2. 2) Nu ni se spune cum apare „inventariată” zona, în „Inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului Bistrița” sau în ultima „mare” lucrare de cadastru integrat;
  3. 3) Spațiile verzi trebuie calificate astfel, în funcție de starea de fapt actuală, care, prin „grija” celor interesați, nu a fost actualizată și sub aspect juridic;
  4. 4) Ar fi tare interesant, pentru cetatenii municipiului Bistrița, să afle cât de competenți au fost cei care au identificat, cu date de carte funciară, terenurile declarate bunuri din domeniul public, spre ex: străzi, alei, spații verzi, care, în cartea funciară, figurează pe alte amplasamente decât cele faptice. Atunci ce spunem: strada existentă, pe care circulă vehicule și căreia îi corespund identificări topografice din cartea funciară, care figurează „arabil” proprietatea unor persoane fizice, nu e stradă și nici domeniu public?” , spune Reghina Berari.

Trebuie spus faptul că punctul de vedere al unui judecător bistrițean, este susținut de un avocat, fiind vorba de Diana Morar, cea care a făcut aceleași precizări în conferința de presă susținută în aceste zile: ”Exact aceasta teza am susținut-o in conferința de presa cu precizarea ca se vom întreprinde și demersurile legale ce se impun”, spune Diana Morar: ” Totodată, vom solicita executivului local să ne pună la dispoziţie o copie a fişei spaţiului verde localizat în Piaţa Centrală înregistrat în Registrul de evidenţă a spaţiilor verzi. În cazul în care nu există această fişă, să ne indice componenţa comisiei cu rol de monitorizare a spaţiilor verzi din Bistriţa, constituită prin dispoziţia primarului în baza articolului 19 alineatul 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii 24 din 2007 republicată, precum şi persoanele care se fac vinovate de încălcarea obligaţiilor specifice prevăzute de lege în privinţa întreţinerii permanente şi actualizării permanente de evidenţă a spaţiilor verzi prin introducerea de spaţii noi existente. Ne vine greu să credem că de fiecare dată când funcţionarii ies din primărie nu observă că în faţa instituţiei dăinuie un spaţiu verde încă din 1900. Mai mult, ne punem întrebarea cum s-au dedus cheltuielile cu întreţinerea spaţiului verde şi a celui de pe Independenţei şi a celui din faţa Primăriei raportat la faptul că în Cartea Funciară ele apar drept „curţi, construcţii şi utilităţi”. Practic, noi trebuie să vedem că Registrul de evidenţă al spaţiilor verzi atestă o stare fizică a lucrurilor, iar acest lucru trebuie corelat în permanenţă cu realitatea din teren pentru că mediul este într-o continuă schimbare, iar în baza Registrului de evidenţă a spaţiilor verzi se face intabularea şi încadastrarea în Cartea Funciară. Aici vrem răspunsul de la Primărie unde s-a oprit acest demers care, în baza legii, este obligaţie imperativă pentru cei care sunt însărcinaţi prin atribuţiile de serviciu.”, a conchis Diana Morar.

 

Categoria: ANALIZE-COMENTARII