ULTIMA ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DE CONSILIU JUDEȚEAN DIN 2016

ULTIMA ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DE CONSILIU JUDEȚEAN DIN 2016

Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2016, orele 14ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 29 noiembrie 2016.

 

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 7 decembrie 2016.

 

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 14 decembrie 2016.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale percepute de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud şi instituţiile subordonate pentru anul 2017.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 75/2015 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei şi a statului general de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 55/2016.

Inițiator: Alexandru Pugna – vicepreședinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 59/2016.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului Vila nr. 1, situat în oraşul Sîngeorz-Băi, str. Trandafirilor, nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud din domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud în domeniul public al oraşului Sîngeorz-Băi.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului judeţului Bistriţa-Năsăud pentru trimestrul IV al anului 2016.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 

 1. Diverse:

– Raportul nr. VA/17133/15.11.2016 al Comisiei speciale de analiză şi verificare a modului de realizare a activităţilor aferente Contractului de concesiune nr. 34/04.01.2013 privind Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de management şi operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu, judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

Art.2. (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.

(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 17.12.2016.

Categoria: Administratie